Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản

Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản

Tải bản đầy đủ - 64trang

cá nhân ,tổ chức có nhu cầu vay vốn tại các TCTD . Việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và nhà ở đặc biệt gây khó khăn cho TCTD. Trước
hết, bản thân các quy định tại Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự không thống nhất về phương thức xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp các bên khơng có
thỏa thuận. Luật Đất đai 2003 quy định quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp khơng có thoả thuận về phương thức xử lý được bán
đấu giá Điều 68. Trong khi đó, Bộ luật Dân sự 2005 quy định nếu không thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, bên
nhận thế chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án Điều 721. Mặt khác, thủ tục xử lý tài sản thơng qua khởi kiện ra Tòa án còn chậm, đặc biệt là thủ tục thi hành
án thông thường phải kéo dài ít nhất 2 năm. Thực trạng này ảnh hưởng xấu đến hiệu quả thu hồi vốn vay cũng như kết quả kinh doanh của các TCTD

3.2.1.1 Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản


Các tiêu chuẩn đó góp phần xác định giá trị đích thực của tài sản bảo đảm, và khơng gây khó khăn cho những người làm cơng việc định giá.Để xây
dựng được các tiêu chuẩn này cũng không phải là đơn giản, bởi đối với mỗil loại tài sản bảo đảm khác nhau lại có cách xác định giá trị khác nhau. Mặt
khác, hiện nay thực tế xác định giá trị tài sản bảo đảm cũng không giống nhau ớ các TCTD. Điêu đó là khơng phù hợp giá trị thực tài sản đảm bảo. Do
đó việc xây dựng hệ tiêu chuẩn định giá thống nhất phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên là rất quan trọng, đáp ứng được
yêu cầu của hoạt động tín dụng và các hoạt động khác trong nền kinh tế.
3.2.1.2.Thứ hai, xây dựng và hoàn chỉnh các quy định về thị trường bất động sản
Theo các chuyên gia kinh tế, cho vay mua bất động sản ít rủi ro hơn cho vay mua chứng khốn nhờ có tài sản bảo đảm có giá trị tăng dần theo thời gian.
Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng nhìn nhận, khi thị trường bất động sản 59
suy thoái, ngân hàng sẽ chịu thiệt hại hết sức nặng nề. Khơng như cho vay chứng khốn, nếu có rủi ro thì chỉ ngắc ngứ, còn rủi ro cho vay bất động sản
là cầm chắc cái chết nếu Ngân hàng Trung ương không cứu. Chẳng hạn, tại thời điểm cho vay, khu đất có giá 5 tỉ đồng, ngân hàng cho vay 70 là 3,5 tỉ
đồng. Chỉ vài năm sau, nếu thị trường bất động sản suy sụp, giá khu đất chỉ còn 2,5 tỉ đồng, ngân hàng mất đứt 1 tỉ đồng.
“Theo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, cho vay bất động sản năm 2007 chiếm 11 tổng dư nợ khoảng 35.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, có thơng tin
cho rằng thực tế con số 35.000 tỉ đồng thấp hơn con số thật rất nhiều, bởi các ngân hàng thương mại cổ phần đang cố giấu thông tin, sợ bị siết cho vay. Căn
cứ để các chuyên gia đưa ra mức dự đoán con số thật lên đến gần 100.000 tỉ đồng là tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2007 đột ngột tăng cao: gần 40.”
7
Trong những năm vừa qua, thị trường bất động sản mới hình thành nên những thay đổi đột biến về giá cả gây ra rất nhiều khó khăn trong cơng tác định giá
mà các bất động sản hiện nay lại là tài sản bảo đảm phổ biến trong các quan hệ tín dụng. Vì thế, hồn thiện thị trường này sớm chừng nào thì những bất ổn
về giá càng nhanh chóng được loại bỏ. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua việc ban hành các quy định về giá trị loại tài sản này cũng liên tục thay đổi.
Chính vì thế càng làm cho tình trạng bất ổn về giá gia tăng. Điều đó khơng phản ánh được hiệu quả điều chỉnh của pháp luật và tạo ra tình trạng lộn xộn
trong việc chuyển nhượng các loại bất động sản. Do đó cần phải nhanh chóng xây dựng các quy định của pháp luật phù hợp và nhất quán tạo ra một thị
trường bất động sản ổn định. Đó mới thoả mãn yêu cầu của bảo đảm an toàn trong qúa trình cấp tín dụng.
3.2.2 Thiết lập một cơ chế kiểm sốt thơng tin có hiệu quả
7
V BOM.com
Q trình khai thác, thu thập và xử lý thông tin để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhất là cho công tác thẩm định và xét duyệt hồ sơ tín dụng, phục
vụ cho cơng tác hoạt động phân tích, đánh giá sự phát triển của thị trường, hiệu quả thực hiện của các dự án đầu tư có ý nghĩa rất lớn. Nhiều trường hợp
do thiếu kiểm sốt về thơng tin dẫn đến bị khách hàng lợi dụng, gian dối giả mạo hồ sơ và như thế khơng bảo đảm an tồn cho hoạt động của TCTD. Do
đó, để thiết lập một cơ chế kiểm sốt thơng tin có hiệu quả, cần thực hiện: Một là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đây là hoạt động
rất cần thiết giúp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các quy định trong nội bộ TCTD, trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.
Hoạt động này là hoạt động thường xuyên tại TCTD và là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho ban điều hành trong quá trình tổ chức và điều hành các hoạt động.
Hai là, hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng kí giao dịch bảo đảm. Măc dù hiện nay đăng kí giao dịch bảo đảm đã có nhiều tích cực, tuy nhiên
trong q trình thực hiện vẫn còn một số điểm chưa hợp lý, đặc biệt là thông tin đối với người thứ ba liên quan đến tài sản cần đăng kí giao dịch bảo đảm.
Điều này dẫn đến tình trạng tranh chấp phát sinh khơng đáng có do cơ chế kiểm sốt thơng tin chưa hiệu quả. Chính vì thế, xây dựng các quy định đăng
kí giao dịch bảo đảm có hiệu quả là rất quan trọng, góp phần giảm thiểu những rủi ro trong quá trình thực hiện cấp tín dụng. Cụ thể, cần phải đa dạng
hố các hình thức đăng kí giao dịch, thiết lập các cơ sở dữ liệu các thông tin về khách hang hiện đại, cho phép truy cập đầy đủ và dễ dàng. Bên cạnh đó,
trong thời đại bùng nổ cơng nghệ thơng tin cần phải sớm hoàn thiện các quy định về đăng kí giao dịch qua mạng của khách hang. Điều đó sẽ tạo ra bảo
đảm hơn cho các TCTD trong việc nắm bắt các thông tin và ra quyết định cấp tín dụng.
Các biện pháp bảo đảm có ý nghĩa rẩt lớn trong việc bảo đảm an toàn đối với nguồn vốn tín dụng. Tuy nhiên,tạo thế chủ động trong quá trình hoạt
động của các TCTD cần phải đa dạng hố các hình thức bảo đảm để TCTD 61
có thể lựa chọn việc cấp tín dụng phù hợp với yêu cầu của hoạt động tín dụng. Ngồi các biện pháp bảo đảm pháp luật đã quy đinh, cần phải tuân thủ
và thực hiện các quy định về biện pháp bảo đảm trong Bộ luật Dân sự. Mặt khác, đối với các biện pháp đã quy định mà chưa có hướng dẫn cụ thể việc áp
dụng cần phải sớm hoàn thiện để tạo hiệu quả cho hoạt động.Như các quy định tại Nghị định 1632006NĐ-CP,tuy đã có nhwung thay đổi hợp lý hơn so
với nghị định 178 nhưng vẫn chưa quy định cụ thể về các giao dịch bảo đảm mà chỉ mơi dừng lại ở một vài giao dịch cơ bản như cầm cố ,thế chấp,tín
chấp…Vì vậy,đối với hình thức bảo đảm bằng tài sản cần phải thực hiện: Một là, đa dạng hoá các loại tài sản bảo đảm, trong đó cần phải sớm hồn
thiện các quy định về bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay. Trong khi việc quản lý sử dụng tài sản mặc dù thuộc về bên vay nhưng lại bị hạn chế vì sự
kiểm tra giám sát khá chặt chẽ từ phía TCTD. Vì thế, khách hàng thiếu chủ động trong quá trình sử dụng tài sản, về phía TCTD việc nhận các tài sản
Chình thành từ vốn vay để đảm bảo cho khoản tín dụng thực chất là việc đầu tư vào tài sản của mình. Và do đó trong trường hợp này TCTD chịu thiệt thòi
nhất nên cần phải kết hợp biện pháp này với một biện pháp bảo đảm khác sao cho đảm bảo an toàn cho việc thu hồi vốn.
Hai là, đối với tài sản bảo đảm là các quyền về tài sản, do loại tài sản này rất khó định giá, đặc biệt là đối với quyền sở hữu trí tuệ, nên hiện nay tại các
TCTD thường khơng dám nhận tài sản này khi không chắc chắn về giá trị của nó. Nên cần phải sớm ban hành các quy định hoàn thiện.
Kết luận chương III
Pháp luật về hoạt đông cho vay là một bộ phận của hệ thống pháp luật nói chung, nên nó cũng đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn nhất định góp phần xây
dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện. Những tiêu chuẩn đó phải phản ánh được những thuộc tính cơ bản của một hệ thống pháp luật hồn thiện, đó là tính
tồn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp và phải được xây dựng trên một trình độ lập pháp cao.
Trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tế áp dụng các quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên thực tế, luận văn đã
đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần hồn thiện pháp luật trong hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo
đảm an tồn . 63
Kết luận
Trong khn khổ giới hạn của một khóa luận, tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an
toàn,sinh viên chỉ đề cấp đến những vấn đề cơ bản có liên quan đến hoạt động cho vay và các biện pháp bảo đảm an toàn,dừng lại ở một số nội dung
mà chưa có điều kiện giải quyết được thấu đáo các vấn đề pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an tồn. Với
khn khổ của một khóa luận tốt nghiệp ,sinh viên khơng có nhiều sự hiểu biết chun sâu,cũng như sự hạn chế về thời gian nên những vấn đề nêu ra
trong khóa luận chỉ dừng lại ở những vấn đề đã đươc nêu ra trước đó trong các nghiên cứu ,cũng như trên các thông tin đại chúng trong thời gian và qua
những kiến thức ,mà sinh viên được học ,nghiên cứu tại trường .Vì vậy những phân tích và đánh giá chưa được sâu sắc và hồn chỉnh,sinh viên mong nhận
được sự góp ý đánh giá từ các Thầy Cơ để khóa luận có thể hồn thiện hơn.Sinh viên hy vọng với sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần nào
vào việc làm rõ các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×