Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Về tổ chức thực hiện Về nội dung quản lý dự án:

Về tổ chức thực hiện Về nội dung quản lý dự án:

Tải bản đầy đủ - 58trang

IV – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY
1. Những thành tựu 1.1.Về quy trình quản lý dự án:
Theo như sơ đồ về thứ tự quản lý dự án tại công ty, và qua thực tế trong quá trình quản lý dự án “trồng rừng kinh tế bằng cấy Jatropha lấy hạt ép dầu
Diesel” và một số dự án mà công ty đã thực hiện, cơng ty đã thể hiện được mình là những nhà quản lý có khả năng để đưa dự án tới cái đích thành cơng
với hiệu quả cao nhất, đặc biệt là ban quản lý dự án của công ty đã làm việc hết sức cố gắng và luôn đưa ra những phương pháp quản lý hợp lý nhất, khoa
học nhất, trong quá trình quản lý dự án đầu tư ban quản lý dự án cũng đã phát huy được khả năng sáng tạo, thể hiện rất rõ trong mối quan hệ với bà con
trong vùng dự án, vấn đề về thời gian, chi phí, chất lượng dự án cũng được quản lý hết sức chặt chẽ thông qua các kế hoạch, chiến lược thực hiện cụ thể.
Trong công tác quản lý dự án thì việc quản lý theo từng lĩnh vực, theo chức năng của các phòng, ban và từng thành viên trong công ty. Công việc quản lý
được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận dự án cho tới khi vận hành kết quả đầu tư.

1.2. Về tổ chức thực hiện


Trong công tác tổ chức thực hiện quản lý dự án tại công ty đã được cải tổ một cách đáng kể. Mỗi liên hệ giữa các phòng ban trở nên mật thiết hơn.
Phòng kế tốn đã chủ động hơn trong việc thực hiện thu, chi, tạm ứng với ban dự án cho những công việc liên quan đến công việc của ban quản lý dự án.
Việc thanh tốn tiền lương cũng được phòng kế tốn thanh toán đầy đủ cho nhân viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên hồn thành cơng việc của
mình. Phòng hành chính tổng hợp thực hiện việc phân cơng bố trí nhân lực cho dự án khi cần, cùng với việc tiếp đón các cán bộ viên thuộc đối tượng
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
hưởng lợi từ cơng ty có hợp đồng lao động tại cơng ty, từ các vùng dự án về báo cáo, đã được phòng hành chính tổng hợp bố trí sắp xếp lịch một cách chu
đáo chuyên nghiệp hơn, các công việc được phân rõ ràng, khơng còn tình trạng chồng chéo giữa các phòng ban, tạo điều kiện cho ban dự án tập trung
vào công viêc chuyên môn giúp đạt được chất lượng cao hơn và quản lý được hiệu quả hơn.
Việc tổ chức thực hiện trong ban dự án do trưởng ban đứng ra chịu trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc công ty. Nhờ có sự
phân cơng cơng việc rõ ràng nên trưởng ban dự án không tốn quá nhiều thời gian vào việc tổ chức cho các thành viên trong ban dự án quản dự án để dành
thời gian cho việc lập dự án, Như vậy trong công tác tổ chức thực hiện dự án thì cơng ty đã có những
thành tựu đáng kể trong cải tổ cơ cấu làm việc và phân công lao động.

1.3. Về nội dung quản lý dự án:


Công ty đã chú trọng nhiều hơn vào công tác quản lý trong thời gian qua do đó, việc quản lý dự án đầu tư của cơng ty đã có nhiều kết quả đáng kể với
những nội dung quản lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng dự án. Tuy nhiên với nội dung chính là thời gian, chi phí, chất lượng dự án ln
được ban quản lý chú trọng hàng đầu, vì thực tế qua nhiều dự án cho thấy rằng mối liên hệ mật thiết giữa 3 nội dung thời gian, chi phí, chất lượng dự án
là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành cơng lớn nhất của quản lý dự án. Chính nhờ nắm bắt được nội dung quản lý chung như vậy mà việc quản lý của
ban quản lý dự án đã khơng gặp nhiều khó khăn trong q trình thực hiện đầu tư.
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
2. Những tồn tại 2.1. Về quy trình quản lý dự án

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về tổ chức thực hiện Về nội dung quản lý dự án:

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×