Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Những mặt còn hạn chế

Những mặt còn hạn chế

Tải bản đầy đủ - 81trang

2.3.3.1. Những mặt còn hạn chế


∗ Thủ tục cho vay: thủ tục vay vốn của DNVVN tại SGD còn mất
nhiều thời gian và còn q cứng nhắc. Thơng thường một món vay tính từ khi DNVVN nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin vay cho đến khi giải
ngân cũng mất đến 5-6 ngày. SGD giao tồn bộ quy trình tín dụng cho Phòng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và trực tiếp cán bộ tín
dụng phải chịu trách nhiệm tồn bộ quy trình cho một khoản cho vay phát sinh trước, trong và sau khi cho vay. Điều đó làm giảm tính
chun mơn hóa, tính nhanh chóng về mặt thủ tục. ∗
Khả năng mở rộng khách hàng: trong thời gian qua SGD đã thực sự quan tâm đến việc phát triển tín dụng đối với DNVVN, coi đây là
khách hàng tiềm năng, là mục tiêu chiến lược của ngân hàng. Tuy nhiên SGD vẫn chưa đáp ứng được tôt nhất nhu cầu vốn vay của
DNVVN. Thực tế khả năng SGD mới mở rộng hoạt động trên địa bàn Hai Bà Trưng là chủ yếu.
SGD chú trọng cho vay đối với DNVVN nhưng chưa phát triển được nhóm DNVVN có vốn đầu tư nước ngồi. Điều đó thể hiện SGD chưa khai
thác toàn diện đối tượng khách hàng DNVVN. SGD chưa thực sự đa dạng hóa được các loại hình cho vay đối với
DNVVN. SGD mới mở rộng cho vay đối với DNVVN các món vay ngắn hạn là chủ yếu, chưa chú ý đến cho vay trung và dài hạn. cho vay trung và
dài hạn có rủi ro lớn hơn cho vay ngắn hạn nhưng lại có lợi nhuận cao hơn từ lãi cho vay và đòi hỏi trình độ phân tích tín dụng, thẩm định ự án tốt.
∗ Tỷ lệ nợ quá hạn: tỷ lệ nợ quá hạn của SGD chưa đạt tiêu chuẩn tốt
nhất mà Ngân hàng Nhà nước quy định đối với các Ngân hàng thương mại. Trong 3 năm gần đây, tỷ trọng nợ quá hạn còn khá cao.
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
Nhiều khoản nợ phát sinh từ những năm trước đến nay vẫn chưa thu hồi được.
∗ Tài sản đảm bảo
Tài sản bảo đảm là bất động sản thì khó thu hồi, phát mại do tính khơng hợp pháp về giấy tờ, hoặc không muốn xử lý tài sản thế chấp và xin trả dần
mà không thực hiện. Tài sản đảm bảo là động sản thì hầu hết là dây chuyền sản xuất cũ, lạc hậu nên việc sử lý gặp nhiều khó khăn, giá trị thu hồi nhỏ.
Thậm chí có dây chuyền khơng bán được vì đã q lạc hậu. ∗
Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho vay Có thể nói khâu tiếp thị, giới thiệu của NH về các sản phẩm cho vay ít
được chú trọng dến, đa số là khách hàng tìm đến NH để xin vay, hay đăng ký sử dụng sản phẩm. Hiện nay các DNVVN muốn biết được sản phẩm dịch
vụ của NH thường đến NH để tìm hiểu, tuy nhiên việc tìm hiểu cũng gặp khó khăn do thiếu nhân viên hướng dẫn, giải thích một cách chu đáo.
∗ Năng lực cán bộ tín dụng
Đội ngũ cán bộ tín dụng của SGD hầu hết đều còn rất trẻ nên mang đến sự năng động và tinh thần làm việc hăng say tuy nhiên vẫn còn thiếu kinh
nghiệm thực tế trong việc cấp tín dụng, chưa bám sát tình hình thực tế, cón có sự e ngại khi quan hệ tín dụng với DNVVN. Trong quá trình cho vay,
nhiều cán bộ tín dụng thiếu khả năng phán đốn và có cách nhìn tồn diện về hiệu quả thực tế, toàn diện của phương án vay vốn của DN đã nêu ra, nên chỉ
xoay quanh các tài sản mang tính vật chất đảm bảo trực diện. Nhiều cán bộ còn tin tưởng vào quan hệ thân quen, coi nhẹ quy trình tín dụng, giám sát
khơng chặt chẽ, dễ dãi khi thẩm định cho vay. ∗
Môi trường kinh tế chung có nhiều biến động
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, diễn biến của thị trường luôn chứa đựng yếu tố bất thường, khó dự báo, dự đốn. Điều này có tác động
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của DN nói chung và DNVVN nói riêng. Trong nhiều trường hợp tác động của thị trường còn lớn hơn nhiều đối với
DNVVN, bởi sự hạn chế về vốn, về tài chính cũng như trình độ quản trị kinh doanh và khả năng ứng dụng cơng nghệ…điều này là khó khăn cơ bản đối
với DNVVN khi vay vốn. Năm 2008 nền kinh tế Việt Nam đứng trước rất nhiều khó khăn mang
tính tồn cầu. Cụ thể là lạm phát tăng cao, giá cả leo thang, thị trường chứng khoán ảm đạm chỉ số Vn-index giảm mạnh cùng với những khó khăn về
kinh tế và bệnh tật…khiến cho hoạt động tín dụng của NH bị hạn chế.

2.3.3.2. Nguyên nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những mặt còn hạn chế

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×