Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Đặc điểm máy móc thiết bị, công nghệ.

Đặc điểm máy móc thiết bị, công nghệ.

Tải bản đầy đủ - 74trang

Đặc biệt, khi tiến hành xây dựng thì công ty cần phải khai thác những nguồn nguyên vật liệu gần công trình. Điều này làm giảm chi phí vận chuyển nguyên vật
liệu.

3. Đặc điểm máy móc thiết bị, công nghệ.


Là một doanh nghiệp nhà nớc, đợc thừa hởng một số tài sản trớc đó do nhà nớc cấp, không phải trả thuế đất. Đồng thời, do đặc điểm tính chất của sản phẩm
xây dựng đòi hỏi công ty phải có nhiều loại tài sản cố định khác nhau để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Các loại tài sản cỡ lớn nh: máy xúc,
máy ủi và các thiết bị khác nh: máy in, máy tính. là do công ty tự mua sắm bằng vốn tù cã vµ vèn vay, thùc hiƯn khÊu hao theo qui định của nhà nớc. Còn đối với
các loại máy móc thiết bị nhỏ thì trong quá trình thi công công trình, đội trởng hoặc chủ nhiệm công trình tự mua sắm và thực hiện khấu hao vào giá thành công
trình và giá trị thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây đạt khoảng 750 triệu đồng.
Với đặc điểm của các công trình xây dựng, có nhiều công trình lớn nh khu chung c Đền Lừ cao chín tầng đòi hỏi phải sử dụng cần cẩu cao và các loại máy
đóng, nhồi cọc cỡ lớn thì công ty không đủ năng lực thực hiện. Vì vậy công ty đã phải đi hợp đồng máy móc của đơn vị khác hay của tổng công ty, do đó mà chi
phí cũng tăng lên.
Nhìn chung, máy móc thiết bị công ty đã cũ, chủ yếu do Liên Xô sản xuất, một số đã khấu hao hết nhng vẫn đợc sử dụng, công suất thực tế của số máy móc
này thấp hơn công suất thiết kế nhiều. Do đó, đây thực sự là một trở ngại lớn đối với công ty trong quá trình xây lắp công trình và tiến độ hoàn thành công trình.
Những năm gần đây, công ty đã có nhiều cố gắng để trang bị thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhng số vốn có hạn nên không trang bị đợc đầy đủ.
Bảng 5 : Bảng kê trang thiết bị chính.
TT Loại
Nớc sản xuất
Năng lực Số lợng Nhãn hiệu
1 M¸y xóc b¸nh xÝch
Nga 50m
3
1 DT 75
42
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 Máy gạt
Máy lu Máy xúc
Máy đào 1 gào Máy rải nhựa
Xe tải tự đổ Xe tải tự đổ
Xe vận tải Máy trộn bê tông
Máy đầm bàn 100 Máy hàn điện 30
Máy vận thăng Cần trục bánh hơi
Máy đầm bàn Máy đầm dùi 220
Máy trộn bê tông Máy bơm nớc
Máy Diezel Máy kinh vĩ
Máy thuỷ chuẩn Máy hàn điện

Tiệp Nga
Nhật Nga
Đức Nga
Đức Ba Lan
Việt Nam
Liên Xô Ba Lan
Đức Đức
Việt Nam
Liên Xô §øc
ViÖt Nam “
12T 4,5m
3
0,4tÊn 25m
3
9 tÊn 4,5 tÊn
4 tÊn 0,8 m
3
4KWh 117KWh
0,8tÊn 12 tÊn
4KWh 10KWh
0,25m
3
130m
3
h 130m
3
h
117KWh 1
1 1
1 1
2 2
3 3
1 1
1 1
3 3
1 2
1 3
2 1
144 WVT-10
TY45
HA45C MAZ5551
IFA W50 ZIL 130
ADK
TC2 +S3
43

4. Đặc điểm thị trờng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm máy móc thiết bị, công nghệ.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×