Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. Tăng cờng công tác kiểm tra giám sát chất lợng.

Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. Tăng cờng công tác kiểm tra giám sát chất lợng.

Tải bản đầy đủ - 63trang

- Chú ý đến các yếu tố thị trờng, nhu cầu của khách hàng và năng lực của công ty với mục tiêu là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, triển
khiển khai chắc các dự án đã đợc lập, nắm bắt đợc các cơ hội để đẩy mạnh việc tiếp thị ra các thị trờng.
ii. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô hàng không.

1. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh.


Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh thực chất là sự mở rộng danh mục mặt hàng của công ty.
Hiện nay nhu cầu về trang thiết bị về ngành vận tải trên thị trờng Việt Nam là hết sức cần thiết và chắc chắn sẽ ngày một tăng mạnh trong tơng lai
đòi hỏi công ty phải có đủ chủng loại theo yêu cầu của khách hàng. Muốn đoán trớc đợc nhu cầu của thị trờng thì công ty nên xây dựng đợc một mối
quan hệ mật thiiết với các đối tác đã từng cộng tác để luôn luôn có thông tin. Công ty cần xúc tiến giới thiệu các mặt hàng mới cha có trên thị trờng thậm
chí định hớng cho khách hàng mặt hàng nào mà họ cần tới. Công ty cũng cần nâng cao số lợng các mặt hàng độc quyền để tạo lợi
thế cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh không có đợc, tăng tỷ trọng những mặt hàng có mức lãi suất cao.
Công ty cũng mạnh dạn đầu t để mua thêm tranh thiết bị và một số chủng loại ôtô đời mới để cho hoạt động kinh doanh cũng nh hoạt động đào
tạo lái xe đạt hiệu quả cao.

2. Tăng cờng công tác kiểm tra giám sát chất lợng.


Khả năng cạnh tranh cđa mét doanh nghiƯp phơ thc vµo rÊt nhiỊu chất lợng sản phẩm. Muốn dành đợc lợi thế cạnh tranh thì chất lợng sản phẩm phải
tốt, phải đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng.
Chất lợng mặt kinh doanh của công ty vận tải ôtô Hàng không luôn đợc đánh giá cao nhng không vì thế mà công ty đợc phép lơ là công tác kiểm tra
đánh giá chất lợng. Việc kiểm tra đánh giá chất lợng phải đợc tiến hành từ 52
khâu nhận hàng trớc khi giao hàng cho tới giai đoạn bảo hành và sau đó là bảo trì. Trong quá trình sử dụng thiết bị của khách hàng, công ty cũng cần theo
dõi chặt chẽ để có thông tin chính xác về chất lợng sản phẩm và thông báo cho hãng sản xuất các thông tin này để họ tăng cờng công tác quản lý chất lợng.
Đồng thời vì là ngành dịch vụ đặc thù đó là dịch vụ vận tải cho nên yếu tố an toàn trong mỗi chuyến đi là một trong những phơng châm làm việc của
công ty. Vì vậy công tác kiểm tra giám sát chất lợng xe cộ càng phải thận trọng và phải diễn ra thờng xuyên.

3. Mở rộng thị trêng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. Tăng cờng công tác kiểm tra giám sát chất lợng.

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×