Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Đánh giá về thị trờng tiêu thụ thuốc lá của nhà máy

Đánh giá về thị trờng tiêu thụ thuốc lá của nhà máy

Tải bản đầy đủ - 70trang

hiện tợng giảm sút khá lớn nhng nhờ doanh thu của sản phẩm Dunhill tăng vọt khiến cho sự giảm sút trên không gây ra ảnh hởng lớn đến tổng doanh thu của
nhà máy.
Năm 2000, tổng doanh thu giảm so với năm 1999 là 64,598 tỷ đồng và tăng so với năm 1998 là 2,299 tỷ đồng. Doanh thu từ Dunhill và Vinataba là hai mặt
hàng chủ chốt của nhà máy giảm mạnh. Cũng có thể nói một nguyên nhân s©u xa khiÕn cho doanh thu cđa rÊt nhiỊu nh·n mác sản phẩm của nhà máy đồng loạt
giảm là do sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế châu á trong những năm 1999,2000 làm ảnh hởng đến nền kinh tế trong nớc, khiến cho hầu hết tất cả các
ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nói chung đều bị giảm sút, lạm phát kéo theo giá cả hàng hoá tăng, sức mua của ngời tiêu dùng giảm. Nh vậy năm 2000
doanh thu của các sản phẩm đầu lọc bao cứng chủ chốt đều bị giảm. Tuy nhiên, năm 2000 nhà máy đã tung ra thị trờng 3 sản phẩm mới, đều là những sản phẩm
đầu lọc bao cứng đó là Tam Đảo, Gallery, Rest. Trong đó Tam Đảo là sản phẩm thành công nhất, đạt doanh thu 17,922 tỷ đồng. Nhờ vậy, nó đã bù đắp đợc phẩn
nào trong sự sụt giảm tổng doanh thu của thuốc lá đầu lọc bao cứng.
Doanh thu của thuốc lá đầu lọc bao mềm năm 2000 so với năm 1999 giảm 34,323 tỷ đồng và giảm 39,636 đồng so với năm 1998. Lý do của sự giảm sút
mạnh này là việc không có dấu hiệu thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái của hai nhãn mác Hoàn Kiếm và Điện Biên đầu lọc. Cụ thể là Hoàn Kiếm giảm 26,784 tỷ
đồng và Điện Biên đầu lọc giảm 20,013 tỷ đồng so với năm 1998, do vậy nhà máy cần phải xem xét củng cố lại hai nhãn mác này.
Sang năm 2001, tổng doanh thu đã tăng lên so với năm 2000 là 54,023 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã giảm
xuống khiÕn cho nỊn kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc và nớc ta dần dần đi vào ổn định, nhu cầu về thuốc lá dần dần tăng trở lại.Trong năm 2001 doanh thu của
một số nhãn mác sản phẩm nh Dunhill, Vinataba và Tam Đảo tăng lên rõ rệt. Nhng ngợc lại doanh thu của Hoàn Kiếm và Hồng Hà vẫn tiếp tục giảm mạnh,
Đống Đa 85và Điện Biên 70 là những sản phẩm thuốc lá không có đầu lọc vẫn tiếp tục giảm đều qua các năm và không cã dÊu hiƯu nµo cho thÊy cã sù phơc
håi. Do vậy nhà máy cần có những xem xét hết sức cẩn thận về chiến lợc sản phẩm của mình, cũng nh các công cụ marketing khác để ngăn chặn tình trạng
đang suy thoái của một số sản phẩm.

II. Đánh giá về thị trờng tiêu thụ thuốc lá của nhà máy


Trên phạm vị toàn quốc, trong những năm vừa qua thị phần của nhà máy thuốc lá Thăng Long chiếm khoảng 11, nhà máy thuốc lá Sài Gòn chiếm
35
khoảng 42, nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội chiếm khoảng 12, phần còn lại thuộc các nhà máy thuốc lá khác và thuốc lá nhập lậu.
Thị trờng tiêu thụ của nhà máy thuốc lá Thăng Long bị sức ép rất mạnh bởi hai đối thủ lớn là nhà máy thuốc lá Sài Gòn và Vĩnh Hội. Thực tế các sản
phẩm của nhà máy thuốc lá Sài Gòn và Vĩnh Hội đang xâm nhập thị trờng lớn nhất của nhà máy thuốc lá Thăng Long, đó là thị trờng Hà Nội. ở khu vực thị tr-
ờng này, sự xuất hiện của sản phẩm thuốc lá Vina Sài Gòn đang lấn át so với Vina Thăng Long và nếu so sánh vị trí của nó trên ma trận định vị theo hệ thống
giáchất lợng thì nó chênh hơn so với Vina Thăng Long. Tuy giá của Vina Thăng Long thấp hơn so với giá của Vina Sài Gòn nhng phần giá thấp hơn đó cha đủ để
bù đắp vào giá trị chất lợng mà nó đem lại. Các sản phẩm thuốc lá đầu lọc bao cứng của nhà máy thuốc lá Sài Gòn và Vĩnh Hội Souvenir, 555, Du lịch Đỏ-
nhà máy thuốc lá Sài Gòn, Everest-nhà máy thuốc lá Vĩnh hội đợc sản xuất ở miền Nam nhng lại thu hút đợc ngời tiêu dùng ở miền Bắc, đây chính là u thế
của 2 đối thủ cạnh tranh nặng ký này. Đối tợng khách hàng chủ yếu mà họ tác động tới là những ngời dân có thu nhập khá, ổn định và hút thuốc lá thờng
xuyên. Nhất là sản phẩm Vina, những khách hàng đợc coi là nghiện thờng chỉ thích hút thuốc của nhà máy Sài Gòn. Họ cho rằng khi hút thuốc lá Vina Thăng
Long điếu thuốc cháy cha đồng đều, điếu thuốc thờng bị tóp lại và có mùi ngái của lá thuốc. Nhng không phải bất cứ một sản phẩm nào của hai nhà máy trên
đều có thể chiếm lĩnh đợc thị phần của nhà máy thuốc lá Thăng Long. Đối với nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá đầu lọc bao mềm Du Lịch Đỏ nhằm vào đối tợng
có thu nhập thấp thì nó thực sự cha chiếm đợc u thế nh sản phẩm của nhà máy thuốc lá Thăng Long cả về giá và chất lợng. Bảng dới đây sẽ cho ta biết thị phần
chiếm lĩnh của một số nhà máy thuốc lá trên thị trờng Việt Nam.
Bảng 6: Thị phần chiếm lĩnh của một số nhà máy trên thị trờng thuốc lá Việt Nam.
Tỷ lệ: Nhà máy
Năm 1996
1997 1998
1999 2000
2001 T.L Sài gòn
40.80 40.80
41.20 41.45
41.70 42.00
T.L Thăng Long 7.49

9.25 10.20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá về thị trờng tiêu thụ thuốc lá của nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×