Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Đặc điểm của sản phẩm bóng đèn Đặc điểm của sản phẩm phích nớc

Đặc điểm của sản phẩm bóng đèn Đặc điểm của sản phẩm phích nớc

Tải bản đầy đủ - 87trang

đã chú ý tới việc nâng cao chất lợng sản phẩm của mình, cải tiến mẫu mẫ, nâng cao tuổi thọ cho sản phẩm nên nhìn chung giá bán sản phẩm của công ty bóng
đèn phích nớc Rạng Đông so với giá bán của các đối thủ cạnh tranh khác thì hạ rất nhiều, đơn cử nh đối với nhóm sản phẩm là bóng đèn có các loại bóng nh:
So sánh chi phí khi dùng Compact Rạng Đông với đèn sợi đốt
Đèn Compact 15W Đèn sợi đốt 75W
Giá mua bóng đèn mới đ 36000
2500 Để thắp sáng bóng đèn tới 8000h
thì phải cần số bóng cái 1
8 Công suất tiêu hao điện KWh
0.015 0.075
Thời gian sử dụng 8000h
1000h Giá điện
1000 1000
Công suất tiêu hao để thắp sáng bãng ®Ìn tíi 8000 KWh
120 600
Tỉng chi phÝ tiỊn ®iƯn 120000
600000 Chi phÝ th¾p sáng mỗi bóng đèn
Compact sÏ tiÕt kiÖm hơn so với đèn sợi đốt
480000
III. Thực trạng về phơng pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông
1. Các căn cứ để xác định giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích n- ớc Rạng Đông

1.1. Tính chất, đặc điểm của sản phẩm


Bóng đèn và phích nớc là hai loại sản phẩm đợc phục vụ chu nhu cầu tiêu dùng, chúng có một số đặc điẻm chung là:
- Kết cấu sản phẩm gọn nhẹ, lâu bền song dễ vỡ.
- Yêu cầu chất lợng tơng đối đơn giản: đối với sản phẩm bóng đèn cần yêu cầu về độ chiếu sáng và tuổi thọ trung bình; đối với sản phẩm phích nớc
yêu cầu cần độ giữ nhiệt Vì vậy công tác vận chuyển yêu cầu đòi hỏi cần hết sức thận trọng và bảo
quản cẩn thận. Ngoài những đặc điểm chung kể trên ra, mỗi loại sản phẩm đều có đặc điểm riêng biệt, đó là:

1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm bóng đèn


47
Cùng với sự phát triển của dân số, của nền kinh tế nhu cầu về sản phẩm
ngày càng tăng hơn nữa, đòi hỏi về chất lợng của sản phẩm đợc nâng cao đã tạo ra một lĩnh vực kinh doanh đầy hứa hẹncho các nhà kinh doanh. Chính vì thế
mà ngày nay, không ít các công ty trên thế giới đầu t vào sản xuất bóng đèn với
đầy đủ số lợng, chủng loại và chất lợng nhằm tìm kiếm lợi nhuận to lớn từ
lĩnh vực kinh doanh này. Lợng cầu của sản phẩm bóng đèn phụ thuộc vào mục đích sử dụng
chúng. Thông thờng, bóng đèn đợc sử dụng với mục đích chiếu sáng thuần tuý và trang trí.
Với loại sản phẩm sử dụng với mục đích chiếu sáng thuần tuý thì thờng có giá trị đơn vị nhỏ, cầu ít co giãn và nó phụ thuộc vào hỗn hợp lâu bền sử
dụng thờng xuyên và chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu của ngời tiêu dùng.
Còn đối với loại bóng đèn phơc vơ mơc ®Ých trang trÝ nh bãng ®Ìn chïm, đèn neon thì thờng có giá trị đơn vị khá lớn và mức độ co giãn của cầu trớc biến
động của giá tuỳ thuộc rất lớn vào thu nhập của ngời tiêu dùng. Đây là loại hàng hoá mua có sự lựa chọn bởi vì khi mua, trong quá trình lựa chọn ngời tiêu
dùng thờng có sự so sánh, cân nhắc các chỉ tiêu công dụng, chất lợng, giá cả và cấu hình bề ngoài. Nhu cầu về loại sản phẩm này sẽ tăng cùng với sự gia tăng
của thu nhập, chất lợng cuọc sống và sự phát triển của các ngành công nghiệp dịch vụ.
Bóng đèn điện là loại hàng hoá không dễ bi thay thế bởi các dạng chiếu sáng khác do sự phổ biến, tính tiện dụng và cờng độ phát sáng cao của nó, nhng
vấn đề chất lợng, chủng loại và mẫu mã luôn đợc các hãng sản xuất sản phẩm này đặt các công ty sản xuất vào tình trạng cạnh tranh gay gắt và do trên thị tr-
ờng chỉ tồn tại những hãng sản xuất có uy tín với chất lợng sản phẩm cao, chủng loại phong phú, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lí và tiện lợi trong tao đổi mua
bán và sử dụng.

1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm phích nớc


Phích nớc nóng là loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong sinh hoạt. Nó có tác dụng là giữ nhiệt độ ở trạng thái nóng và vì thế, nó đợc sử
48
dụng cho nhiều mục đích nh pha trà, pha các loại đồ uống do đó đây cũng là
loại mặt hàng thiết yếu và có nhu cầu khá lớn nhng mức độ phân bố địa lí kh¸ cao thĨ hiƯn ë c¸c khu vùc cã khÝ hậu lạnh nhu cầu sẽ lớn hơn vùng có khí hậu
nóng. Là sản phẩm lâu bền và sử dụng thờng xuyên, giá trị đơn vị trung bình,
khi mua ngời tiêu dùng thờng cân nhắc về giá cả, chất lợng, mẫu mã của sản phẩm nên cầu về loại hàng hoá này khá co giãn.
1.2. Chi phí nhân công trực tiếp 1.2.1. Đặc điểm về lao động của công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông
Về lực lợng lao động, công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông có tổng cộng 1.456 cán bộ công nhân viên chức. Cơ cấu lao động đợc phân bổ hợp lí
cho từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban là nguồn lực quyết định thành công trong sản xuất và kinh doanh:
49
Bảng 5 : Báo cáo lao động tại thời điểm ngày 3182003:
Thứ tự Đơn vị
Tổng số CBCNV
Cán bộ Qlý, kỹ s Nvụ Tổng số
Ks, đại học Cnhân phục
vụ 1.
PX thuỷ tinh 214
17 14
197 2.
PX bãng ®Ìn 326
15 9
311 3.
PX phÝch níc 395
19 8
376 4.
PX cơ động 46
5 4
41 5.
Quản lí 4
4 4
6. P.TCĐHSX
17 16
13 1
7. P.tài vụ
11 11
8 8.
P.KCS 21
12 11
9 9.
P.thị trêng 49
44 34
5 10.
Chi nh¸nh miỊn Trung
15 13
10 2
11. Chi nhánh Cần Thơ
11 9
8 2
12. Chi nh¸nh miỊn
Nam 22
19 14
3 13.
Chi nh¸nh K.Hoà 13
11 11
2 14.
P.kỹ thuật 81
13 13
68 15.
VP Giám đốc 9
5 5
4 16.
P.quản lí kho 26
8 3
18 17.
P.DVĐ sống 30
4 2
26 18.
P. B¶o vƯ 41
2 39
19. S¶n phÈm míi
1 1
1 20.
Tổ lao động 35
35 21.
LĐ chờ việc 1
1 Tổng số
1373 233
178 1212
Qua bảng báo cáo ta thấy rõ cơ cấu lao động của công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông mang một đặc trng của các doanh nghiệp sản xuất: Lao động là
công nhân phục vô chiÕm mét tû lƯ lín 83,3 trong tæng số lao động
12121456. Bên cạnh đó, những đặc điểm về độ tuổi, trình độ của đội ngũ lao động công ty cũng đợc thể hiện qua một báo cáo chi tiết hơn của phòng tổ chức
điều hành sản xuất cung cấp:
Bảng 6: Cơ cấu và trình độ của lao động
Độ tuổi Trình độ văn hoá
Bậc thợ
18- 30
31- 40
41- 50
51- 55
Cấp II
Cấp III
Đại học
1-3 4
5-6 7
Số lỵng 410 657 233
68 347 849 172
495 322
237 8
50
ngêi Tû lÖ
30 48
47 5
25,4 62
12,6 36,2 23,5 17,3 6
Bảng trên cho thấy, công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông có một đội ngũ lao động với tuổi đời khá trẻ: 30 ở độ tuổi 18-30, chỉ có 5 lao động ở độ
tuổi 51-55, điều đó tạo nên một tập thể đầy nhiệt tình tâm huyết , ham học hỏi,
sẵn sàng tăng giờ làm để đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Tuy niên, trình độ lao động còn cha cao, chỉ có 12,6 lao động là tốt
nghiệp đại học, trình độ văn hoá mới đạt cấp II còn khá nhiều 25,4. Đây là khó khăn mà công ty cần hớng điều chỉnh, tạo điều kiện để số lao động này đi
học bổ túc để hoàn thành cấp III. Dù vậy, trình độ tay nghề của lao động của công ty bóng đèn phích nớc
Rạng Đông cũng đạt khá cao thợ bậc 4 đạt 23,5, bậc 5-6 đạt 17,3 song thợ bậc 1-3 còn nhiều.
Bên cạnh đó, một chính sách đào tạo của công ty hằng năm tổ chøc thi n©ng bËc chÝnh còng nh tỉ chøc các hộ thi tay nghề giỏi. Vì thế tơng lai, công
ty sẽ nâng dần lên một trình độ tay nghề của công nhân, đó là cơ sở để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, tiến tới hội nhập.

1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của sản phẩm bóng đèn Đặc điểm của sản phẩm phích nớc

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×