Tải bản đầy đủ - 83 (trang)
Vị trí hàng may mặc trong hoạt động của công ty.

Vị trí hàng may mặc trong hoạt động của công ty.

Tải bản đầy đủ - 83trang

1.1.1 Vị trí hàng may mặc trong hoạt động của công ty.


Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I là đợn vị kinh doanh rất nhiều mặt hàng, trong đó hàng may mặc chiếm một vị trí khá quan trọng.
Bảng 11: Tình hình XK hàng may mặc qua các năm 1995 2002.
Năm
Tổng kim ngạch xuất khẩu
Tr USD Kim ngạch xuất khẩu
hàng may mặc Tr. USD
Tỷ trọng
1995 23.969
13.475 56.22
1996 24.340
16.737 68.76
1997 23.538
17.649 74.98
1998 25.587
13.488 52.71
1999 23.083
14.647 63.45
2000 27.370
14.172 51.78
2001 32.050
13.624 42.51
2002 36.859
15.352 41.65
Ngn: B¸o c¸o tỉng kÕt 20 năm hình thành và phát triển của công ty Năm 1997 tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của công ty đạt giá trị
cao nhất 75. Nguyên nhân, do năm 1997 là năm cuối cùng thực hiện hiệp định dệt may ký kết giữa Việt Nam và EU, Công ty đợc Bộ Thơng mại phân bổ quota
xuất khẩu lớn sang thị trờng này. Đến những năm 1998, 1999 giá trị xuất khẩu hàng may mặc của công ty bị giảm mạnh do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ, việc
trao đổi mua bán với một số bạn hàng ở Nhật Bản, Hồng Kông bị hạn chế; Nghị định 57 CP ra đời cho phép các doanh nghiệp đợc kinh doanh xuất khẩu, nhiều
doanh nghiệp chuyển từ phơng thức uỷ thác sang xuất khẩu trực tiếp. Những năm gần đây, tình hình xuất khẩu hàng may mặc trên thế giới có nhiều biến đổi, thị tr-
ờng biến động theo hờng không có lợi cho các công ty kinh doanh uỷ thác xuất nhập khẩu, số lợng đơn đặt hàng giảm xuống. Càng về sau tỷ trọng hàng may mặc
càng giảm dần do công ty mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác.
Mặc dù công ty đã cố gắng đầu t cho việc tìm kiếm khách hàng, chào bán hàng FOB song vì thị trờng khó khăn, kinh nghiệm còn ít, xí nghiệp của công ty không
đủ khả năng đáp ứng đợc việc may mẫu chào hàng nên ch
a đạt đợc kết quả nh yêu cầu. Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc chỉ đạt 15.352 triệu đôla
chiếm 41.65 tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty. Luận văn tốt nghiệp.
36
Xét về mức độ tăng trởng kim ngạch hàng may mặc xuất khẩu của công ty thì không ổn định và giảm nhng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch. Năm
1997 công ty đợc xếp thứ 4 trong số các đơn vị dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc, đến năm 2001 công ty chỉ còn đứng ở vị trí thứ 6.

1.1.2 Tình hình xuất khẩu hàng may mặc của C«ng ty trong thêi gian qua.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí hàng may mặc trong hoạt động của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(83 tr)

×