Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Tăng cờng công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Tăng cờng công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ - 96trang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quĩ khấu hao hợp lí để có thể tái đầu t nâng cấp nhà xởng, sữa chữa mua mới máy móc thiết bị, tạo điều kiện cho ngời lao động đợc tiến hành sản xuất trong
điều kiện hiện đại nhất có thể.
Bên cạnh đầu t cho chất lợng lao động là việc hoàn thiện bộ máy tổ chức. Để có thể hoàn thành tốt công tác kinh doanh thì Bộ máy quản lí của Công ty
phải đợc tổ chức chặt chẽ, khoa học, gọn nhẹ và phù hợp với mục tiêu chiến lợc kinh doanh. Có thế thì việc truyền đạt thông tin và phối hợp hành động giữa các
bộ phận mới hiệu quả. Việc phân chia nhiệm vụ và quyền hạn phải rõ ràng, đúng với chức năng của từng bộ phận, tránh tình trạng một bộ phận phải thực
hiện nhiều chức năng nh hiện nay. Chẳng hạn nh phòng Kế hoạch vật t phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: quản lí vật t, đa ra các kế hoạch sản xuất-
tiêu thụ, quảng cáo... nên hiệu quả công việc cha cao.
4. Đầu t cho mở rộng thị trờng và tăng cờng các hoạt động Marketing:

4.1. Tăng cờng công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:


Ngày nay, trong một môi trờng cạnh tranh gay gắt, để tồn tại và phát triển thì trớc khi chế tạo ra một sản phẩm mới hay thâm nhập vào một môi trờng
kinh doanh mới, ngời sản xuất phải nghiên cứu kĩ lỡng thị trờng để xác định xem:
Thực tế thị trờng có tồn tại nhu cầu về sản phẩm đó hay không?
Nghiên cứu có đúng đắn không?
Qui mô của khu vực có thể coi là thị trờng nh thế nào?
Luôn luôn đánh giá thị tròng là điều cốt tử vì không có thị trờng nào là tĩnh cả. Sự hiểu biết thị trờng sâu sắc sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất phản
ứng với những biến động của thị trờng một cách nhanh nhạy, đồng thời nhận biết đợc những cơ hội xuất hiện trên thị trờng. Trên cơ sở nghiên cứu thị trờng
bao gồm cả đối thủ cạnh tranh, Công ty có thể nhận thấy cơ hội nào phù hợp , hấp dẫn để tiến hành khai thác.
Công ty bánh kẹo Hải Châu đã có những quan tâm nhất định đến vấn đề này song cha đạt hiệu quả cao. Trong khi lập chiến lợc kinh doanh cho những
năm tới, Công ty cần xác định chính xác thị trờng trọng điểm và xây dựng Marketing hỗn hợp cho thị trờng đó. Trên cơ sở thị trờng hiện có, Công ty tiến
82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hành nghiên cứu kĩ lỡng về các thị trờng đó để xác định xem khu vực thị trờng nào cần đầu t phát triển.
- Khu vực thị trờng nh Hà Nội khối lợng tiêu thụ tơng đối lớn, nhng sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu ngời thu nhập thấp và trung bình. Công ty đã có
những sản phẩm cao cấp để phục vụ ngời tiêu dùng có thu nhập cao nhng lợng tiêu thụ không lớn do cha thích ứng đợc với nhu cầu. Tiến tới, Công ty nên tiến
hành nghiên cứu đa ra sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng tiềm năng này.
- Khu vực các tỉnh phía Bắc tiêu thụ của Công ty tơng đối đồng đều các sản phẩm. Miền Trung là thị trờng tiềm năng của Công ty. Thị trờng miền Nam
đang trong giai đoạn xâm nhập. Sức mua của các thị trờng này rất lớn , sản phẩm của Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng đợc yêu cầu của ngời tiêu dùng, do
đó Công ty nên tiến hành nghiên cứu các chiến lợc Marketing hỗn hợp với 4 tham số chính là sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến phù hợp với đặc điểm
của từng khu vực thị trờng.
Để thực hiện thành công những mục tiêu đó, Công ty nên thành lập bộ phận nghiên cứu thị trờng thuộc phòng Thị trờng. Hiện tại, công tác nghiên cứu
thị trờng do phòng kế hoạch vật t đảm nhiệm. Phòng KHVT thực hiện nhiều chức năng khác nhau nh lập kế hoach sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo vật t cho sản
xuất... nên hiệu quả nghiên cứu thị trờng không cao, thông tin thu thập kém chính xác. Thành lập phòng thị trờng hay phòng Marketing sẽ tạo thuận lợi cho
công tác lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ trong những năm sau. Phòng này cã nhiƯm vơ thu thËp, xư lÝ th«ng tin cã liên quan đến hoạt động tiêu
thụ, dự báo nhu cầu và xu hớng tiêu dùng trên thị trờng. Trên cơ sở các thông tin thu thập đợc, ban lãnh đạo Công ty đa ra các quyết định đúng, phù hợp với
điều kiện thực tế.
Ngoài ra, Công ty cũng cần sự đầu t thích đáng cho cán bộ nghiên cứu thị trờng, tuyển dụng những cán bộ có trình độ chuyên môn, năng động, nhiệt tình.
Thờng xuyên tổ chức cho cán bộ đi khảo sát, điều tra thị trờng, thu thập thông tin từ phía các đại lí, ngời tiêu dùng và cả các khách hàng tiềm năng của Công
ty.
Hình thức thu thập thông tin thông qua các phiếu điều tra cũng đợc thực hiện nhng mới chỉ gửi cho các đại lí cấp 1 của Công ty và nh vậy cha có những
thông tin từ ngời tiêu dùng cuối cùng. Công ty có thể điều tra ngời tiêu dùng về
83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mức độ am hiểu về Công ty sản phẩm của Công ty, đối tợng có thể là học sinh, sinh viên.

4.2. Nâng cao chất lợng và đa dạng hoá sản phÈm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cờng công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×