Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Mở rộng thị trờng. Nâng cao chất lợng của dịch vụ sau bán hàng.

Mở rộng thị trờng. Nâng cao chất lợng của dịch vụ sau bán hàng.

Tải bản đầy đủ - 63trang

khâu nhận hàng trớc khi giao hàng cho tới giai đoạn bảo hành và sau đó là bảo trì. Trong quá trình sử dụng thiết bị của khách hàng, công ty cũng cần theo
dõi chặt chẽ để có thông tin chính xác về chất lợng sản phẩm và thông báo cho hãng sản xuất các thông tin này để họ tăng cờng công tác quản lý chất lợng.
Đồng thời vì là ngành dịch vụ đặc thù đó là dịch vụ vận tải cho nên yếu tố an toàn trong mỗi chuyến đi là một trong những phơng châm làm việc của
công ty. Vì vậy công tác kiểm tra giám sát chất lợng xe cộ càng phải thận trọng và phải diễn ra thờng xuyên.

3. Mở rộng thị trờng.


Muốn phát triển thị trờng, một vấn đề quan trọng là nắm bắt đợc nhu cầu thị trờng. Điều đó đòi hỏi công ty phải tăng cờng việc khảo sát, nghiên
cứu và phân loại thị trờng trên cơ sở đó xây dựng hệ thống tiêu thụ phù hợp với các đối tợng tiêu dùng, xác định đợc thị trờng cho các sản phẩm, dịch vụ.
Hiện nay công ty không có phòng Marketing riêng biệt nhng có những cán bộ phụ trách riêng để nghiên cứu, mở rộng thị trờng để có kế hoạch. Song công
tác thị trờng luôn biến động và đỏi hỏi sự thờng xuyên, nếu chỉ tiến hành từng đợt, từng chuyến và trong thời gian ngắn thì hoạt động đó không hiệu quả cao.
Công ty cần phải tăng cờng mối quan hệ gắn bó giữa các công ty với các đại lý, chia sẻ quyền lợi. Những đại lý có mức tiêu thụ sản phẩm hay sử
dụng thờng xuyên dịch vụ thì đợc thởng, những đại lý ở xa thì tăng mức trợ giá vận chuyển. Muốn vậy công ty phải tìm hiểu, lựa chọn xây dựng đợc mạng
lới phân phối đợc mạng lới đáng tin cậy, trung thực, gắn bó với công ty và công ty nên có những biện pháp hữu hiệu để duy trì sự gắn bó đó.
Ngoài các thị trờng cũ công ty cần tiếp tục tìm kiếm thị trờng mới hay tìm các đối tác trong thị trờng sẵn có của công ty và mở rộng ra các thị trờng
tiềm năng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Nâng cao chất lợng của dịch vụ sau bán hàng.


Dịch vụ sau bán hàng bao gồm công tác bảo hành, bảo trì, bảo dỡng. 53
Trong thời hạn bảo hành thiết bị, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật phải đảm bảo có trách nhiệm, nhiệt tình trớc các yêu cầu của khách hàng. Nhanh chóng
sửa chữa, thay thế các bộ phận, linh kiện có sự cố ngay khi nhận đợc thông báo của khách hàng. §ång thêi c«ng ty cã thĨ tá râ thiƯn chÝ với khách hàng
bằng cách kéo dài thời gian bảo hành cho khách hàng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên sử dụng phơng tiện của phía khách hàng.
Sau thời hạn bảo hành là thời gian bảo trì. Trong thời gian bảo trì khách hàng phải thanh toán các chi phí sửa chữa, đội ngũ các nhân viên kỹ thuật phải
tận tình sửa chữa, giúp đỡ khách hàng để chứng tỏ trách nhiệm của mình, đồng thời cũng tạo uy tín cho công ty.

5. Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở rộng thị trờng. Nâng cao chất lợng của dịch vụ sau bán hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×