Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Những thuận lợi mà VINAWIND có : Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND

Những thuận lợi mà VINAWIND có : Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND

Tải bản đầy đủ - 70trang

43 Chương trình thực hiện Chiến lược kinh doanh
Ngân sách của Cơng ty
Các hoạt động kiểm sốt tiến trình thực thi kế hoạch
H6: Mơ hình xây dựng kế hoạch marketing của VINAWIND

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA VINAWIND


Qua phần phân tích kế hoạch hố của VINAWIND chúng ta dễ nhận thấy
những thuận lợi và khó khăn còn vướng mắc của Cơng ty.

1. Những thuận lợi mà VINAWIND có :


- Được sự chỉ đạo thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi từ lãnh đạo
thành phố Hà Nội. -
Đã có 40 năm kinh nghiệm là cơng tác sản xuất kinh doanh quạt điện - Ban giám đốc Công ty nhạy bén, quản lý tốt.
- Phát huy tốt các bạn hàng truyền thống. - Áp dụng cơ chế khoán doanh thu đem lại hiệu quả cao trong công việc.
- Mặt hàng quạt điện của công ty có chỗ đứng trong lòng khách hàng.
- Tận dụng được uy tín kinh doanh và lợi thế của một doanh nghiệm Nhà
nước vay vốn ngân hàng.

2. Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND


Thị trường quạt điện ở nước ta hiện nay là khá lớn, vì vậy sản phẩm quạt Điện cơ Thống Nhất có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Có thể chia ra làm hai loại
chính như sau:
44 Đối thủ cạnh tranh trong nước: Điện cơ 91, quạt Hoa Sen của cơng ty cơ
khí chính xác số 1, quạt SUNLUX của công ty TNHH điện- điện tử Hồng Hải, quạt Phong lan, quạt hoa Phượng,....... ở miền bắc.quạt ASIA của công ty
TNHH ASIA, Công ty quạt điện Đồng Nai và một số doanh nghiệp sản xuất quạt khác ở miền Nam. Ngồi ra, còn có công ty quạt điện liên doanh với Đài
Loan sản phẩm là quạt Chinghai ở 562 phố Minh Khai- Hà Nội. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài: Quạt điện của Nhật Bản, Thái Lan, Hàn
Quốc, Trung Quốc. Hạn chế nữa của cơng ty là phải nhập ngoại hồn tồn ngun vật liệu nên
khi thị trường vật tư thế giới có sự biến động đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động của cơng ty.
Hàng hố của Cơng ty đã phần nào thích ứng với thị trường nhưng có thể thấy được việc nghiên cứu, quyết định sản phầm chưa mang tính chiến lược.
Cơng việc nghiên cứu thị trường làm chưa đồng bộ. Việc dựa vào kế
hoạch của Nhà nước làm cho Công ty không phát huy được nhưng lợi thế và nỗ lực.
Công việc tái đào tạo và tuyển mộ nhân sự chưa được làm thường xuyên
thể hiện ở chỗ Công ty đang cần những cán bộ giỏi vi tính, ngoại ngữ chun ngành cao để có thể tham gia hội thảo ở thị trường trong và ngồi nước một cách
thuận tiện. Cơng ty chưa đầu tư vào hệ thống kế hoạch hoá : về thời gian, nguồn lực
và phân bổ công việc. Hoạt động định vị thị trường mục tiêu không rõ ràng, chưa thể hiện được
các chiến lược và kế hoạch chung cho sản phẩm.

CHƯƠNG III XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY TNHHNN


MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT VINAWIND

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thuận lợi mà VINAWIND có : Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×