Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Căn cứ đề xuất.

Căn cứ đề xuất.

Tải bản đầy đủ - 31trang

Mặc dù không thể phủ nhận những thành công đáng kể của hệ thống kênh phân phối thời gian qua, hệ thống kênh phân phối của công ty đã phát triển khá
mạnh nhng chủ yếu theo chiều rộng, cha phát triển theo chiều sâu có nghĩa là giữa các thành viên kênh cha có đợc sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoạt động nh
bao phủ thị trờng, cạnh tranh với sản phẩm thay thế, sản phẩm cạnh tranh. Điều này thể hiện ở chỗ sự phối hợp giữa đội ngũ trình dợc viên và các đại lý cha đợc
cao, các thông tin phản hồi từ các trung gian còn ít mà hiệu quả cha cao, độ tin cậy thấp. Các thành viên trong kênh vẫn cha phát huy hết năng lực đảm nhiệm thị
trờng khai thác nhu cầu do vậy vẫn còn những lỗ hổng trên thị trờng mà công ty vẫn cha kiểm soát đợc.

3.1 Căn cứ đề xuất.


3.1.1 Phân tích về môi tr ờng kinh doanh và thị tr
ờng. Kể từ sau thời kỳ mở cưa nỊn kinh tÕ cđa ViƯt Nam ®· cã nhiỊu khởi sắc, đời
sống nhân dân cũng tăng lên đáng kể, thị trờng trong nớc có những biến đổi sâu sắc về lĩnh vực lu thông hàng hoá và dịch vụ Đảng và Nhà nớc cũng rất chú ý đến
việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và đã có những chính sách thích hợp đối với lĩnh vực y tế. Chính vì vậy trong thời gian qua ngành kinh tế dợc ở nớc ta
đã có những phát triển rất mạnh. Bình quân giá trị thuốc sử dụng theo đầu ngời đã tăng từ 0,3 USD năm 1989 lên 5,3 USD năm 1997 nh vậy chỉ trong vòng 9 năm
giá trị thuốc tính theo đầu ngời ở nớc ta đã tăng lên 16 lần.
Trong những năm trớc đây Bộ y tế đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về quản lý Nhà nớc trong lĩnh vực dợc, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trờng
thì các văn bản phù hợp còn rất ít. Những văn bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực này mới chỉ là các văn bản dới luật nh pháp lệnh hành nghề y dợc. Điều lệ
thuốc phòng và chữa bệnh.
Chính vì vậy trong những năm qua việc hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực y dợc cha có đợc một trật tự kinh doanh nhất định, tạo ra một môi trờng kinh
doanh không tốt trong lĩnh vực này, xảy ra những hiện tợng về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dợc phẩm.
Theo tài liệu của Bộ Y tế có thể đến cuối năm 1999 luật dợc Việt Nam sẽ đợc xây dựng hoàn chỉnh và đa vào sử dụng, điều này sẽ tạo ra môi trờng kinh doanh
mới cho các doanh nghiệp kinh doanh dợc phẩm nói chung và cho công ty dợc
21
phẩm TW 7 nói riêng. Nó tạo ra cho công ty một môi trờng kinh tế lành mạnh hơn vì vậy nó cũng tạo ra không ít những cơ hội và những khó khăn mới cho công ty.
Hiện nay trên thị trờng Việt Nam đang cã rÊt nhiỊu doanh nghiƯp ®ang kinh doanh trong lÜnh vực dợc phẩm với sản phẩm ngày càng phong phú và đa dạng.
Tình hình cạnh tranh trên thị trờng cũng ngày càng gay gắt, các loại sản phẩm dù tốt đến đâu cũng khó có thể luôn giữ đợc vị trí độc tôn của mình.nên công ty phải
luôn cảnh giác,có những chính sách hợp lý,củng có xây dựnghệ thống kênh phân phốithì đối thủ cạnh tranh sẽ không lợi dụng đợc các sơ hở mà tấn công.
Hiện nay khối các bệnh viện là rất khó quản lý đối với công ty. Việc đa sản phẩm vào giới thiệu tại các bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn. Nhóm các mặt
hàng cạnh tranh với nhóm háng bệnh viện cũng rất phong phú đa dạng, cạnh tranh trong các nhóm hàng này rất gay gắt, sản phẩm phân phối của công ty là những
sản phẩm có chất lợng cao cho nên công ty rất khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
Trớc tình hình cạnh tranh gay gắt sẽ diễn ra trong các năm tiếp theo, đòi hỏi công ty phải có các biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trờng của mình. Một
biện pháp quan trọng mà công ty sử dụng đó là liên tục củng cố và phát triển, đào tạo, tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm tạo ra cho mình lợi thế trong
tình hình thị trờng sắp tới.
3.1.2 Các mục tiêu chiến l ợc chung của công ty.
Việc xác định mục tiêu chiến lợc chung cho hoạt động của công ty nói chung là rất quan trọng, nó quyết định đến sức mạnh, đến sự sống còn trên thị trờng.
Chiến lợc phải phù hợp với khả năng hiện tại của công ty, tình hình cung cầu và cạnh tranh trên thị trờng, đặc điểm của môi trờng kinh doanh thì hoạt động phân
phối mới hiệu quả, tránh đợc rủi ro đồng thời nó là công cụ, là u thế của công ty trong việc cạnh tranh.
Công ty đã xây dựng các mục tiêu chiến lợc cụ thể nh chiến lợc về sản phẩm, về giá, xúc tiến hỗn hợp, kênh phân phối. Mỗi chiến lợc này sẽ có những mục tiêu
cụ thể. Các mục tiêu cụ thể này nhằm mục tiêu xây dựng chiến lợc chung của công ty giữa chúng có sự liên kết, mối quan hệ với nhau. Chiến lợc về phân phối
của công ty là: phát triển sâu rộng hệ thống kênh phân phối, đầu t phát triển ở một số thị trờng trọng điểm đi đôi với việc mở rộng và phát triển hệ thống phân phối
tới một số khu vực thị trờng nông thôn, miền núi, tạo cơ sở chắc chắn cho hoạt
22
động phân phối sau này. Với các thành viên kênh liên tục mở ra các lớp đào tạo và quản lý, nâng cao khả năng quản lý thu thập thông tin và tạo nên các liên kết dọc
trong kênh, các mối quan hệ tốt với các đại lý trên tinh thần hợp tác cùng có lợi để đạt đợc các mục tiêu mà công ty đã đề ra.

3.2 Các mục tiêu chiến lợc Marketing - Mix.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ đề xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×