Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Các nhân tố bên ngồi cơng ty

Các nhân tố bên ngồi cơng ty

Tải bản đầy đủ - 66trang

1.4.1.2 Nhân tố con người
Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng, tất cả các công đoạn từ khâu nghiên cứu tìm hiểu thị
trường đến khâu kí kết và thực hiện hợp đồng đòi hỏi cán bộ nhập khẩu cần phải nắm vững các chuyên môn nghiệp vụ, năng động, đặc biệt khi
kinh doanh với các đối tác nước ngoài. Nhân tố con người đóng vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, đến sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp.
1.4.1.3 Nhân tố vốn và cơng nghệ
Vốn và cơng nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty nói chung cũng như hoạt động kinh doanh nhập khẩu nói
riêng. Vốn và công nghệ quyết định đến lĩnh vực kinh doanh cũng như quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, vốn và công nghệ giúp cho hoạt
động kinh doanh nhập khẩu được của Công ty được thực hiện có hiệu quả cao.
Vốn và cơng nghệ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu cơng ty có nguồn lực tài chính lớn nhiều vốn, đặc biệt là vốn lưu động thì sẽ mua
được có được cơng nghệ hiên đại nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.

1.4.2 Các nhân tố bên ngồi cơng ty


1.4.2.1 Nhân tố chính trị, luật pháp Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động
nhập khẩu nói riêng là hoạt động giao dịch buôn bán trao đổi thương mại mang tính chất quốc tế cho nên nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố
chính trị, luật pháp của mỗi quốc gia cũng như của quốc tế. Các cơng ty kinh doanh nhập khẩu đòi hỏi phải tuân thủ các qui định của các quốc gia
có liên quan, cỏc tp quỏn v lut phỏp quc t.
Nguyễn Văn Th«ng Líp: Kinh tÕ Qc tÕ 44
Mơi trường chính trị ổn định, luật pháp thơng thống chặt chẽ khơng thay đổi thường xuyên có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nền kinh tế
nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Mơi trường ổn định thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế giữa các quốc gia với nhau và giữa các
chủ thể kinh tế ở các quốc gia với nhau. Ngược lại, khi mơi trường chính trị, luật pháp khơng ổn định nó sẽ
hạn chế rất lớn tới hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói riêng.
1.4.2.2 Tỷ giá hối đối và tỷ suất ngoại tệ của hàng nhập khẩu
Tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam với các đồng ngoại tệ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và
hoạt động nhập khẩu nói riêng, nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn đồng tiền thanh tốn. Tỷ giá hối đối nhiều khi khơng cố định, nó sẽ thay đổi lên
xuống. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải có sự nghiên cứu và dự đoán xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái để đưa ra các quyết định phù
hợp cho việc nhập khẩu như lựa chọn bạn hàng, lựa chọn đồng tiền tính tốn, lựa chọn đồng tiền thanh tốn,….
Cũng như vậy, tỷ suất ngoại tệ có thể làm thay đổi chuyển hướng giữa các mặt hàng, giữa các phương án kinh doanh của doanh nghiệp kinh
doanh xuất nhập khẩu. 1.4.2.3
Yếu tố thị trường trong nước và ngồi nước Tình hình và sự biến động của thị trường trong và ngoài nước như sự
thay đổi của giá cả, khả năng cung cấp hàng hoá, khả năng tiêu thụ và xu hướng biến động dung lượng của thị trường …. Tất cả các yếu tố này đều
có ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu. Sự thay đổi lên xuống của giá cả sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng tiêu
thụ hàng nhập khẩu. Khi giá cả hàng nhập khẩu mà tăng lên thì nhu cầu tiêu thụ hàng nhập khẩu sẽ có xu hướng giảm xuống, người tiêu dùng sẽ
chuyển hướng sang tiêu dùng các loại hàng hoá cùng loại hay tương t
Nguyễn Văn Thông Lớp: Kinh tế Quốc tế 44
trong nc khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp, chỉ trừ những hàng hố nhập khẩu mà thị trường trong nước
khơng có khả năng cung cấp thì khi đó giá cả sẽ biến động theo thị trường. Sự biến động của nguồn cung và dung lượng thị trường có ảnh
hưởng đến sự biến động của giá cả hàng nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng và hoạt động nhập khẩu của công ty.
1.4.2.4 Yếu tố cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá quốc tế
Các yếu tố hạ tầng phục vụ hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến nhập khẩu như:
Hệ thống giao thông, cảng biển: nếu hệ thống này được trang bị hiện đại sẽ cho phép giảm bớt thời gian bốc dỡ, thủ tục giao nhận cũng như đảm
bảo an tồn cho hàng hố được mua bán. Hệ thống Ngân hàng: Hệ thống ngân hàng càng phát triển thì các
dịch vụ của nó cang thuận tiện cho việc thanh toán quốc tế cúng như trong huy động vốn. Ngân hàng là một nhân tố đảm bảo lợi ích cho nhà kinh
doanh bang các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Hệ thống bảo hiểm, kiểm tra chất lượng: Cho phép các hoạt động
mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện một cách an toàn hơn đồng thời giảm bớt được rủi ro cũng như mức độ thiệt hại có thể xảy ra cho các nhà
kinh doanh trong buụn bỏn thng mi quc t.
Nguyễn Văn Thông Lớp: Kinh tÕ Quèc tÕ 44

Chương 2:


THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU THÉP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HỐ
2.1 Tình hình sản xuất và chính sách nhập khẩu thép của Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất thép của Việt Nam
Tổng giá trị - sản lượng Theo báo cáo của Tổng Công ty Thép Việt Nam VSC, mỗi năm các
doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung cấp cho thị trường khoảng 3 triệu tấn thép xây dựng.
Ngành thép Việt Nam đã tự sản xuất được khoảng 20 lượng phôi thép, nhưng nguyên liệu để sản xuất ra lượng phôi trên chủ yếu phải nhập
khẩu. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, hiện tại năng lực cán thép của tất cả
các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế đạt khoảng 5,8 triệu tấn.
Các Nhà máy sản xuất thép và công suất sản xuất Hiện nay cả nước có 20 nhà máy sản xuất thép lớn thuộc Hiệp hội
thép Việt Nam với công suất trên 5 triệu tấn một năm. Công ty gang thép Thái Nguyên 300.000 tấn năm, Công ty Thép Miền Nam 400.000 tấnnăm,
Công ty Pomina 300.000 tấn năm, Công ty Vinakasai tại Hải Phòng 300.000 tấn phơinăm.
Hiện nay cả nước có 3 Cơng ty sản xuất được phơi thép đó là Cơng ty gang thép Thái Nguyên, Công ty thép Miền Nam, Công ty thép Đà Nẵng.
Sản lượng phôi thép đạt 700.000 tấn năm, thép cán VSC đạt 1.030.000 tấn, cả nước đạt 3,2 – 3,3 triệu tấn.
Về chủng loại sản xuất Hiện nay ngành thép mới chỉ sản xuất được một số loại thép như
thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội và phơi thép mới chỉ sản xuất
Ngun Văn Thông Lớp: Kinh tế Quốc tế 44

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhân tố bên ngồi cơng ty

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×