Tải bản đầy đủ - 97 (trang)
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO MỘT KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO MỘT KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.

Tải bản đầy đủ - 97trang

Nguồn theo Barbier 1989 a
Bước 7: Thực hiện phương pháp định giá thích hợp
Trong bước cuối cùng, phân tích kinh tế ĐNN cần được đặt trong khn khổ thích hợp như đã được lựa chọn trong quá trình lập kế hoạch nghiên cứu.
Với mục đích đã lựa chọn ban đầu là tính tổng giá trị kinh tế của một vùng ĐNN thì cơng việc trong phần này là tổng hợp tất cả các giá trị trực tiếp, các
giá trị chức năng và các thuộc tính của khu vực nghiên cứu. Sau đó so sánh với giá trị các vùng ĐNN khác và nhận xét giá trị mà nó mang lại cho tồn xã
hội để từ đó đưa ra phương thức quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này.

III. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO MỘT KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.


Tiêu chí kinh tế lựa chọn
Đứng trên góc độ của các nhà kinh tế thì mục đích chính của phát triển kinh tế là tạo nên sự dồi dào về của cải vật chất phục vụ cuộc sống của con
người. Theo đó thì phát triển kinh tế được đặt lên hàng đầu, lấn át tất cả các yếu tố khác của sự phát triển như: xã hội, văn hóa, mơi trường… Để đạt được
mục đích phát triển kinh tế, con người tìm mọi cách phát triển cơng nghiệp, nơng nghiệp, thương nghiệp, mục tiêu mà kinh tế theo đuổi là tốc độ tăng
trưởng, tốc độ tăng của các hàng hóa và dịch vụ. Thậm chí khuynh hướng “phát triển với bất cứ giá nào” đã có giai đoạn được hưởng ứng rộng rãi trong
lịch sử phát triển của loài người. Chẳng hạn trong thời kỳ cơng nghiệp hố, hầu như tất cả các nước đều đã coi tăng trưởng kinh tế là số một. Quan điểm
khá phổ biến vào thời kỳ đó là “tạm thời” hi sinh tính cơng bằng xã hội và mơi trường để có được tốc độ tăng trưởng nhanh. Điều đó có nghĩa là phải
chấp nhận một sự bất bình đẳng trong xã hội và sự suy thối về mơi trường nào đó. Sau khi đạt được trình độ phát triển kinh tế cao, lúc bấy giờ sẽ có điều
Trương Thị Minh Hà Lớp Kinh tế Mơi trường 44
26
kiện để khắc phục dần bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong xã hội và làm trong sạch lại mơi trường.
Theo đó thì tiêu chí kinh tế lựa chọn liên quan đến ĐNN là: + Doanh thu từ nguồn lợi thuỷ hải sản ngày càng tăng, tăng với tốc độ
càng cao càng tốt. Để phục vụ mục đích này, con người sẽ sử dụng nhiều phương pháp đánh bắt mới để tăng công suất đánh bắt. Họ đánh bắt mang tính
chất huỷ diệt hàng loạt kể cả những con giống nhỏ, kể cả trong mùa sinh sản, những loài cần được bảo vệ.
+ Tăng doanh thu từ khai thác tự nhiên tại vùng ĐNN bằng cách tăng thời gian khai thác và tăng số người vào khai thác.
+ Tăng doanh thu bằng cách đưa các biện pháp nuôi trồng trước mắt cho năng suất cao nhưng lại gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường và về lâu
dài sẽ gây ra những tổn thất cho xã hội.
2. Tiêu chí mơi trường lựa chọn Cuộc chạy đua phát triển giữa các quốc gia, giữa các khu vực kinh tế của
thế giới nói trên đã dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Ở nhiều nước, cái giá phải trả cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh đó, về mặt xã hội là sự nghèo đói
của một bộ phận đông đảo dân cư, là sự thất học của trẻ em, là sự gia tăng các khu nhà ổ chuột ở đô thị, là tỉ lệ thất nghiệp kinh niên và tạm thời ln ln
cao. Còn cái giá về mặt mơi trường đó là sự hoang mạc hố các vùng đất trước đây là rừng nguyên sinh hay mỏ khoáng sản, là các dòng sơng ơ nhiễm
vì nước thải, và bầu khí quyển mất dần sự trong lành vốn có vì khói bụi cơng nghiệp. Từ đó xuất hiện khuynh hướng “tăng trưởng bằng không” để bảo vệ
các nguồn tài nguyên, họ cho rằng các hoạt động phát triển không được can thiệp vào các nguồn tài nguyên sinh học để bảo vệ chúng.
Vì thế mục tiêu mà mơi trường theo đuổi là bảo đảm môi trường sống trong lành cho con người, cho các loài động thực vật, bảo tồn đa dạng sinh
học, bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trương Thị Minh Hà Lớp Kinh tế Môi trường 44
27
Xuất phát từ quan điểm này, tiêu chí mơi trường đặt ra đối với khu ĐNN là:
+ Đảm bảo để các nguồn lợi thuỷ hải sản được sinh sôi nảy nở tự nhiên, cấm mọi hoạt động khai thác từ bên ngoài.
+ Bảo vệ các loài động thực vật sinh sống trong khu ĐNN khỏi sự tác động từ bên ngoài, bảo tồn nơi cư trú cho các hệ sinh thái, bảo tồn ĐDSH.
+ Bảo vệ môi trường đất, môi trường nước, mơi trường khơng khí tại vùng ĐNN theo đúng nguyên trạng ban đầu, không để bất kỳ một hành vi tiêu cực
nào tác động vào làm suy giảm chất lượng vốn có của nó.
3. Tiêu chí xã hội lựa chọn Bên cạnh các tiêu chí về kinh tế và mơi trường thì xã hội cũng đặt ra cho
mình những tiêu chí riêng trong q trình phát triển. Xã hội theo đuổi mục đích chính là tạo nên phẩm chất tốt đẹp của từng con người và những giá trị
văn hóa cho tồn xã hội. Trong đó phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, cải tiến quản lý hành chính chính trị, tăng cường phúc lợi xã hội là những tiêu chí
quan trọng mà xã hội lựa chọn. Đối với các vùng ĐNN, tiêu chí mà xã hội đặt ra là có được những cơ chế
quản lý phù hợp để làm tăng tối đa phúc lợi xã hội thông qua các hoạt động khai thác tài nguyên. Từ đó nâng cao mức sống, tăng thu nhập, tạo ra nhiều
công ăn việc làm từ khu ĐNN, giữ được những giá trị văn hoá truyền thống.

4. Phát triển bền vững


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO MỘT KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.

Tải bản đầy đủ ngay(97 tr)

×