Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 74trang

Phòng này có 34 nhân viên, trong đó một nhân viên quản lý, 4 nhân viên văn phòng, còn lại là lực lượng đội ngũ tiếp thị. Đây là đội ngũ có
nhiệm vụ chào hàng đến từng phân khúc thị trường khác nhau. Các đại lý.
Đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm của công ty sao cho có hiệu quả nhất. Họ là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng
và họ là người nắm bắt các thông tin về thị hiếu của người tiêu dùng một cách nhanh chóng và sâu sát. Họ sẽ mang những thơng tin này tới phòng
kinh doanh giúp cho bộ phận quản lý có kế hoạch sản xuất sản phẩm cho kỳ tới.

3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.


3.1. Năng lực về tài chính. + Tổng vốn kinh doanh của công ty khi thành lập là 123.266.892.000 VND.
Vốn lưu động: 4.332.445.000 VND Vốn cố định: 118.934.447 VND.
+ Hiện nay, nguồn vốn của công ty đã là 486.337.000.000 VNĐ. Trong đó:
Vốn lưu động: 72.616.000.000 VND Vốn cố định: 413.721.000.000 VND
3.2. Năng lực về công nghệ. Công ty với 3 dây chuyền công nghệ được nhập từ Italia vào loại hiện
đại nhất thế giới với công suất hàng năm đạt 8 triệu m2. Ta thấy rằng, về cơng nghệ thì cơng ty đang có một dây chuyền tốt
nhất so với thời điểm hiện nay trên thế giới. Đây là điều kiện vơ cùng thuận lợi và doanh nghiệp có thể sản xuất ra những sản phẩm tốt, phù hợp với điều
kiện hiện nay.
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
24
Biểu 4: Quy trình cơng nghệ sản xuất chung của cơng ty gạch ốp lát Hà Nội-Viglacera.
Qua sơ đồ ta thấy rằng quy trình sản xuất của Viglacera là một dây chuyền khép kín được tự động hố và rất hiện đại. Gạch sản xuất ra được
phân loại cẩn thận và kỹ lưỡng sau đó được nhập kho chờ tiêu thụ. 3.3. Năng lực về con người.
Tình hình lao động của cơng ty được thể hiện qua bảng sau: Cơ cấu về lao động như sau:
Bảng 1: Cơ cấu nguồn nhân lực của cơng ty. đơn vị tính : người
Chỉ tiêu 2000
2001 2002
2003 1. Đại học và trên đại học
78 85
120 130
2. Cao đẳng 20
38 59
76 3. Trung cấp
42 50
49 65
4. Sơ cấp 25
20 17
28 SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 25
Sấy phun
NL ép
thành phẩm
Tráng men
Sấy khơ Nghiền
men Lò
nung
Máy phân
loại Kho
men
Nghiền xương
Đóng gói
Kho nguyên
liệu
Nhập kho
5. Công nhân kỹ thuật 168
185 290
380 6. Lao động phổ thông
55 57
54 50
Tổng 388
435 589
729 số liệu lấy từ phòng kinh doanh của cơng ty
Tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty là 729 người, trong đó số người có trình độ đại học và trên đại học là rất cao 130 người chiếm 20
tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty. Điều này chứng tỏ năng lực về con người của công ty là rất lớn, một đội ngũ quản lý có trình đọ, năng lực.
Hơn thế nữa, ta thấy rằng đội ngũ lao động của công ty không ngừng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2000 đến năm 2003 số lượng lao
động đã tăng từ 388 người lên đến 729 người tức là tăng 341 người về số tuyệt đối và số tương đối là 87,89, một tỷ lệ tăng rất cao chỉ trong vòng có
3 năm. Chất lượng lao động cũng tăng lên rất cao, đặc biệt những cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Chỉ sau 3 năm, số cán bộ có trình độ đại học
và trên đại học đã tăng từ 78 lên 130 người tức là tăng 62 người tương ứng với tốc độ tăng tương đối là 79,5. Đội ngũ lao động phổ thơng ngày càng ít
đi tỷ lệ nghịch với tốc độ phát triển về số lượng, điều đó nói nên rằng cơng ty rất chú trọng đến việc đào tạo kỹ thuật, năng lực cho cán bộ công nhân
viên cũng như không ngừng mở rộng quy mơ sản xuất. 3.4 Năng lực Marketing.
Phòng kinh doanh của cơng ty với gần 40 nhân viên đều có trình độ đại học và trên đại học. Đây là một lực lượng khơng những có chun mơn
vững mạnh, khả năng tư duy sáng tạo cao. Đội ngũ nhân viên này trong những năm qua vẫn đang hoạt động hết sức hiệu quả thể hiện qua sản lượng
tiêu thụ của công ty không ngừng tăng lên mỗi năm, số đại lý ngày càng nhiều ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và thậm chí còn vươn ra cả thị trường
nước ngồi.
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
26
Ngày càng có nhiều người biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lượng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp
thị của công ty đang hết sức hiệu quả. Hơn thế nữa, công ty vẫn đang tiếp tục tuyển chọn thêm những chuyên gia về bán hàng, tuyển chọn những nhân
viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại các trường đại học vào làm việc tại công ty với mức lương tương đối hậu hĩnh. Điều này chứng tỏ rằng công
ty đang hết sức quan tâm tới việc đào tạo chuyên sâu hơn đội ngũ bán hàng của mình.
Các cán bộ phòng kinh doanh được phân công nhiệm vụ không chỉ xuống thị trường tìm kiếm khách hàng mà còn nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng
từ đó đưa thơng tin về phòng kinh doanh. Tại đây có một số cán bộ làm nhiệm vụ phân tích, dự báo và báo cáo lên cấp trên để lập kế hoạch sản xuất
cho phù hợp.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI - VIGLACERA.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×