Tải bản đầy đủ - 83 (trang)
Kênh phân phối Hoạt động Marketing và xúc tiến bán hàng.

Kênh phân phối Hoạt động Marketing và xúc tiến bán hàng.

Tải bản đầy đủ - 83trang

có lợi thế về chi phí lao động. Tại Hoa Kỳ cũng vậy, hàng hoá của ta kém sức cạnh tranh do biĨu th cđa Hoa Kú ph©n biƯt râ thuế suất đợc hởng quy chế tối huệ
quốc MFN và chịu thuế suất ho có MFN cao hơn nhiều, đặc biệt rơi vào những mặt hàng nớc ta có khả năng xuất khẩu nh mặt hàng may mặc. Việc không đợc h-
ởng quy chế tối huệ quốc là một thiệt thòi nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc tiêu thụ. Ngoài vấn đề cạnh tranh về chất lợng, kỹ thuật tại một thị trờng đòi hỏi cao và
nghiêm ngặt nh thị trờng Mỹ thì việc cạnh tranh về giá cũng là một vấn đề quan trọng. Sản phẩm về chất lợng mẫu mã có thể kém hơn hoặc bằng, nhng với mức
thuế 90 thì không thể nói tới cạnh tranh đợc.
Thách thức và cơ hội cạnh tranh của công ty khi Việt Nam ký hiệp định thơng mại với Mỹ: Thị trờng Mỹ đợc đánh giá là thị trờng xuất khẩu hàng dệt may có tiềm
năng. Tuy nhiên đây là thị trờng khó tính, có nhiều các yêu cầu tiêu chuẩn chất lợng hàng hoá và hiện tại đã có nhiều đối thủ thâm nhập vào thị trờng này trớc chúng ta.
Khi Hiệp định thơng mại Việt Mỹ có hiệu lực, các công ty sẽ đợc hởng các chính sách về thuế quan công bằng với các doanh nghiệp nớc ngoài khác. Giá bán sản
phẩm ở thị trờng bạn sẽ làm tăng cầu.
Tuy nhiên công ty cũng nên chuẩn bị để đối phó với các cuộc cạnh tranh gay gắt, khốc liệt từ các doanh nghiệp Việt Nam và cả các doanh nghiệp nớc ngoài. Môi
trờng pháp lý ở nớc bạn cũng cần đợc công ty nghiên cứu để có thể thích ứng đợc.

1.1.4 Kênh phân phối


Nhìn chung, kênh phân phối cha nói lên điều gì về sản phẩm may mặc xuất khẩu của công ty, vì gia công xuất khẩu nên hầu hết các sản phẩm xuất khẩu đều đã
có địa chỉ, kênh phân phối đều do khách hàng thiết lập. Kênh phân phối sản phẩm may công nghiệp đã phát triển qua nhỉều năm và đã mang tính truyền thống. Công
ty rất hạn chế về loại kênh phân phối này, không đa sản phẩm đến tay ngời tiêu dùng một cách trực tiếp. Các sản phẩm không mang nhãn mác của công ty mà lại
mang nhãn mác của khách hàng. Hiện nay hàng của công ty, kể cả sản phẩm gia công muốn xâm nhập vào các thị trờng thế giới đều phải qua trung gian. Đó là một
bất lợi vì bị chia sẻ lợi nhuận và không tiếp cận đợc thị trờng.
Các kênh phân phối trên thị trờng phải đợc thiết lập ngày càng nhiều để ngời tiêu dùng biết đến và sử dụng sản phẩm của công ty.
Luận văn tốt nghiệp. 51

1.1.5 Hoạt động Marketing và xúc tiến bán hàng.


Trong những năm và qua công ty sản xuất và gia công xuất khẩu chiếm tới 80. Do vậy, chúng ta dễ dàng nhận thấy quảng cáo không phải là một nhân tố phổ
biến trong chiến lợc xuất khẩu của công ty. Các hình thức quảng cáo ra nớc ngoài rất hạn chế nếu không muốn nói là bị bỏ ngỏ. Công ty cha quảng cáo dợc nhãn mác,
tên hiệu công ty, hình ảnh sản phẩm đích thực của mình ra nớc ngoài.
Tại thị trờng trong nớc, công ty chỉ chi rất ít cho các hoạt động quảng cáo. chi phí quảng cáo là rất nhỏ, cha đợc quan tâm một cách xứng đáng vì công ty xác định
coi xuất khẩu là mục tiêu chính. Công ty chỉ chủ yếu tham gia vào các triển lãm, hội chợ thơng mại trong nớc
Cũng có ý kiến cho rằng quảng cáo trên phơng tiện thông tin đại chúng đã nhàm chán, đầy ắp trên các phơng tiện do vậy hiệu quả mang lại sẽ không cao. Việc
để cho nhãn hàng của mình qua quảng cáo để lại ấn tợng tốt trong công chúng là điều khó khăn, không phải ai cũng làm đợc. Mà để theo đuổi các chơng trình quảng
cáo dài hạn trên các phơng tiện thông tin đại chúng thì không phải công ty Nhà nớc nào cũng làm đợc.

V. Đánh giá công tác xuất khẩu và khả năng thùc hiÖn kÕ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kênh phân phối Hoạt động Marketing và xúc tiến bán hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(83 tr)

×