Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khó khăn: Đối với Ngân hàng: .1 Thuận lợi:

Khó khăn: Đối với Ngân hàng: .1 Thuận lợi:

Tải bản đầy đủ - 95trang

đối tác chiến lược, do đó đã giúp ACB khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ công nghệ của Ngân hàng.
Trong 15 năm hoạt động với phương châm là Ngân hàng của mọi nhà, ACB đã thu hút được hơn 1,135,000 khách hàng cá nhân. Khách hàng cá nhân của
ACB đa số có mức sống và trình độ học vấn khá cao, rất thuận tiện cho việc phát triển những dịch vụ Ngân hàng hiện đại, nhất là dịch vụ Ngân hàng điện tử.
Bên cạnh đó, ACB là Ngân hàng đầu tiên sử dụng Core-banking vào năm 2001 nên đây cũng là một điều kiện thuận lợi để phát triển Ngân hàng điện tử.

2.3.1.2 Khó khăn:


Tỷ lệ khách hàng ACB có sử dụng Radio và Internet còn thấp, gây khó khăn trong việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng qua kênh này.
Do thói quen dùng tiền mặt chưa thay đổi, món hàng trị giá hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng vẫn được thanh tốn bằng tiền mặt và khơng bị kiểm sốt nên Ngân
hàng điện tử rất khó phát triển. Như vậy, có thể nói một trong những ngun nhân kìm hãm việc thanh tốn điện tử là do sự hiểu biết và chấp nhận các dịch vụ
Ngân hàng điện tử của con người. Cơ sở hạ tầng mạng viễn thơng của Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là
mạng thông tin di động, rất thường hay xảy ra tình trạng mất sóng hoặc q tải. Điểm yếu này sẽ gây ra khơng ít khó khăn cho việc phát triển Ngân hàng điện tử
tại Việt Nam nói chung và tại ACB nói riêng. Có thể kể đến các ví dụ như khi khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua Mobile-banking mà tin nhắn bị kẹt
lại từ khách hàng đến Ngân hàng hoặc từ Ngân hàng phản hồi lại khách hàng thì giao dịch sẽ rất khó có thể diễn ra thành cơng.
Việc ngày càng có nhiều tội phạm mạng ngày đêm dòm ngó tới “ví điện tử” của khách hàng cũng đang là một trở ngại khiến Ngân hàng điện tử chậm phát
triển. Tình trạng lừa đảo, trộm tiền thông qua mạng Internet ngày càng phát triển. Điểm đặc thù của loại tội phạm này là chúng có thể ngồi ở bất kỳ đâu tấn cơng
với thời gian thực hiện ngắn và ít để lại dấu vết. Vì vậy, điều này đã gây khơng ít âu lo cho khách hàng sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử. Đây cũng là một
trong những lý do vì sao ACB chưa phát triển dịch vụ thanh tốn qua Internet. Mặt bằng dân trí tại Việt Nam chưa đồng đều giữa các vùng nông thôn và
thành thị nên hiện nay Ngân hàng điện tử chỉ phát triển mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và còn hạn chế ở các khu vực ngồi thành phố.
Cơ sở pháp lý đối với Ngân hàng điện tử tuy đã có nhưng việc ban hành cũng chậm trễ, vẫn còn chung chung, chưa có hướng dẫn chi tiết và vẫn còn hạn
chế đối với một số giao dịch nên một số khách hàng sử dụng Ngân hàng điện tử nhưng có những giao dịch vẫn phải đến tận Ngân hàng để đảm bảo đầy đủ giấy
tờ. Tình hình nhân sự có nhiều biến động, các ngun nhân gây khó khăn trong
việc giữ chân các nhân sự giỏi có thể kể đến là khơng có các khoản tiền thưởng động viên dài hạn, thiếu linh hoạt trong công việc, khơng có cơ hội phát triển
nghề nghiệp, phúc lợi kém hấp dẫn,… Điều này gây khơng ít khó khăn cho sự phát triển của Ngân hàng, có thể kể đến là tỷ lệ nhân viên thơi việc còn cao, chi
phí đào tạo tăng cao, lợi nhuận giảm, thiếu hụt quản lý cấp trung gian do không đủ thời gian đào tạo…
2.3.2 Đối với khách hàng: 2.3.2.1 Tiện ích:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khó khăn: Đối với Ngân hàng: .1 Thuận lợi:

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×