Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị

Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị

Tải bản đầy đủ - 78trang

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.Lrc-tnu.edu.vn
Tỷ lệ mắc bệnh ở nữ là 81,2 nam 12,8. Tỷ lệ này là phù hợp với rất nhiều nghiên cứu khác [29].
Miền núi là 90,9, đồng bằng chiếm 9,1. Đây là tỷ lệ khá chênh lệch, điều này có thể lý giải rằng Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
nằm trên địa bàn miền núi, nên bệnh nhân đến chữa bệnh thuộc địa bàn miền núi là nhiều hơn.

4.1.2. Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng


131
I
Ở nước ta hiện nay điều trị nội khoa vẫn đang được áp dụng rộng rãi do điều kiện cụ thể của từng cơ sở y tế chưa đáp ứng được với các phương pháp
đều trị khác. Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân được điều trị nội khoa dài nhất là 14 tháng, nhưng chưa ổn định được bệnh cường giáp, và còn
29,5 chưa điều trị, điều này có thể nói lên việc lựa chọn điều trị Basedow bằng
131
I ngày càng rộng rãi hơn.
4.2. Biểu hiện một số Triệu chứng Lâm sàng, Cận lâm sàng trƣớc điều trị 4.2.1. Triệu chứng Lâm sàng trước điều trị
- Độ to của bướu giáp.
Bướu độ II chiếm tỷ lệ cao nhất 59,1 kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu khác [19], [39].
- BMI. Tỷ lệ người gày sút BMI 18,5 chiếm 22,8 ; 77,2 là người trong
giới hạn bình thường BMI: 18,5 - 22,9, khơng có người thừa cân, béo phì. Kết quả của chúng tôi so với nghiên cứu của Trần Đình Ngạn 1987
[23], 98,8 bệnh nhân có sút cân trước khi vào viện. Theo chúng tơi, có lẽ do việc chẩn đoán và điều trị bệnh Basedow hiện nay sớm và chính sác hơn.
- Một số triệu chứng lâm sàng khác.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.Lrc-tnu.edu.vn
Mạch nhanh chiếm tỷ lệ 90,9, cơn bốc hoả 90,9, ra nhiều mồ hôi 93,2, run tay 77,2, lồi mắt 61,4. kết quả này của chúng tôi không
khác nhiều so với nhiều tác giả khác [1], [7].

4.1.3. Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị


- ECG. Hai trường hợp có rối loạn trên điện tâm đồ rung nhĩ, 40 bệnh nhân có
rối loạn nhịp nhanh, khơng có biểu hiện các rối loạn khác. - Thể tích Tuyến giáp.
Thể tích tuyến giáp trong nghiên cứu của chúng tơi: Cao nhất là 300,3 ml, thấp nhất là 10,6 ml, trung bình là 74,7 ± 21,4 ml.
So với một số tác giả: Mai Trọng Khoa [19], thể tích trung bình là 45,2 ± 5,1 ml; Phan Sỹ An [1], là 46,8 ± 5,7ml.
Chúng tơi thấy thể tích tuyến giáp trong nghiên cứu của chúng tôi là to hơn rất đáng kể so với các tác giả. Trong phạm vi đề tài này chúng tơi cũng
chưa có đủ cơ sở để lý giải cho sự khác biệt trên. Có phải chăng những bệnh nhân Basedow trong nghiên cứu của chúng tôi, chủ yếu nằm trong vùng địa
dư có tỷ lệ bướu cổ đơn thuần cao, và những bệnh nhân này có nhiều người đã mắc một bướu cổ đơn thuần từ trước.

4.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×