Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Khả năng về tài chính Nguồn nhân lực Trình độ tổ chứ quản lý

Khả năng về tài chính Nguồn nhân lực Trình độ tổ chứ quản lý

Tải bản đầy đủ - 99trang

Chuyên đề tốt nghiệp
doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thép có rất nhiều yếu tố bên trong ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh, trong đó quan trọng nhất là các nhân tố
dưới đây

a, Khả năng về tài chính


Đây là một yếu tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua nguồn vốn mà doanh nghiệp có khả năng huy động và hiệu quả quản lý,
sử dụng nguồn vốn trong kinh doanh. Đối với một doanh nghiệp kinh doanh XNK thép thì quá trình kinh doanh đòi hỏi nguồn vốn lớn bao gồm vốn CSH,
vốn huy động, tái đầu tư… .Do đó tiềm lực về tài chính có ảnh hưởng lớn tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khi nguồn vốn kinh doanh lớn, ổn
định hay có khả năng huy động cao thì sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Ngược lại, khi doanh nghiệp mà tiềm lực tài
chính khơng đủ mạnh sẽ khơng thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trong ngành đặc biệt là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn.

b, Nguồn nhân lực


Khi phân nguồn nhân lực trên khía cạnh là một yếu tố bên trong có ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thì ta có thể xem xét nguồn
nhân lực theo 2 nhóm: Ban lãnh đạo doanh nghiệp; Đội ngũ nhân viên quản lý và công nhân.
Ban lãnh đạo doanh nghiệp là những người ra quyết định điều hành và quản lý doanh nghiệp. Một ban lãnh đạo giỏi về chun mơn, có kinh nghiệm,
có quan hệ tốt với bên ngồi …sẽ giúp doanh nghiệp khơng chỉ có lợi nhuận mà còn tạo dựng và duy trì uy tín lâu dài. Điều này phần nào làm tăng khả
năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Còn đội ngũ nhân viên quản lý và cơng nhân cũng có ảnh hưởng tới sức
cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các yếu tố như: phong cách quản lý,
Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B 41
Chun đề tốt nghiệp
kinh nghiệm cơng tác, trình độ tay nghề, năng suất lao động, kỷ luật lao động…
c, Trình độ tổ chức, quản lý
Trình độ tổ chức quản lý của một doanh nghiệp được thể hiện thông qua trước hết là cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đó, tiếp đến là bộ máy quản trị,
hệ thống thông tin của doanh nghiệp, nề nếp văn hóa của doanh nghiệp đó.. Trình độ tổ chức quản lý cũng có những tác động nhất định đến khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Khi mà doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức phù hợp,
gọn nhẹ làm việc có hiệu quả, hệ thống thơng tin thơng suốt, có chất lượng và có một bầu khơng khí làm việc hòa đồng… sẽ giúp cho công việc kinh doanh
của doanh nghiệp tiến triển , suôn sẻ đạt hiêu quả kinh doanh cao. Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đó so với các đối thủ trên thị
trường

d, Khả năng kiểm sóat nguồn cung cấp và dự trữ hàng hóa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khả năng về tài chính Nguồn nhân lực Trình độ tổ chứ quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×