Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Đối với nền kinh tế toàn cầu

Đối với nền kinh tế toàn cầu

Tải bản đầy đủ - 66trang

tiêu của xuất khẩu khai thác lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế, và thực hiện mục tiêu chủ yếu quan trọng là xuất khẩu thu
ngoại tệ để nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu của kinh tế nước nhà bao gồm: nhu cầu phục vụ cơng nghiệp hố hiện đại hố cho tiêu dùng và tạo thêm
nhiều cơng ăn việc làm.

1.2. Vai trò


Trong xu thế hội nhập và quốc tế hoá hiện nay xuất khẩu là điều kiện tồn tại, tăng trưởng và phát triển của mỗi quốc gia trong một trật tự chung của thế
giới. Mỗi quốc gia khơng thể nào có đủ các nguồn lực, các yếu tố đầu vào để đáp ứng cho sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời một quốc gia cũng
không thể nào tự sản xuất ra tất cả các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước. Vì vậy mà xuất hiện hình thức thương
mại quốc tế, mỗi quốc gia thơng qua đó để trao đổi mua bán hàng hoá, dịch vụ với các quốc gia khác nhằm thoả mãn nhu cầu của mình.

1.2.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu


Đối với nền kinh tế thế giới là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia trên trái đất có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau bắt nguồn từ
hoạt động thương mại quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Hoạt động xuất khẩu nó tác động đến các quốc gia tham gia vào sự phân công
lao động quốc tế. Các quốc gia sẽ tập trung vào sản xuất các sản phẩm, hàng hố, dịch vụ mà mình có lợi thế về nhân công, kỹ thuật, đầu vào, tài nguyên
thiên nhiên...Được gọi là lợi thế tuyệt đối hay tương đối để xuất khẩu ngược lại sẽ nhập khẩu những sản phẩm, hàng hoá mà mình khơng có lợi thế tạo ra
chun mơn hố sản xuất. Như vậy nguồn lực của xã hội được sử dụng có hiệu quả hơn và sản phẩm của toàn xã hội được tăng lên. Quan hệ đối ngoại
của các nước ngày càng được gắn chặt hơn và từ đó đã xuất hiện các liên kết
7
kinh tế quốc tế điển hình như: EU, ASEAN, các tổ chức kinh tế quốc tế như: WTO, OPEC, WB.
Như chúng ta đã biết xuất khẩu hàng hố xuất hiện từ rất sớm. Nó là hoạt động buôn bán trên phạm vi giữa các quốc gia với nhauquốc tế. Nó
khơng phải là hành vi bn bán riêng lẻ, đơn phương mà ta có cả một hệ thống các quan hệ buôn bán trong tổ chức thương mại toàn cầu. Với mục tiêu
là tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp nói riêng cả quốc gia nói chung. Hoạt động xuất khẩu là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương
và là hoạt động đầu tiên của thương mại quốc tế. Xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong q trình phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như trên
toàn thế giới. Xuất khẩu hàng hoá nằm trong lĩnh vực lưu thơng hàng hố là một trong
bốn khâu của q trình sản xuất mở rộng. Đây là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng của nước này với nước khác. Có thể nói sự phát triển của của xuất khẩu
sẽ là một trong những động lực chính để thúc đẩy sản xuất. Trước hết, xuất khẩu bắt nguồn từ sự đa dạng về điều kiện tự nhiện của
sản xuất giữa các nước, nên chun mơn hố một số mặt hàng có lợi thế và nhập khẩu các mặt hàng khác từ nước ngoài mà sản xuất trong nước kém lợi
thế hơn thì chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuần lớn hơn.

1.2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với nền kinh tế toàn cầu

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×