Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Khắc phục những nhược điểm trong quy trình quản lý dự án của ơng ty

Khắc phục những nhược điểm trong quy trình quản lý dự án của ơng ty

Tải bản đầy đủ - 58trang

Phân công lại lao động cho phù hợp. Bên cạnh việc đào tạo và đào tạo lại người lao động bố trí phân công lao
động sao cho hợp lý cũng phải được đảm bảo. Bố trí lao động hợp lý ở đây không chỉ bố trí lực lượng lao động cho phù hợp với trình độ kinh nghiệm
năng lực của mỗi người mà còn phải bảo đảm cho cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện công tác quan ly dự án đầu tư được tốt còn đảm bảo tính đồng bộ thống
nhất cao giúp công tác quan lý được thực hiện thông suốt, chính xác và nhanh chóng phát huy tối đa năng lực của mỗi người. Cần điều chỉnh lại cơ cấu lao
động giữa các phòng ban cho hợp lý tránh tình trạng phòng thì thừa cán bộ phòng thì thiếu cán bộ dẫn đến không thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Cán bộ lâu năm nhưng năng lực hạn chế nên được bố trí vào các công việc khác cho phù hợp và thay thế bằng những cán bộ nhân viên mới có năng lực
phù hợp hơn.

2.2. Khắc phục những nhược điểm trong quy trình quản lý dự án của ơng ty


Trong quy trình quản lý của cơng ty hiện nay, có thể nói là tương đối phù hợp với điều kiện của công ty, tuy nhiên trong tương lai không xa, theo như
định hướng phát triển cũng như kế hoạch, chiến lược phát triển của cơng ty thì việc nâng cao chất lượng quản lý dự án là điều mong muốn của cơng ty
nói chung và ban quản lý dự án nói riêng. Để làm được điều này thì cần phải khắc phục được những tồn tại còn vướng mắc trong thời gian hoạt động vừa
qua của cơng ty nói chung và của ban quản lý dự án nói riêng. Một số giải pháp cụ thể như sau:
- Trong quy trình quản lý dự án hiện nay là cồng kềnh và phải trải qua nhiều bước, đáng lẽ với tổ nghiên cứu thị trường hoặc những tổ khác trong
ban dự án được xếp vào ban quản lý dự án, thì có thể thực hiện kiêm nghiệm cơng việc có liên quan như tổ nghiên cứu thị trưòng của bàn quản lý dự án sau
khi tìm kiếm thơng tin, thu thập tin tức đầy đủ và chính xác có thể phụ trách
SV: Nơng Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
luông công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án. Bên cạnh đó cần tăng cường thêm một số nhân viên vào ban
quản lý dự án để có thêm nhân lực thực hiện những công việc chuyên môn này để phụ trách vấn đề chun mơn tranh việc người của phòng ban này
tham gia vào công tác lập và quản lý dự án với những người trong ban quản lý dự án. Vì hiện nay ban dự án của công ty là quá ít so với yêu cầu của công
việc nên vấn đề tuyển dụng và đào tạo nhân lực càng pahỉ được đẩy mạnh. - Cần có giải pháp tăng cường sự theo dõi giám sát việc thực hiện quy trình
quản lý dự án, trên thực tế do không có sự giám sát đầy đủ nên một số tổ công tác chưa thật sự tự giác làm việc với công suất cao nhất, tinh thấn trách nhiệm
công việc cao nhất, nên để làm sao có thể khắc phục được điều này thì ban giám đốc và trưởng ban quản lý dự án cần có giải pháp về thưỏng phạt hợ lý.
Các lãnh đạo cần bố trí công việc hợp lý hơn nữa để thong thoảng có thể kiểm tra dược công việc của nhân viên
- Nghiên cứu thị trường là công tác được xem là một trong những công tác rất quan trọng trong quá trình quản lý dự án. Đôi khi trong quy trình quản lý
dự án công tác này bị xem nhẹ, vì đa số thành viên khơng cho đó là chỉ số có thể áp dụng vào cơng tác quản lý, xong nó lại là những thơng tin rất quan
trọng vì khi tìm hiểu ngiên cứu thị trường kỹ lưỡng và thu thập thông tin một cách chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý hoạch định đúng hướng đi, xây
dựng một phương án quản lý tốt nhất nhằm đối phó với những phát sinh có thể gặp phải, ngồi ra nghiên cứu thị trường chính xác còn giúp cho các nhà
đầu tư quản lý tài chính, hạch tốn chi phí dự án một cách chính xác hơn. Do đó công ty cần tạo điều kiện hơn nữa cho nhân viên thực hiện công tác nghiên
cứu thị trường và trưởng ban dự án cần quan tâm chỉ đạo công việc nghiên cứu thị trường này. Hiện nay, công tác nghiên cứu thị trường mặc dù được
công ty quan tâm hơn, xong vẫn chưa thật chi tiết đầy đủ. Để khắc phục được
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
vấn đề này, nâng cao khả năng chú ý hơn đối với công tác nghiên cứu thi trưòng thì mức kinh phí mà cơng ty dụt cho công tác nghiên cứu thị trường
cần tăng cường thêm cho công tác thị trường này, bên cạnh đó cần kiểm soát chặt chẽ hơn các nguồn kinh phí này để tránh thất thoát lãng phí.
- Cần tăng cường thực hiện công tác kiểm tra đánh giá dự án sau khi dự án hoàn thành nhằm tránh các thiếu sót không đáng có trong dự án.
2.3. Khắc phuc những nhược điểm trong tổ chức thực hiện quản lý dự án
- Phân công công việc rõ ràng cho các thành viên, tránh tình trạng người làm không hết việc người lại không có việc. Đôi khi việc phân công công việc
không rõ ràng làm cho một số thành viên hoàn thành sớm công việc hoặc không có số liệu để làm việc, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong khi đó một số
thành viên khác lại làm không hết việc, do vậy để giải quyết vấn đề này cần phân công công việc rõ ràng, khi hoàn thành công việc nào đó cần có công
việc hỗ trợ các thành viên khác. Mặt khác phải có cơ chế làm việc để tăng khả năng làm việc nhóm của các thành viên trong ban quản lý dự án. Cụng việc tổ
chức thực hiện lập dự ốn tại cơng ty cũng rất nhiều bất cập làm cho công tác quản lý dự án bị ảnh hưởng nhiều đôi khi bị ngưng trệ, cụ thể có́ một số
vướng mắc sau: - Quan tâm nhiều hơn và đúng mực hơn với công việc tổ chức viết dự án
sau khi có các thông tin từ nghiên cứu thị trường để có thể có được một dự án hoàn chỉnh với chất lượng tốt nhất.
- Thiết lập quy chế phối hợp giữa các phòng ban linh động hơn nữa trong quá trình lập dự án, theo đó các nhân viên ở các phòng ban có thể phối hợp
với nhau mà không bắt buộc có chữ ký của lãnh đạo phòng ban trong một số trường hợp, tránh tình trạng khi lãnh đạo đi cơng tác, việc lập dự án lại phải
chờ ý kiến của lãnh đạo, khiến công việc trở nên trì trệ.
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B

2.4. Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khắc phục những nhược điểm trong quy trình quản lý dự án của ơng ty

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×