Tải bản đầy đủ - 83 (trang)
Sản phẩm và khả năng cung ứng.

Sản phẩm và khả năng cung ứng.

Tải bản đầy đủ - 83trang

trong quá khứ làm căn cứ cho việc lập kế hoạch năm tới. Công ty cũng không sử dụng các tính toán, sử lý các số liệu quá phức tạp.
Công tác kiểm tra tình hình thực hiện cũng chỉ dựa vào các báo cáo cuối kỳ của các phòng ban, so sánh với các chỉ tiêu đã đặt ra đầu kỳ rồi đánh giá hiệu quả
hoạt động của phòng ban đó. Trong quá trình thực hiện các phòng ban cũng có thể đề đạt, kiến nghị lên Ban giám đốc khi tình hình thị trờng có sự biến động lớn. Ban
giám đốc sẽ xem xét lại các chỉ tiêu đã đặt ra đầu kỳ, điều chỉnh lại sao cho hợp lý. Tất nhiên là các chỉ tiêu, con số này chỉ mang tính định hớng mục tiêu cho các
phòng ban đạt đợc trong năm thực hiện kế hoạch, khi hoàn thành hoặc vợt chỉ tiêu Ban giám đốc sẽ có khen thởng. Nếu chỉ tiêu đợc giao không hoàn thành đợc,
phòng ban đó sẽ giải trình lên lãnh đạo nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong năm tới.

1.1.1 Sản phẩm và khả năng cung ứng.


Trong một số năm vừa qua, sản phẩm của công ty đã vơn tới thị trờng của nhiều nớc trên thế giới. Thị trờng của công ty đợc mở rộng, ở các châu lục nh Châu
á, Châu Âu, Bắc Mỹ Sản phẩm của Công ty đã có chỗ đứng trên thị tr
ờng, thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu trong những năm qua. Các hợp đồng đợc công ty xí
nghiệp may Đoan Xá hoàn thành một cách tốt đẹp, chất lợng sản phẩm, thời gian giao hàng đều đợc công ty bảo đảm một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên cũng có một số điểm còn tồn tại làm giảm lợi thế cạnh tranh của công ty. Đó là:
- Công ty cha có khả năng tạo ra mẫu sản phẩm hoặc mốt thời trang do chính
mình tạo ra. Chủ yếu là nhận gia công cho nớc ngoài, với mẫu mã, kiểu dáng đã đợc thiết kế trớc. Chính vì vậy, kim ngạch xuất khẩu tơng đối lớn,
ngoại tệ thu đợc tơng đối nhiều nhng lợi nhuận thực mà công ty thu đợc là ít.
- Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu còn hạn chế, phải đến 80 nguyên phụ
liệu nhập từ nớc ngoài. Cho nên sản phẩm may của công ty không đợc xem là có xuất xứ tại Việt Nam. Điều này là bất lợi khi tham gia vào thị trờng
quốc tế, bởi vì không thể bàn đến cạnh tranh trong khi chúng ta cha có sản phẩm của chính mình.
Luận văn tốt nghiệp. 46
- Nhãn hiệu sản phẩm của công ty khi đa ra thị trờng quốc tế còn hạn chế.
Nguyên nhân do Công ty nhận các hợp đồng gia công nên nhãn mác hàng hoá là tên của đối tác. Các nớc tiêu thụ sản phẩm này sẽ không biết đó là
sản phẩm của Công ty. Trong những năm gần đây tình hình này đã đợc cải thiện đáng kể, Công ty đã làm theo phơng thức mua đứt bán đoạn, tức là
bán hàng trực tiếp, công ty tự sáng chế ra mẫu mốt, mua nguyên nhiên liệu sản xuất rồi bán cho khách hàng. Sản phẩm đợc tạo ra sẽ đợc mang thơng
hiệu của công ty. Tuy trong những năm đầu, khối lợng kim ngạch mua bán theo loại này còn ít nhng nó sẽ tăng trong các năm tiếp theo, bởi vì đây là
hớng đi chính mà công ty theo đuổi trong thời gian tới.
- Các sản phẩm may của Công ty còn ít xuất hiện trên thị trờng nội địa. Công
ty mới chỉ tập trung làm theo các đơn đặt hàng sẵn có, cha đi sâu vào công tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm. Những sản phẩm của Công ty có nhợc
điểm là cha tính toán kỹ về số đo, kích thớc của các size quần áo dẫn đến cha phù hợp với ngời tiêu dùng Việt Nam.
- Về chủng loại sản phẩm của công ty còn hạn chế. Sản phẩm may không đa
dạng chủ yếu là những mặt hàng dễ làm nh : áo sơmi với vải cotton, quần âu, áo Jacket Những mặt hàng khó làm nh
len, dạ, da công ty vẫn cha
làm đợc. Về lâu dài một trong những vấn đề có ý nghĩa sống còn của Công ty là vấn đề
nhãn hiệu sản phẩm. Nhãn hiệu sản phẩm theo quan niƯm x· héi thêng lµ u tè chøng nhËn chất lợng, uy tín của nhà sản xuất. Tuy nhiên, những năm qua, sản
phẩm may mặc của Công ty nói riêng và các sản phẩm của các doanh nghiệp khác trong níc nãi chung vÉn chđ u dùa vµo kiĨu dáng, mẫu mốt và nhãn hiệu của nớc
ngoài. Công tác nghiên cứu thời trang còn yếu, cha có nhiều sản phẩm đặc trng. Thực tế này đã đặt ra nhiều khó khăn trong thời gian tới khi mà muốn cạnh tranh,
phát triển không còn con đờng nào khác là sống bằng sản phẩm của chính mình. Nhất là khi thời hạn tiến hành cắt giảm và xoá bỏ thuế trong lộ trình gia nhập
AFTA sắp đến.

1.1.2 Giá cả.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản phẩm và khả năng cung ứng.

Tải bản đầy đủ ngay(83 tr)

×