Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Đầu t vào máy móc thiết bị MMTB, dây chuyền công nghệ

Đầu t vào máy móc thiết bị MMTB, dây chuyền công nghệ

Tải bản đầy đủ - 96trang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sơ đồ: Mối quan hệ giữa đầu t và khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp
Nh vậy, đầu t đã tạo ra thế và lực mới cho doanh nghiệp - hay đó chính là khả năng cạnh tranh cao hơn. Khả năng cạnh tranh đợc nâng cao sẽ giúp doanh nghiệp thu
lợi lớn hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp gia tăng vốn tự có, thực hiện tái đầu t và các hoạt động khác nhằm đạt đợc các mục tiêu:
Lợi nhuận, vị thế và an toàn.
3 Nội dung của hoạt động đầu t trong doanh nghiệp:

3.1. Đầu t vào máy móc thiết bị MMTB, dây chuyền công nghệ


DCCN, cơ sở hạ tầng CSHT :
Đầu t vào tài sản cố định TSCĐ đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động đầu t của doanh nghiệp bởi hai lí do cơ bản sau:
Thứ nhất, chi phí cho các hạng mục chiếm tỉ lệ cao trong tổng vốn đầu t. Thứ hai, đó là bộ phận cơ bản tạo ra sản phẩm - hoạt đong chính của mỗi doanh
nghiệp. Nh vậy, hoạt động đầu t vào TSCĐ đóng vai trò quan trọng nhất nếu không
muốn nói là đóng vai trò quyết định đối với phần lợi nhuận thu đợc của doanh nghiệp mặc dù chúng ta cha đề cập đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm . Các hãng thờng tăng c-
ờng thêm TSCĐ khi họ thấy trớc những cơ hội có lợi để mở rộng sản xuất, hoặc vì có thể giảm bớt chi phí bằng cách chuyển sang những phơng pháp sản xuất dùng nhiều
vốn hơn.
TSCĐ bao gồm cơ sở hạ tầng xây dựng và máy móc thiết bị. Đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng CSHT là một trong những hoạt động đợc thực hiện đầu tiên của mỗi công
cuộc đầu t trừ trờng hợp đầu t chiều sâu. Hoạt động đó bao gồm các hạng mục xây dựng nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho dây chuyền thiết bị sản xuất, công nhân hoạt
động thuận lợi an toàn. Đó là các phân xởng sản xuất chính, phụ; hệ thống điện nớc, giao thông, thông tin liên lạc, các văn phòng, khu công cộng khác ... Để thực hiện tốt
các hạng mục này thì phải tính đến các điều kiện thuận lợi, khó khăn của vị trí địa lý, địa hình, địa chất... đồng thời căn cứ vào yêu cầu về đặc tính kĩ thuật của máy móc thiết
bị, dây chuyền sản xuất, cách tổ chức điều hành và các yêu cầu khác.
21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu t MMTB gắn bó chặt chẽ với chiến lợc sản phẩm của các doanh nghiệp. Đây là bộ phận chiếm tỉ trọng vốn lớn nhất trong hoạt động đầu t của doanh nghiệp sản
xuất. Mặt khác, trong điều kiện phát triển của khoa học công nghệ nên có nhiều tầng công nghệ, nhiều cơ hội để lựa chọn MMTB phù hợp về nhiều mặt. Do đó, việc đầu t
cho MMTB, DCCN phải đợc thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn sau:
- Cho phép sản xuất ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao. - Cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của doanh
nghiệp, của vùng nh lao động, nguyên liệu. - Giá cả và trình độ công nghệ phải phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và
xu thế phát triển công nghệ của đất nớc và thế giới. Khi đầu t, doanh nghiệp cần phải có đội ngũ cán bộ am hiểu nhất định về công
nghệ, biết định giá chính xác về thiết bị công nghệ. Giá của công nghệ gồm nhiều thành phần: chi phí sản xuất, chi phí mua bằng sáng chế, bí quyết kĩ thuật, thơng hiệu, chi phí
huấn luyện chuyên môn ... Phần khó định giá nhất là chi phí sáng chế, bí quyết kĩ thuật hay còn gọi là phần mềm . Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ lớn nếu mua đợc
thiết bị rẻ nhng hoạt động không hiệu quả. Để có đợc thiết bị nh mong muốn thông th- ờng các doanh nghiệp áp dụng phơng thức đấu thầu.
Hoạt động đầu t vào MMTB của doanh nghiệp có thể diễn ra dới hai hình thức: Đầu t chiều rộng trình độ kĩ thuật và công nghệ nh cũ và đầu t chiều sâu
hiện đại hoá công nghệ.Trong đó đầu t tăng cờng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhấn mạnh hình thức thứ hai. Để đổi mới công nghệ, các doanh
nghiệp có thể thực hiện bằng các con đờng sau:
- Cải tiến, hiện đại hoá công nghệ truyền thông hiện có. - Tự nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ mới.
- Nhập công nghệ tiên tiến từ nớc ngoài thông qua mua sắm trang thiết bị và chuyển giao công nghệ.

3.2. Đầu t vào hàng tồn tr÷:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu t vào máy móc thiết bị MMTB, dây chuyền công nghệ

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×