Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Hình thức quản lý

Hình thức quản lý

Tải bản đầy đủ - 58trang

khí quyển. Trên cơ sở nghị định Kyoto đã có hiệu lực, trong đó Việt Nam là 1 quốc gia tham gia ký kết, thì các quốc gia tham gia nghị định Kyoto phải có
nhiệm vụ giảm phát thải khí CO
2
và bầu khí quyển. Do các nước phát triển cao đã gây ra nhiều nhất hiệu ứng nhà kính, làm nóng bầu khí quyển trái đất
nên chính các nước phát triển đó phải có trách nhiệm giảm nhiều nhất lơnựg phát thải CO
2
hàng năm. Chính dự án trồng rừng Jatropha tạo ra 1 sản phẩm môi trường sạch hết sức quan trọng, đó là chỉ tiêu giảm phát thải CO
2
. Ta có thể sản xuất điện năng từ cây Jatropha thay thế cho nhà máy điện hạt nhân.
Chính vì vậy hiệu quả của dự án trồng cây Jatropha không những mang lại hiệu quả xã hội tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng dự án và khu
vực, tăng thu nhập cho người nông dân trong khu vực, xóa hết đói nghèo tiến tới làm giàu. Dự án trồng rừng kinh tế tại khu vực, góp phần lớn vào cải thiện
mơi trường sinh thái.

1.2. Hình thức quản lý


Cơng ty thực hiện dự án “trồng rừng bằng cây Jatropha lấy hạt ép dầu diezel tại Sơn La” là dự án đầu tư khơng hồn lại, cơng ty chịu trách nhiệm thu mua
và bao tiêu chế biến sản phẩm hạt Jatropha ép dầu diezel. Công ty đã kết hợp với chi nhánh, các doanh nghiệp và chính quyền cơ sở xã, bản để hưỡng dẫn
tập huấn kỹ thuật cho nông dân và quản lý giám sát thực hiện theo từng bước tiến độ của dự án.
Đối với dự án này mà nói thì sự quản lý của ban dự án của công ty đã hết sức cố gắng sao cho dự án được thực hiện một cách có hiệu quả nhất, ngay từ
những bước đầu chuẩn bị công tác lập và phát triển kế hoạch thực hiện, ban dự án sau khi xem xét, nghiên cứu đánh giá tình hình đã lựa chọn hình thức
quản lý “quản lý dự án kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ” và nhận thấy được hình thức này là phù hợp nhất vì nó là một dự án đòi hỏi
khá lớn về nguồn lao động mà ở ngay tại địa phương thì lại sẵn có. Ở đây
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
công ty chịu trách nhiệm quản lý chủ yếu về mặt kinh tế cung cấp giống cây trồng và những vấn đề về kỹ thuật, các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm
về mặt hành chính và xã hội cũng như huy động bà con nhân dân địa phương tham gia hoạt động trồng rừng.
Sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh cà các cơ sở ban ngành Sơn La, công ty đã bắt tay vào việc triển khai kết hợp với chính quyền cơ sở lập ban
chỉ đạo quản lý hướng dẫn tập huấn kỹ thuật cho bà con nơng dân cách trồng và chăm sóc cây. Ưu tiên cho con em dân tộc vùng dự án có năng lực, trình
độ hiểu biết để đào tạo, tập huấn kỹ thuật và quản lý vùng dự án, tham gia vào hoạt động tuyên truyền tới các hộ dân đồng ý học tập thực hiện trồng rừng
theo chuyên đề kinh tế của dự án và bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân. Dự án thành lập đội sản xuất dưới từng bản, người dân của từng xã phânbổ
kế hoạch tổ chức từng mũi nhọn quản lý, từng cấp do công ty quản lý và điều hành.
+ Việc tổ chức tập huấn và đào tạo kỹ thuật trồng rừng Jatropha - Đào tạo lớp cán bộ quản lý kỹ thuật. 10 ngày đầu học vừa học lý
thuyết vừa thực hành để nắm bắt kiến thức bài học, xác định nội dung tổ chức quản lý, thực hiện đầu tư nhân rộng ra sản xuất
- tiếp tục thực hành và triển khai trên nương nuis thời gian 2 tuần. - thực hành gép mắt cành thòi gian một tuần.
- Thực hành gép mô, trồng tại nương núi thời gian một tuần. số cán bộ và nông dân học tập lần đầu là 60 người do công ty quản lý và
đào tạo, họ là những người thuộc đối tượng hưởng lợi của cơng ty, có hợp đồng lao động tại cơng ty.
- Chi phí đầo tạo tập huấn: ứng với ngày cơng lương + số ngày + chi phí khác. Sau khi học xong qua kiểm tra trình độ nhận thức, kỹ thuật
đật tiêu chuẩn và đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi buổi học để đạt
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
dược chỉ tiêu kỹ thuật và tiến độ của dự án. Từ các cán bộ chủ lực được điều xuống từng huyện, xã tương ứng mỗi huyện có 6 người
được giao khốn chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn kỹ thuật và quản lý 2 – 3 xã. Tại đây các cán bộ triển khai kế hoạc kết hợp cùng công
ty xây dựng các tổ chức và các nhóm quản lý tại xã, bàn tập trung các buổi tập huấn với nông dân. Theo các buổi tập tương tự đan xen
từng xã bản cùng ban quản lý dự án duy trì thường xuyên định ký trong những tháng tiếp theo.
- Cho mỗi xã 3 người tham gia lớp cán bộ thuộc đối tượng hợp đồng thời vụ được phân đều để quản lý thực hiện dự án. Như vậy dự tính
chi phí đào tạo tập huấn là 135.000.000VNĐ. - Ngồi ra tăng cường duy trì mỗi tháng hai buổi và cho đến những
tháng tiếp theo. - Dự tính chi phí tập huấn cho huyện là 11.475.000VNĐ.
- Dự tính chi phí cho tồn tỉnh dư án là 135.000.000VNĐ - Với số người tham gia thực hiện quản lý dự án trồng rừng trong giai
đoạn đầu, đến khi có thu hoạch, chính những người này có trách nhiệm giám sát và thu mua sản phẩm.
Năm Số người tập huấn
Thời gian tập huấn ngàyđợt
Chi phí tập huấn 15.000đngườingày
2007 600
15 135.000.000
Bảng tổng hợp chi phí cho từng giai đoạn tập huấn. 1.3. Sơ đồ quản lý
Đối với dự án mà hiện nay cơng ty đang làm chủ đầu tư, thì chính ban quản lý dự án của cơng ty trực tiếp quản lý quá trình thực hiện hoạt động đầu tư
của mình. Và quy trình quản lý đầu tư được ban quản lý dự án xem xét đánh
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
giá, lựa chọn ra phương pháp tốt nhất sao cho quá trình thực hiện đầu tư được tiến hành một cách tốt nhất. thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

1.4. Giải thích sơ đồ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thức quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×