Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Tồn tại và khó khăn

Tồn tại và khó khăn

Tải bản đầy đủ - 66trang

Tất cả các nhân viên lễ tân có trình độ đại học nhưng ngoại ngữ còn rất kém.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật tại quầy lễ tân còn rất nghèo nàn.

2. Biện pháp khắc phục


Hiện nay nước ta đang chú trọng quan tâm đầy đủ rất nhiều vào ngành du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng. Tuy nhiên cũng
còn khơng ít những khó khăn còn rải rác trong khách sạn Mường Thanh. Trong đó có bộ phận lễ tân, qua đây em có ý kiến đóng góp như sau:
- Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên. - Tiến hành trẻ háo đội ngũ nhân viên.
- Hoàn thiện nâng cấp trang thiết bị tại quầy lễ tân. - Thực hiện thi đua khen thưởng với nhân viên một cách chính xác và
quan tâm hơn nữa. - Tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa bộ phận lễ tân của
khách sạn với khách sạn khác.

IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỚI CƠ QUAN


Nước ta là một nước đang phát triển mà ngành du lịch nước ta được ví như con gà mái đẻ trứng vàng mà lại là ngành cơng nghiệp khơng khói vì
vậy Đảng và Nhà nước ta đang phải đầu tư chú trọng đến ngành công nghiệp không gây ô niễm này. Em xin đưa ra một số ý kiến như sau:
- Nhà nước ta phải quan tâm đầu tư những khu du lịch sẵn có cải tạo nâng cấp tu bổ đưa vào hoạt động.
- Đầu tư xây dựng cho vay vốn để kinh doanh khách sạn ở những nơi du lịch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế có điều kiện làm thủ tục nhanh chóng khi sang du lịch tại Việt Nam.
- Đầu tư phương tiện đi lại có ưu đãi với những khách thường xuyên sử dụng.
- Luôn quan tâm đến giáo dục đặc biệt là ngành du lịch tạo cơ sở đào tạo riêng về ngành này.
Đó là những ý kiến nhỏ bé của em mong rằng Nhà nước quan tâm để những ý kiến đó có thể phát huy để phục vụ lợi ích chung của toàn dân.
Liên hệ bản thân: Du lịch Việt Nam đã và đang phát triển Đảng và Nhà nước ta đã chú
trọng rất nhiều đến ngành công ngiệp dịch vụ này, tạo điều kiện việc làm cho người lao động, công việc nhẹ nhàng không gây ô nhiễm môi trường. Tạo cho
con người thoải mái khi tham gia công việc này. Cũng chính vì lý do này mà em đã đi học nghiệp vụ du lịch chuyên ngành lễ tân. Em thấy cơng việc đó
thích hợp, hiểu biết rất nhiều về phong tục tập quán một số quốc gia mà em chưa có dịp được biết. Qua thời gian học tập em đã được chỉ bảo của thầy cô,
bạn bè đã cho em hiểu thêm về ngành dịch vụ và nhất là nghiệp vụ lễ tân.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tồn tại và khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×