Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Phân tích sản phẩm kinh doanh.

Phân tích sản phẩm kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 58trang

đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ sản phẩm bia Carsberg lon, giá một thùng là 193.333 VND.
Thứ t là sự cạnh tranh về dịch vụ hỗ trợ bán hàng: Công ty Minh Quân thờng xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu
sản phẩm. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng nh giảm giá, tặng sản phẩm kèm theo. Tuy nhiên, các hoạt động xúc tiến này còn
cha thờng xuyên và còn hạn chế về số lợng. Năm 2004, giảm giá hàng bán của
Công ty mới chỉ là 4.745.478VND. Một hạn chế khác của Minh Quân so với các đối thủ là hạn chế trong việc quảng cáo trên các phơng tiện đại chúng. Hàng năm
số tiền bỏ cho công tác xúc tiến bán hàng còn hạn chế. Đây là những mặt còn tồn tại mà Minh Quân cần khắc phục trong thời gian tới.

2.2.3. Phân tích sản phẩm kinh doanh.


Chủng loại sản phẩm:
Là một doanh nghiệp thơng mại, một nhà phân phối, nên các sản phẩm kinh doanh của Công ty Minh Quân khá đa dạng, phong phú về chủng loại, hình thức.
Với vai trò là nhà phân phối độc quyền của Vinamilk, Công ty Minh Quân chuyên cung cấp các sản phẩm sữa của Vinamilk. Các mặt hàng mà Minh Quân
cung cấp có thể kể ra nh: Các loại sữa chua, sữa hộp, các loại nớc ép hoa quả. Ngoài ra, Minh Quân còn kinh doanh các mặt hàng khác nh bia và kẹo bánh các
loại. Trong cơ cấu kinh doanh của Công ty thì các sản phẩm sữa chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả.
Biểu 7: Tỷ trọng các mặt hàng của Công ty trong giai đoạn 2002 - 2005.
Mặt hàng Năm
2002 2003
2004 2005
Sản phẩm sữa 62
65 64
65 Sản phẩm bia
23 20
25 24
Sản phẩm bánh kẹo 13
14 8
9 Sản phẩm khác
2 1
3 2
Nguồn: phòng kinh doanh Tỷ trọng sản phẩm kinh doanh của Công ty có thay đổi qua từng năm, nhng
sản phẩm sữa bao giờ cũng chiếm tỷ trọng cao nhất.
Công tác phát triển sản phẩm mới:
Để thích ứng đợc với những biến đổi của nhu cầu thị trờng, việc tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới là vô cung cấp thiết. Với đặc điểm là một doanh nghiệp th-
ơng mại nên việc phát triển sản phẩm mới cũng chính là việc tìm kiếm các nguồn hàng mới. Để phát triển sản phẩm mới, Công ty thu thập thông tin về sở thích của
ngời tiêu dùng về một sản phẩm nào đó. Sau đó, Công ty tìm kiếm nguồn hàng để phục vụ cho khách hàng.
Ngoài các sản phẩm nh sữa, bia, bánh kẹo; trong năm 2005 Công ty đã kinh doanh một số mặt hàng mới khác nh: Mì ăn liền và cà phê các loại, Tuy nhiên
các sản mới này cha chiếm đợc tỷ trọng lớn trong tỷ trọng hàng hoá mà Công ty
cung cấp ra thị trờng, nó míi chØ dõng l¹i ë møc mét con sè. H¹n chế trong công tác phát triển sản phẩm mới của Công ty Minh Quân là
thiếu một phòng Marketing theo đúng nghĩa. Hiện nay, công tác nghiên cứu thị trờng, vạch ra các chính sách cho marketing, đều do phòng kinh doanh đảm
nhận. Đội ngũ cán bộ kinh doanh có trình độ nhng cha đợc đào tạo căn bản về
Marketing, kiến thức cơ bản còn yếu, nhiều khi chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân. Một hạn chế nữa là kinh phí cho việc nghiên cứu thị trờng còn hạn chế.
Nâng cao chất lợng sản phẩm:
Việc nâng cao chất lợng sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho ngời tiêu dùng là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Với Minh Quân cũng
vậy. Mặc dù là nhà phân phối, cung cấp không trực tiếp quyêt định tới chất lợng
sản phẩm nhng không vì thế mà công tác quản lí chất lợng ở công ty bị coi nhẹ. Công ty luôn chú trọng tới điều kiện kho bãi, cửa hàng. Công tác bảo quản hàng
hoá nhập về luôn đợc thực hiện một cách nghiêm túc. Chính vì thế mà sản phẩm
do Công ty cung cấp luôn đảm bảo chất lợng khi tới tay ngời tiêu dùng. Điều này góp phần không nhỏ vào việc tạo chữ tín trong kinh doanh cho Công ty.

2.2.4. Phân tích chính sách gi¸.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích sản phẩm kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×