Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Tải bản đầy đủ - 74trang

Ngày càng có nhiều người biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lượng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp
thị của công ty đang hết sức hiệu quả. Hơn thế nữa, công ty vẫn đang tiếp tục tuyển chọn thêm những chuyên gia về bán hàng, tuyển chọn những nhân
viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại các trường đại học vào làm việc tại công ty với mức lương tương đối hậu hĩnh. Điều này chứng tỏ rằng công
ty đang hết sức quan tâm tới việc đào tạo chuyên sâu hơn đội ngũ bán hàng của mình.
Các cán bộ phòng kinh doanh được phân cơng nhiệm vụ khơng chỉ xuống thị trường tìm kiếm khách hàng mà còn nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng
từ đó đưa thơng tin về phòng kinh doanh. Tại đây có một số cán bộ làm nhiệm vụ phân tích, dự báo và báo cáo lên cấp trên để lập kế hoạch sản xuất
cho phù hợp.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI - VIGLACERA.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.


Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . Ta biết rằng Viglacera khi bắt đầu tách ra hạch tốn độc lập thì số vốn
của công ty như sau: + Tổng vốn kinh doanh của công ty là 123.266.892.000 VND.
Vốn lưu động: 4.332.445.000 VND Vốn cố định: 118.934.447 VND.
Kể từ khi tách ra hạch toán độc lập, công ty đã luôn kinh doanh hết sức hiệu quả, tổng doanh thu luôn gia tăng qua các năm:
• Năm 1999 đạt 64 tỷ đồng.
• Năm 2000 đạt 168 tỷ đồng
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
27
• Năm 2001 đạt 211,7 tỷ đồng
• Năm 2002 đạt 208,5 tỷ đồng.
• Năm 2003 đạt 235 tỷ đồng.
Nguồn vốn của cơng ty tăng trưởng mạnh mẽ, kể từ khi tách ra hạch toán độc lập với tổng vốn chỉ là 123.266.892.000 VND, vậy mà chỉ sau 5 năm
hoạt động số vốn của công ty đã là 486.337.000.000VNĐ. Cơ cấu vốn của công ty trong những năm qua được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn của công ty.
đơn vị: triệu đồng
số liệu từ phòng kinh doanh của công ty Qua bảng số liệu ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong
những năm qua là rất hiệu quả. Tổng vốn năm 2001 là 358,680 tỷ đồng đến năm 2002 đã tăng lên là 451,715 tỷ, tức là đã tăng lên 93,035 tỷ đồng về số
tuyệt đối và 25,94 về số tương đối. Năm 2003 so với năm 2002 số vốn tăng thêm là 34,622 tỷ đồng về số tuyệt đối, tương ứng với mức tăng về số
tương đối là 7,65. SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A STT
Năm
Chỉ tiêu 2000
2001 2002
2003 1
Vốn lưu động 23.740,7
37.470 50.681
72.616 2
Vốn cố định 273017,9
321.210 401034
413721 3
Tổng vốn 296758,6
358680 451715
486337
28
Số vốn lưu động của công ty cũng tăng mạnh mẽ. Năm 2002 so với năm 2001 số vốn lưu động đã tăng từ 37.47 tỷ đồng lên 50,861 tỷ đồng, tức là đã
tăng lên13,391 tỷ tương ứng với mức tăng là 35,74. Năm 2002 so với năm 2003 số vốn lưu động đã tăng từ 50,681 tỷ đồng lên con số 72,616 tỷ đồng
tức là tăng lên 21,935 tỷ đồng tăng 43,28 . Số vốn cố định của công ty năm 2002 tăng so với 2001 là 79,284 tỷ
đồng, tăng là 24,85; năm 2003 so với năm 2002 là 12,687 tỷ đồng tương ứng với mức tăng là 3,2.
Tỷ lệ gia tăng nguồn vốn của năm 2003 so với 2002 là thấp hơn, điều này khơng có nghĩa là hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty kém đi mà
là do nguồn vốn cố định của năm 2003 tăng chậm hơn so với năm 2002. Để xem xét một cách rõ nét về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ta
hãy xem xét bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ của công ty qua các năm được thể hiện qua bảng sau:
bảng 3: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm theo chủng loại.
Loại sản
phẩm Đơn vị
tính 1999
2000 2001
2002 2003
2004
KH
Gạch 200x200
m2
46.634 44.533
331.423 501.475
601.978 700.000
Gạch 300x300
m2
1.992.572 2.340.953
2633.836 2.614.926
2398000 2600000
Gạch 400x400
m2
- 274.953
557.876 1.261.322
2595000 3200.000
Gạch 500x500
m2
- -
31.995 23.412
434000 500.000
Tổng m2
2039206 2345846
3555090 4401154
6019978 7000000
Số liệu từ phòng kinh doanh của công ty - Doanh thu của 5năm lại đây.
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
29
• Năm 1999 đạt 64 tỷ đồng.
• Năm 2000 đạt 168 tỷ đồng
• Năm 2001 đạt 211,7 tỷ đồng
• Năm 2002 đạt 208,5 tỷ đồng.
• Năm 2003 đạt 325 tỷ đồng
Qua bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đã thấy rằng sản lượng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt
là năm 2003 so với năm 2002; sản lượng gạch tiêu thụ đã tăng lên từ 4.401.154 m2 năm 2002 lên 6019978 m2 năm 2003 tức là đã tăng lên một
mức là 1.618.824 m2 36,78, chứng tỏ rằng sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao.
Tương ứng với mức tăng về sản lượng tiêu thụ thì doanh thu của công ty năm 2003 đã đạt con số là 325 tỷ đồng, tăng lên 117 tỷ đồng tương ứng
với mức tăng là 56,25. Còn năm 2002 so với năm 2001 tuy rằng sản lượng tiêu thụ gạch tăng lên là 846064 m2 tương ứng với mức tăng là 23,8
nhưng doanh thu lại giảm từ 211 tỷ năm 2001 còn 208 tỷ năm 2002, nguyên nhân là do sản phẩm gạch 40x40cm bán với giá cao lại giảm mạnh từ
545900 m2 năm 2001 xuống 1261322 m2 năm 2002. Điều này đã làm cho doanh thu của công ty năm 2002 giảm mạnh so với năm 2001.
Đặc điểm về tiền lương, thu nhập của lao động. Công ty gạch ốp lát Hà Nội có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, giàu kinh
nghiệm và tận tuỵ với công việc, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại các phòng ban có chuyên môn cao, chất lượng lao động cũng không ngừng được cải thiện.
Chính vì vậy, thu nhập trung bình của người lao động trong công ty cũng được nâng lên đáng kể. Năm 2001 thu nhập trung bình của đội ngũ cán bộ
công nhân viên trong công ty chỉ là 1.025.325đ ngườitháng, đến năm 2002 SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 30
thu nhập bình quân đã tăng lên là 1.603.000đngườitháng. Và thu nhập bình qn của cán bộ cơng nhân viên công ty năm 2003 là 2.126.725 đồngngười
tháng. Một mức thu nhập là tương đối cao so với thu nhập bình qn của xã hội.
Với chất lượng lao động khơng ngừng được cải thiện, công ty dự định mức thu nhập của người lao động trong cơng ty sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Thu nhập trung bình của người lao động không ngừng tăng lên chứng tỏ rằng công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh là rất hiệu quả.

2. Đánh giá thắng lợi và tồn tại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×