Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Đặc điểm về qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh

Đặc điểm về qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 75trang

vật chất ban đầu còn rất nhiều thiếu thốn. Cơ sở diện tích chỉ khoảng 200m2, số lượng cơng nhân khoảng 50 người và chỉ có một số lượng máy móc rất hạn chế.
Tháng 102003, cơng ty đã chuyển về cơ sở sản xuất mới tại Km14-quốc lộ 1A-Thanh trì –Hà Nội và nhập khẩu lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mới.
Nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng sáng tạo của tập thể lãnh đạo, sự làm việc hết mình của đội ngũ cơng nhân mà giờ đây cơng ty Hanvico đã
có những thành tích đáng kể. Tạo được uy tín lớn và thương hiệu đối với khách hàng với khẩu hiệu quen thuộc “Hanvico-Ấm áp như lòng mẹ”.
1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Hanvico 1.1.2.1Chức năng và nhiệm vụ của công ty hanvico
-Chức năng: sản xuất sản phẩm chăn, ga, gối, đệm và các sản phẩm khác từ vải phục vụ gia đình, khách sạn, bệnh viện,…theo đúng ngành nghề đã đăng
ký với nhà nước và cơ quan chức năng. - Nhiệm vụ:
+ Tổ chức kinh doanh và sản xuất theo đúng ngành nghề đã đăng ký với nhà nước từ ban đầu.
+ Có kế hoạch xây dựng phát triển cơng ty ngày càng lớn mạnh góp phần xây dựng đất nước và phù hợp với mục tiêu của công ty.
+ Chủ động tìm hiểu thị trường mà cơng ty đang kinh doanh. + Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nước
+Thực hiện trách nhiệm đãi ngộ với công nhân và nhân viên theo đúng luật lao động, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.
+Thực hiện các qui định bảo vệ mơi trường, giữ gìn an ninh trật tự,an tồn lao động.

1.1.2.2. Đặc điểm về qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh


__________________________________________________________________________________________________________________
7
Sự thành lập ban đầu của công ty tuy rất hạn chế nhưng do hiệu quả sản xuất cũng như kinh doanh và nhu cầu thị trường ngày càng tăng cùng sự nâng
cao năng lực cạnh tranh so với các công ty khác mà công ty Hanvico ngày càng lớn mạnh.
Bảng 1: Các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty
Đơn vị tính: VND
Năm 2004
2005 2006
2007 2008
2009
Vốn đầu tư triệu VND
32000 52000
56000 61000
6300 70000
Tổng doanh thu triệu VND
27000 36000
38000 45000
3700 38000
Tổng số nộp ngân sách triệu VND
2878 3779
4166 4590
3772 4182
Nguồn: Phòng kinh doanh Qua bảng số liệu ta có thể thấy rằng các chỉ tiêu của cơng ty nhìn chung
ngày một tăng dần qua các năm, đặc biệt là chỉ tiêu vốn đầu tư của công ty tăng khá mạnh chứng tỏ sự sử dụng các công cụ kinh doanh của công ty ngày càng
hiệu quả nâng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng máy móc cơng nghệ dây chuyền nhập khẩu của Hàn Quốc đã tạo ra
cho công ty Hanvico một lợi thế so sánh và rất cạnh tranh so với các công ty đối thủ. Vốn đầu tư của công ty đã không ngừng tăng lên từ những năm đầu thành
lập cho đến nay. Đặc biệt năm 2005, vốn đầu tư đã tăng gấp 1.625 lần so với năm 2004, đây là một sự tăng trưởng rất mạnh về vốn của công ty, đẩy năng lực
cạnh tranh của công ty lên một vị thế mới. Trong năm này, công ty đã nhập một hệ thống dây chuyền máy móc của Hàn quốc, nhờ hệ thống dây chuyền này mà
__________________________________________________________________________________________________________________
8
sản lượng của cơng ty tăng vọt cùng với nó là chất lượng sản phẩm được khẳng định. Năm 2007 là một năm tăng mạnh về doanh thu, tăng 1.2 lần so với năm
trước đó. Năm 2009 là một năm chịu ảnh hưởng mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tuy nhiên công ty vẫn bỏ vốn ra đầu tư và doanh thu cơng ty có
tăng mặc dù khơng nhiều. Qui mô hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng lớn chứng tỏ thị
phần cua công ty cũng ngày càng tăng.
1.1.3. Đặc điểm qui trình cơng nghệ và sản xuất sản phẩm của cơng ty 1.1.3.1 Qui trình sản xuất chăn
Qui trình sản xuất chăn đơng :
Nguồn : Xí nghiệp sản xuất của cơng ty Hanvico
Qui trình sản xuất chăn hè :
Giống như qui trình sản xuất chăn đơng, bơng được trộn, cán đều rồi trải. Tuy nhiên, lớp trải được chuyển trực tiếp vào giữa của hai lớp vỏ chăn đã được
cắt trước. Tiếp đó, hỗ hợp này được kẹp cố định rồi chuyển qua máy chần. Sau
__________________________________________________________________________________________________________________
Cắt May
Hoàn thiện
Đánh bơng
Máy trộn Máy
cân Máy
trải
Chụp túi
May Hồn
thiện
9
khi chần xong, chăn được đưa qua tổ cắt rồi may xung quanh và may liền khi chuyển qua khâu hồn thiện.
1.1.3.2Qui trình sản xuất ga:
Nguồn : xí nghiệp sản xuất của cơng ty
1.1.3.3Qui trình sản xuất gối - Vỏ gối :
Nguồn :xí nghiệp sản xuất của cơng ty
- Ruột gối:
Nguồn : xí nghiệp sản xuất của cơng ty 1.1.3.4 Qui trình sản xuất đệm
- Đệm bơng PE :
+Vỏ đệm :
Nguồn :xí nghiệp sản xuất của cơng ty
__________________________________________________________________________________________________________________
Cắt Chần
Cắt May
Hồn thiện
Cắt May
Hồn thiện
Cắt May
Hồn thiện
Cắt Là
May Hồn
thiện
10
+Ruột đệm:
Nguồn :xí nghiệp sản xuất của cơng ty
- Đệm lò xo PE:
Nguồn :xí nghiệp sản xuất của cơng ty
- Đệm lò xo túi: các lò xo được bọc một chiếc túi polyester giúp bảo quản
lò xo, tạo độ khô ráo, kéo dài tuổi thọ cũng như tránh tạo sự va chạm trực tiếp giữa các lò xo, không gây ra tiếng ồn. Về cơ bản, các bước theo sản xuất của
đệm lò xo túi khơng khác gì so với PE.
1.1.4.Cơ cấu và tổ chức của cơng ty Hanvico
__________________________________________________________________________________________________________________
Máy ăn
Máy trộn
Máy cán
Máy trải
Dây chuyền
Lò ép Làm
nguội
Cắt
Bắn khung
Bắn bơng
PE
Bắn vải
May Hồn
thiện
11
Máy quấn lò
xo tự Máy
rập Lò ủ
Đan lò xo
Sơ đồ tổ chức quản lý :
- Tổng giám đốc cơng ty : là người có quyền hạn cao nhất trong tổ chức
bộ máy của công ty, phụ trách mọi mặt và chịu trách nhiệm trước công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và tài chính
của cơng ty.
- Các giám đốc chuyên trách : do tổng giám đốc công ty trực tiếp phân
cơng, phân nhiệm cơng tác, quản lý, có nhiệm vụ giúp việc cho tổng giám đốc công ty và chịu trách nhệm trước tổng giám đốc về phần việc được phân cơng
phụ trách.
- Các phòng quản lý và phân xưởng sản xuất :Các phòng quản lý tổng
hợp làm chức năng tham mưu cho giám đốc chuyên trách bộ phận trong công tác quản lý được tổng giám đốc giao.
Nhìn chung, bộ máy tổ chức quản lý của cơng ty được tổ chức theo kiểu cũ được nhiều công ty áp dụng và triển khai tương đối hiệu quả.

1.1.5. Kết quả chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hanvico


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm về qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×