Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Một số định hớng phát triển gia vị của Việt Nam trong thời gian tới.

Một số định hớng phát triển gia vị của Việt Nam trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 33trang

CHƯƠNG III Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất
khẩu gia vị của Việt nam trong thời gian tới
Những tháng đầu năm 2003 hoạt động xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam đã có phần chững lại do các nớc Trung đông và các tiểu Vơng quốc ả
rập có nhiều biến động do cuộc chiến I-rắc. Tuy nhiªn, víi sù phơc håi kinh tÕ trong khu vùc sau chiến tranh, mặt hàng gia vị vẫn có nhiều cơ hội để thâm
nhập và mở rộng thị phần tới các thị trờng này. Mặt khác xu hớng dùng nhóm hàng gia vị này trong chế biến dợc phẩm đang lan nhanh sang các nớc châu
Mỹ. Ngay tại thị trờng trong nớc, gừng, nghệ, quế, hồi hiện không đủ cung cho cầu. Theo hội Dợc Việt Nam, hiện các nhà sản xuất thuốc đông dợc Việt
Nam mỗi năm phải nhập khẩu từ Trung Quốc hàng nghìn tấn gừng và hoa hồi. Đây là cơ sở để có thể phát triển sản xuất và xuất khẩu gia vị trong thời gian
tới.
Tuy nhiên, với thực tế sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng này trong những năm qua, Chính phủ cùng ngành gia vị cần có những định hớng, biện
pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu hàng gia vị.

I. Một số định hớng phát triển gia vị của ViƯt Nam trong thêi gian tíi.


1. Trong s¶n xt. DiƯn tích cây trồng phải có định hớng rõ ràng và ổn định. Việc phát
triển diện tích các loại cây gia vị, đặc biệt là hồ tiêu cần xoay quanh hạt nhân quan trọng nhất đó là nhu cầu của thị trờng trong nớc và quốc tế mặt bằng,
chủng loại, số lợng, chất lợng. Không để tình trạng hiện nay là chạy theo số lợng dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa, gây áp lực hạ giá hoặc gieo trồng
một cách tự phát, để khi giá xuống thì chặt tiêu trồng cây khác, khi thấy giá lên bỏ cây khác trồng tiêu.
Giải quyết vấn đề giống: Việc phát triển hồ tiêu trong những năm tới phải gắn với nhu cầu thị trờng, giữ đợc chữ tín đối với khách hàng. Khách
hàng nào cũng đòi hỏi chất lợng cao, ổn định. Giống tốt là một trong những yếu tố quyết định chất lợng hàng hoá.
ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nh: kỹ thuật canh tác, giống, phòng dịch bệnh, bảo vệ môi trờng nhằm nâng cao năng
suất, chất lợng cho gia vị xuất khẩu.
2. Trong chế biến, bảo quản. Phát triển công nghệ sau thu hoạch: Sản phẩm gia vị xuất khẩu của
Việt Nam hiện nay cha có tác động của công nghệ sau thu hoạch phơi sấy, bảo quản, phân loại, sơ chế, chế biến, bao bì, đóng gói. Vì vậy, tỷ lệ hao hụt
cao, chất lợng không đều, giá cả thấp. Để nâng cao sức cạnh tranh của loại sản phẩm này, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp cần quan tâm cả về chính
Khoa Thơng mại Trờng ĐH Quản lý Kinh doanh
22
sách, đầu t vốn, khoa học công nghệ và cán bộ khoa học kỹ thuật cho các hoạt động này.
Đầu t khâu chế biến sản phẩm : Phát triển công nghiệp chế biến bao
gồm cả công nghệ hiện đại và giản đơn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao giá trị gia tăng và sức ép tiêu thụ theo mùa vụ. Đồng thời xúc tiến đầu t xây dựng các
nhà máy hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; Triển khai chơng trình chế biến hồ tiêu sạch, giảm thiểu việc xuất khẩu hạt thô. Có chính sách hỗ trợ ngời sản
xuất mua máy móc thiết bị sấy, bảo quản và chế biến quy mô nhỏ.
Xây dựng kho bảo quản, chế biến hàng gia vị : Cải tạo và xây dựng
mới hệ thống kho bảo quản, nâng công suất kho chứa đáp ứng nhu cầu bảo quản hàng gắn liền với diện tích trồng. Tạo điều kiện cao hơn trong việc vay
vốn tín dụng, u đãi về giá thuê đất là nhà xởng chế biến các mặt hàng gia vị khác nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời khuyến khích các doanh
nghiệp t nhân tham gia lu thông nhóm hành này trong nớc và xuất khẩu.

3. Trong xuất khẩu. Đa dạng hoá sản phẩm gia vị xuất khẩu theo nhu cầu thị trờng. Sẵn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số định hớng phát triển gia vị của Việt Nam trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×