Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Hạn chế. Các quan điểm: Phơng hớng phát triển

Hạn chế. Các quan điểm: Phơng hớng phát triển

Tải bản đầy đủ - 63trang

- Công ty đã khuyến khích các đại lý trả tiền ngay để quay vòng vốn nhanh, trên cơ sở đó nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và có vốn đầu t mở rộng
quy mô, tạo u thế để từ đó tăng khả năng cạnh tranh. - Công ty ngày càng quan tâm hơn đến công tác triển khai, nghiên cứu
thị trờng, nắm bắt các thông tin từ bên ngoài góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Công ty còn có một lợi thế không nhỏ là độc quyền trong việc vận chuyển hành khách, hàng hoá trong ngành Hàng không đây là một lợi thế để
tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Hạn chế.


- Đầu t đổi mới máy móc thiết bị cha đợc chú trọng một cách thích đáng.
- Sản phẩm của công ty chủ yếu đợc tiêu thụ ở các tỉnh phía bắc thị phần ở miền trung và miền Nam không đáng kể.
- Các kênh phân phối và tiêu thụ của công ty cha rộng khắp. - Dịch vụ sau bán hàng tuy có chất lợng tốt nhng cha quy mô.
- Nguồn vốn kinh doanh của công ty còn eo hẹp do vậy nên công ty còn phải vay tiền của ngân hàng làm vốn sản xuất kinh doanh, điều này ảnh hởng
rất lớn đến hoạt động kinh doanh cũng nh ảnh hởng đến tỷ suất lợi nhuận của
công ty. Điều đó đã tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của công ty trên thị trờng.

3. Nguyên nhân


Tuy hiện nay luật doanh nghiệp mới ra, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các doanh nghiệp nhng đối với các doanh nghiệp nhà nớc thì luật
doanh nghiệp nhà nớc cha đợc sửa đổi bổ xung để phù hợp với các quy định của luật doanh nghiệp mới 2000. Mặt khác là doanh nghiệp mà kinh doanh
chủ yếu là dịch vụ vận tải nên chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp khác. Đồng thời sự ra đời tràn ngập các loại hình dịch vụ vận tải khác
khiến cho sự kiểm soát hầu nh không đợc. 49
+ Cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị có nhiều loại đã lạc hậu chất lợng không đảm bảo khó có thể cạnh tranh đợc với các đối thủ cạnh tranh.
+ Công ty còn thiếu nhiều loại xe ôtô thông dụng để cho hoạt động đào tạo phát triển.
+ Vốn luôn là vấn đề then chốt quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đối với công ty vấn đề thiếu vốn cũng luôn gặp phải.
+ Lao động cần phải đợc đào tạo, nâng cao tay nghề để thích ứng với môi trờng kinh doanh, để đảm bảo thực hiện tốt công việc đợc giao.
50
Chơng iii: một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô
hàng không

i. Quan điểm và phơng hớng nâng cao khả năng cạnh tranh.


1. Các quan điểm:


1.1. Coi nâng cao năng lực cạnh tranh là một yếu tố quan trọng để phát triển và duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Thị tr-
ờng chính là võ đài cạnh tranh mà công ty sẽ chỉ chiến thắng nếu nh có một năng lực cạnh tranh mạnh.
1.2. Phát huy nội lực bản thân là nhân tố quyết định để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đó là việc điều hành kinh doanh có hiệu quả, phát huy kiến
thức, kinh nghiệm của nhân viên. 1.3. Đảm bảo mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh gắn liền với đạo
đức kinh doanh. Mục tiêu của các biện pháp tham gia thị trờng chính là lợi nhuận. Nếu
doanh nghiệp kiếm đợc một phần lớn lợi nhuận thì cũng có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh. Tuy vậy, không thể vì mục đích nâng
cao khả năng cạnh tranh mà sử dụng các mu mẹo, trái với pháp luật. Công ty cần tuân thủ theo các quy định của luật pháp trong hoạt động kinh doanh cũng
nh tham gia bình đẳng vào hoạt động cạnh tranh lành mạnh để cùng các doanh nghiệp khác phát triển.
1.4. Vấn đề chất lợng, giá thành, công tác tiếp thị và dịch vụ sau bán hàng là những yếu tố quyết định nâng cao khả năng cạnh tranh.

2. Phơng hớng phát triển


Tìm ra đợc năng lực cạnh trạnh của các đối thủ trên thị trờng để nhận biết đợc thế mạnh cũng nh điểm yếu giữa họ và công ty nhằm dành lấy phần
thắng trong cạnh tranh.
51
- Chú ý đến các yếu tố thị trờng, nhu cầu của khách hàng và năng lực của công ty với mục tiêu là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, triển
khiển khai chắc các dự án đã đợc lập, nắm bắt đợc các cơ hội để đẩy mạnh việc tiếp thị ra các thị trờng.
ii. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô hàng không.

1. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế. Các quan điểm: Phơng hớng phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×