Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Các giải pháp marketing-mix 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm

Các giải pháp marketing-mix 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 70trang

Tăng cờng công tác kiểm tra, thực hiện chế độ khuyến khích lợi ích vật chất một cách thoả đáng đối với những công nhân làm ra nhiều sản phẩm tốt,
phạt vật chất đối với những công nhân làm ra nhiều phế phẩm do chủ quan trong quá trình sản xuất.
Do chất lợng nguyên liệu có ảnh hởng trực tiếp tới chất lợng của điếu thuốc nên nguyên liệu trớc khi nhập kho phải đợc kiểm tra chặt chẽ. Ngời làm
công tác nguyên liệu phải đợc đào tạo có kiến thức chuyên môn và nắm bắt đợc tiêu chuẩn thu mua, thờng xuyên quan sát và phán đoán nhanh chóng chất lợng
lô hàng, lấy mẫu đúng quy định, phân loại chính xác, làm việc có tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, cơng quyết không cho đa vào sản xuất những
nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lợng đề ra.

II. Các giải pháp marketing-mix 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm


+ Hoàn thiện chiến lợc bao bì, nhãn mác
Chiến lợc bao bì nhãn mác là hoạt động không chỉ nhằm bảo quản sản phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lợng sản phẩm và đặc biệt còn là một ph-
ơng tiện để tiến hành quảng cáo. Việc thể hiện trên bao gói của sản phẩm cần phải khắc phục sự đơn điệu, tẻ nhạt, các hoạ tiết màu sắc phải vơn tới sự hài hoà,
phải tạo đợc ấn tợng đối với ngời mua, đồng thời nó phải thoả mãn đợc chức năng là phơng tiện tuyên truyền quảng cáo cho chính sản phẩm đó. Phong cách
sáng tạo không nên chỉ chủ yếu hớng đến tinh thần yêu quê hơng đất nớc, văn hoá dân tộc mà nên quan tâm đến tính cách tâm lý của ngời tiêu dùng. Bởi lẽ,
hiện nay những ngời hút thuốc lá ở Việt nam chủ yếu là nam giới, đặc biệt nhiều ngời trong giới trẻ với đặc trng tâm lý mạnh mẽ, a hoạt động và thích nổi bật tr-
ớc đám đông. Vì vậy bao gói phục vụ cho giới này phải nêu bật đợc tính cách của họ, có những trờng hợp họ mua thuốc chỉ vì họ thích bao gói đẹp, hay mua
thuốc lá nhãn hiệu này nhng lại đựng trong vỏ bao nhãn hiệu khác. Đối với giới kinh doanh, công việc đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, nên để phục vụ cho giới này,
bao gói, nhãn mác phải trang trọng lịch sự, tôn vẻ hào hoa của ngời dùng thuốc...Do vậy nhà máy nên có một bộ phận chuyên môn, chuyên thiết kế bao bì
và cách bố cục hoạ tiết trên nền bao, điều đó làm tăng khả năng tạo ra sự hấp dẫn của bao gói do có sự chuyên môn hoá nghiên cứu
Riêng đối với nhãn hiệu, nhà máy cần quan tâm đến chiến lợc nhiều nhãn hiệu với những phẩm cấp tơng đơng nhau, bởi lẽ để bảo vệ cho một số nhãn mác
đang chuẩn bị rơi vào thời kỳ suy thoái, nhà máy có thể đa ra một số nhãn mác có cùng cấp chất lợng hay những nhãn có chất lợng cao hơn một chút để thay thế
57
và bảo vệ phần thị trờng đang có nguy cơ bị mất ®ã. Ngoµi ra, víi nhiỊu nh·n hiƯu cïng phÈm cÊp tơng đơng nhau có thể tạo cho khách hàng một tâm lý là
đang sử dụng những sản phẩm với chất lợng khác nhau. Điều đó khiến cho lợng tiêu thụ của cấp sản phẩm đó đợc nhiều hơn.
Việc thiết kế nhãn hiệu đối với từng sản phẩm của nhà máy cần phải đợc xác định rõ ràng: mục tiêu của nhãn hiệu sản phẩm đó sẽ phục vụ cho đối tợng
tiêu dùng nào. Ví dụ: Đối với những sản phẩm phơc vơ cho giíi cã thu nhËp thÊp ë ngo¹i thành nông thôn, vùng quê, nhãn hiệu cần đợc thiết kế sao cho dễ đọc,
dễ nhớ, dễ gọi và tránh sử dụng những ngôn ngữ nớc ngoài, điều đó làm cho ng- ời tiêu dùng sẽ khó nhớ, khó đọc đợc tên sản phẩm và tự điều đó khiến cho việc
truyền thông về sản phẩm của nhà máy qua truyền miệng gặp nhiều khó khăn Garllery- đây là một sản phẩm đầu lọc bao cứng có chất lợng trung bình đợc
bán với giá 1600đ\\bao, phục vụ chủ yêú cho những ngời có thu nhập không cao nhng tên gọi của sản phẩm cha đợc phù hợp....
+ Hoàn thiện chiến lợc chủng loại và danh mục sản phẩm hàng hóa. Trong thị trờng tiêu dùng thuốc lá, nhu cầu cũng không kém phần đa dạng,
nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nh u tè nh©n khÈu, nghỊ nghiƯp, thu nhËp. Tầng lớp thanh niên hút loại thuốc lá khác với ngời già và tầng lớp trung niên.
Thu nhập của từng nhóm khách hàng cũng góp phần quyết định loại thuốc họ sử dụng, vì những ngời có thu nhập thấp không thể liên tục sử dụng những loại
thuốc cấp cao, đắt tiền. Để đáp ứng một thị trờng có nhu cầu đa dạng nh vậy, nhà máy phải không ngừng hoàn thiện danh mục sản phẩm của mình, nâng cao
tính đa dạng, phong phú của các loại sản phẩm.
Một danh mục hàng hoá phong phú phải có đủ các cấp chất lợng từ thấp đến cao, phải đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng bao bì, các loại nhãn hiệu, biểu t-
ợng phải đợc thiết kế phù hợp với phong cách đặc tính của từng nhóm khách hàng. Cùng với sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi, thu nhËp cđa ngời dân cũng nh mức
sống đợc nâng cao, khả năng thanh toán trong tiêu dùng tăng lên, mọi ngời đều có yêu câu về chất lợng hàng hoá phải cao hơn. Để phục vụ cho nhu cầu đó, nhà
máy cũng cần phải không ngừng đi sâu nghiên cứu, tìm tòi để tung ra thị trờng những sản phẩm cấp cao có chất lợng tốt. Trong khi không ngừng phát triển các
sản phẩm cấp cao, nhà máy phải luôn có sự quan tâm đến thị trờng sản phẩm cấp thấp, đây là một thị trờng có sức tiêu thụ khá lớn. ë ViƯt Nam hiƯn nay d©n sè
chđ u vÉn sèng bằng nghề nông, có thu nhập thấp, vì vậy khả năng thanh toán thờng chỉ đáp ứng đợc cho sản phẩm cấp thấp. Chính vì vậy, nhà máy nên xem
việc duy trì các sản phẩm cấp thấp là hớng chiến lợc không thể thiếu đợc trong việc hoàn thiện danh mục sản phẩm của mình và tránh tình trạng nh hiện nay số
58
sản phẩm cấp thấp của nhà máy có doanh số liên tục giảm, chỉ trừ có sản phẩm Thăng Long. Tuy doanh thu của số sản phẩm này chiếm tỷ lệ trong tổng doanh
thu của nhà máy không phải là chủ yếu, nhng xét về mục tiêu chiến lợc, việc duy trì, cải tiến sản phẩm cấp thấp sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà máy. Thứ
nhất, tận dụng đợc các nguyên liệu thừa và các máy móc thiết bị cũ còn cha kịp đợc thay thÕ. Thø hai, cïng víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi nãi chung, kinh tÕ
n«ng th«n còng cã điều kiện phát triển, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng tăng, đặc biệt nhu cầu về sản phẩm cấp cao sẽ có tơng lai phát triển. Để chiếm lĩnh thị tr-
ờng này, ngay từ bây giờ nhà máy nên có kế hoạch sử dụng những sản phẩm cấp thấp để chiếm lĩnh, đồng thời luôn theo sát và nắm bắt những biến động của thị
trờng, ngăn chặn sự xâm nhập của đối thủ cạnh tranh, phản ứng nhanh nhất khi thị trờng phát triển. Nếu chiến lợc này thành công thì ngời tiêu dùng sẽ trở thành
những khách hàng trung thành của nhà máy.
Hiện nay, ở thị trờng Việt Nam cha thấy xuất hiện sản phẩm thuốc lá nào đợc thiết kế riêng cho phái nữ, họ tiêu dùng chủ yếu theo gu đàn ông. Cũng nh
nam giới, phụ nữ có những nét tính cách cũng nh đặc trng tâm lý riêng của mình. Vì vậy việc cho ra đời loại thuốc lá dành riêng cho phụ nữ là việc nên làm của
nhà máy trong thời gian này. Tuy số lợng nữ giới hút thuốc lá hiện nay chiếm một tỷ lệ không lớn nhng nếu đáp ứng và phục vụ tốt thì con số này có thể tăng
lên. Và để tạo cho họ tâm lý có một sản phẩm dành riêng cho mình thì trên bao thuốc nên có dòng chữ Thuốc dành cho phụ nữ.
+ Các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm. Đối với sản phẩm đang trong giai đoạn tăng trởng, điển hình nh sản phẩm
Dunhill, việc nên làm lúc này là đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trởng, không ngừng tìm kiếm thị trờng mới, nâng cao chất lợng hàng hoá hơn nữa. Đồng thời
để tăng lợng tiêu thụ cho sản phẩm, nhà máy có thể giảm giá bán thông qua hình thức khuyến mãi.
Đối với sản phẩm đang trong thời kỳ bão hoà nh Thăng Long, Vinataba, Thủ Đô cần phải có những phơng pháp nh: Tìm kiếm những biện pháp khuyến
khích các trung gian thơng mại và ngời tiêu dùng nhiều hơn, cải tiến sản phẩm tạo ra những đặc tính mới. Ngoài sản phẩm Vinataba có thị trờng trải rộng khắp
cả nớc, các sản phẩm Thăng Long, Thủ Đô nên đa sang những thị trờng mới tìm kiếm những ngời tiêu dùng mới.
Đối với những sản phẩm đang trong giai đoạn suy thoái thì bất kỳ một sản phẩm nào cũng bị giảm sút về mặt tiêu thụ. Sự suy giảm có thể diễn ra nhanh
chóng, chậm chạp hoặc cũng có những hàng hoá mức tiêu thụ của chúng giảm xuống thấp rồi dừng lại ở đó làm cho ban quản lý của nhà máy dễ bị lúng túng
59
không biết xử lý ra sao. Mức tiêu thụ giảm do nhiều nguyên nhân dẫn đến, trong đó có những thành tựu về công nghệ, sự thay đổi về thị hiếu của ngời tiêu dùng
và sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ. Khi mức tiêu thụ và lợi nhuận giảm, nhà máy có hai con đờng để lựa chọn: một là những sản phẩm đó sẽ bị loại bỏ
khỏi danh mục sản phẩm, hai là đầu t nghiên cứu nhằm tạo ra cho chúng những tính chất mới để đẩy nó sang một chu kỳ khác.
Những sản phẩm đang trong giai đoạn suy thoái của nhà máy có: Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Điện Biên đâu lọc, Điện Biên 70. Tong đó, đối với sản phẩm
Hồng Hà, có dấu hiệu cho biết mức giảm của nó đã có phần chững lại nh vậy biện pháp tốt nhất đối với sản phẩm này là nên duy trì nó ở mức sản lợng thấp,
tăng cờng các biện pháp marketing hỗ trợ để giữ khách hàng. Việc duy trì này không những tiếp tục tạo cho nhà máy có lợi nhuận mà còn đảm bảo cho sản
xuất đợc ổn định. Với những sản phẩm Hoàn Kiếm, Điện Biên đầu lọc, Điện Biên 70, tuy đây là những sản phẩm đang trong giai đoạn suy thoái nhng lợng
tiêu thụ của nó trong tổng lợng tiêu thụ của nhà máy vẫn rất lớn. Nên biện pháp đầu t nghiên cứu nhằm cải tiến sản phẩm, tạo cho sản phẩm có tính chất mới,
nhằm ngăn chặn sự suy giảm trong việc tiêu thụ của sản phẩm, cũng nh hớng tới tăng lại sản lợng tiêu thụ của sản phẩm là việc cần làm của nhà máy.

2. Liên quan đến chính sách giá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các giải pháp marketing-mix 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×