Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera.

Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera.

Tải bản đầy đủ - 74trang

• Từ 111999 sản phẩm gạch ốp lát của công ty mang nhãn hiệu mới
là Viglacera. •
Tháng 8 năm 2000 công ty gạch ốp lát Hà Nội được tổ chức BVQI của Anh cấp chứng chỉ ISO 9002.
Hiện nay, trụ sở chính của cơng ty được đặt tại phường Trung Hồ quận Cầu Giấy- Hà Nội.
Tên cơng ty: Cơng ty gạch ốp lát Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM GLASS END CERAMIC FOR CONSTRUCTION CORPORATION.
Chức năng và nhiệm vụ của công ty gạch ốp lát Viglacera.
+ Các lĩnh vực kinh doanh . Trong điều 2 quyết định 991BXD-TCLĐ có nêu rõ chức năng và
nhiệm vụ chính của cơng ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera như sau: Thực hiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng gốm xây dựng như gạch lát
nền, gạch ốp tường tráng men cao cấp. Sản xuất theo đơn đặt hàng của tổng công ty.
Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo quản số vốn mà Nhà Nước giao. Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công
nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân trong cơng ty. Cơng ty còn được Bộ Xây Dựng và bộ Thương Mại giao thêm một số nhiệm
vụ khác theo từng giai đoạn cụ thể như: nhập khẩu các mặt hàng như vật liệu, vật tư thiết bị thuộc phạm Viglacera sản xuất kinh doanh của ngành.
Công ty gạch ốp lát Hà Nội là một đơn vị hạch toán độc lập phải chịu trách nhiệm toàn bộ đầu vào đầu ra của q trình sản xuất, phải có trách nhiệm
nộp ngân sách cho Nhà nước .

2. Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera.


2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của cơng ty. SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 17
Biểu số 2: Mơ hình tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội.
2.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận, phòng ban trong cơng ty. 2..2.1. Giám đốc cơng ty :
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
18 Giám Đốc
PGĐ Sản xuất
PGĐ Cơ điện
PGĐ Kinh
doanh
Phòng kế
hoạch sản
xuất Phân
xưởng sản
xuất Phòng
kỹ thuật
Phân xưởng điện
Phòng Kinh
doanh
Phòng kế tốn
Phòng tài chính tiền
lương Văn phòng
tổng hợp
Là người lãnh đạo cao nhất của cơng ty, có nhiệm vụ nhận kế hoạch phát triển chung từ Tổng Công Ty đưa xuống. Trên cơ sở hướng phát triển
chung của Tổng Công Ty Giám đốc vạch kế hoạch phát triển riêng cho công ty gạch ốp lát Hà Nội.
Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước cấp trên về tình hình phát triển của cơng ty. Các kế hoạch, chiến lược tiến hành sản xuất kinh doanh của
công ty trong tương lai được truyền đạt xuống các bộ phận, phòng ban cấp dưới theo cơ cấu trực tuyến và các bộ phận phòng ban lập kế hoạch chức
năng cho phòng của mình sau đó báo cáo lại cho giám đốc và giám đốc là người quyết định cuối cùng.
2.2.2. Phó giám đốc kinh doanh , sản xuất, cơ điện. Các phó giám đốc là người đứng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh,
sản xuất, cơ điện. Họ phải nắm vững được mục tiêu yêu cầu của xí nghiệp và mối quan hệ của các lĩnh vực, nhận biết được những trở ngại khó khăn
nơi mình phụ trách cũng như quyền hạn, trách nhiệm mà mình được uỷ thác. Phó giám đốc là những người giúp việc, tham mưu cho giám đốc hồn thành
nhiệm vụ mà tổng cơng ty đưa xuống. Phó giám đốc có nhiệm vụ xác định những công việc cần thực hiện để đạt
kết quả, đề nghị những gì cần giải quyết liên quan đến lĩnh vực của mình, đưa ra những kế hoạch cụ thể cho phòng của mình trên cơ sở kế hoạch phát
triển chung của tồn cơng ty. Cụ thể như:
Phó giám đốc kinh doanh giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh như vấn đề tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả hơn, có nhiệm vụ vạch ra
phương hướng nhiệm vụ của phòng kinh doanh trên cơ sở khách kế hoạch chung của tồn cơng ty.
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
19
Phó giám đốc sản xuất giúp việc cho giám đốc về tình hình vật tư, nguyên liệu, thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và chất lượng sản phẩm …
Phó giám đốc cơ điện giúp việc cho giám đốc quản lý về mặt kỹ thuật, máy móc thiết bị.
2.2.3. Phòng tài chính kế tốn : Phòng tài chính kế tốn giúp việc cho giám đốc lập các kế hoạch chi
tiêu tài chính trên cơ sở kế hoạch chung của tồn cơng ty, cân đối theo dõi tình hình nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của
cơng ty. 2.2.4. Phòng kinh doanh
Đây là một phòng vơ cùng quan trọng của công ty thực hiện tiêu thụ sản phẩm và lập kế hoạch để sản xuất. Phòng này có ảnh hưởng rất lớn tới
quy trình sản xuất của cơng ty. Chức năng của phòng chủ yếu là thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, tìm đối tác, thực hiện các chiến lược
Marketing, thu thập thông tin về thị trường và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mới. Phát triển hệ thống đại lý và cửa hàng bán lẻ của công ty để
đem lại doanh thu cao nhât. 2.2.5. Phòng kỹ thuật.
Có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các loại nguyên vật liệu, thiết kế sản phẩm sản xuất thử, chuyển giao công nghệ từng loại sản phẩm cụ thể
đến từng phân xưởng sản xuất, thường xuyên theo dõi chất lượng sản phẩm. Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn nhân viên khi lắp đặt những dây chuyền
cơng nghệ mới. 2.2.6. Văn phòng tổng hợp.
Văn phòng giúp việc cho giám đốc, có chức năng phụ trách quản lý và thực hiện toàn bộ cơng tác hành chính trong cơng ty theo quy định chung về
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
20
pháp lý hành chính hiện hành. Thực hiện cơng tác đối nội, đối ngoại, phục vụ hội thảo, họp.
2.2.7.Phòng tổ chức lao động. Phòng này làm nhiệm vụ tổ chức đội ngũ nhân sự trong công ty, quản
lý hồ sơ của người lao động. Thực hiện công tác định mức lao động, công tác tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thay lương, làm thủ tục
hưu trí. 2.2.8. Phòng kế hoạch sản xuất.
Phòng này thực hiện chức năng lập kế hoạch sản xuất cho tồn cơng ty căn cứ vào số liệu nghiên cứu thị trường mà phòng kinh doanh cung cấp
và thực hiện nhiệm lập kế hoạch được giám đốc giao phó. 2.2.9. Phân xưởng sản xuất.
Trên cơ sở kế hoạch sản xuất lập ra trong từng thời kỳ, phân xưởng thực hiện chức năng sản xuất sản phẩm làm sao để quá trình sản xuất diễn
ra đúng kế hoạch, không bị gián đoạn, kết hợp với các bộ phận khác nhằm đảm bảo sản xuất hàng hoá đúng chất lượng.
2.2.10. Phân xưởng cơ điện. Thực hiện chức năng quản lý thiết bị của công ty về mặt kỹ thuật,
công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị… Cơng ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng ở tất cả các cấp. Mọi cơng
nhân viên và các phòng ban đều chấp hành mệnh lệnh chỉ thị của giám đốc. Giám đốc có quyền hạn và chịu trách nhiệm cao nhất trong công ty, các
phòng ban có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc, hướng dẫn các bộ phận thực hiện quyết định của giám đốc theo đúng chức năng và nhiệm vụ của
mình. 2.3. Tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty.
2.1.1. Sơ đồ tổ chức. SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 21
Biểu 3. Sơ đồ tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội.
2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy tiêu thụ sản phẩm.
2.2.2.1. Chức năng của phòng kinh doanh. Chức năng của phòng kinh doanh chủ yếu là thực hiện công tác bao tiêu sản
phẩm, xúc tiến bán hàng, xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing, SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 22
Phó Giám đốc kinh
doanh
Trưởng phòng kinh
doanh
Phó phòng kinh doanh
Phòng trưng bày, giới thiệu
và bán sản phẩm
Bán hàng, tiếp khách,
giao hàng. Bộ phận
quảng cáo, xúc tiến,
nghiên cứu thị trường
Các đại lý. Chào hàng, thu
thập thông tin.
thu thập thông tin về thị trường và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mới, phát triển hệ thống đại lý và bán lẻ của cơng ty nhằm mục đích tiêu thụ
được nhiều sản phẩm nhất. 2.2.2.2. Nhiệm vụ.
Phó giám đốc kinh doanh. Có nhiệm vụ vạch ra phương hướng hoạt động của phòng trên cơ sở kế
hoạch chung của công ty, chịu trách nhiệm và báo cáo với giám đốc về tình hình tiêu thụ sản phẩm của cơng ty.
Trưởng phòng kinh doanh. + Chủ trì nghiên cứu, tổ chức xây dựng các chiến lược tiêu thụ sản phẩm và
xây dựng phương án quản lý thống nhất đối với các loại hàng hố trong cơng ty.
+ Lập kế hoạch tổ chức phương án tiếp thị, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm theo từng thời kỳ phát triển.
+ Chỉ đạo công tác điều tra thị trường, nắm bắt được quan hệ cung cầu của thị trường để từ đó đề ra các quyết định về số lượng chủng loại hàng hố
mới kịp cho cơng ty sản xuất. + Đề xuất với PGĐ kinh doanh duyệt giá bán thành phẩm, ký kết hợp đồng
mua bán và các hợp đồng có liên quan đên lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm . Phó phòng kinh doanh.
+ Theo dõi đơn đốc quản lý việc bán hàng. + Cung cấp hàng hố, đơn đốc công nợ các đại lý phụ trách.
+ Tiếp xúc và làm việc với các trung tâm quảng cáo và hội chợ tiêu thụ sản phẩm.
+ Lập báo cáo thị trường hàng tháng. + Giúp việc cho trưởng phòng kinh doanh.
Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm . SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 23
Phòng này có 34 nhân viên, trong đó một nhân viên quản lý, 4 nhân viên văn phòng, còn lại là lực lượng đội ngũ tiếp thị. Đây là đội ngũ có
nhiệm vụ chào hàng đến từng phân khúc thị trường khác nhau. Các đại lý.
Đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm của cơng ty sao cho có hiệu quả nhất. Họ là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng
và họ là người nắm bắt các thông tin về thị hiếu của người tiêu dùng một cách nhanh chóng và sâu sát. Họ sẽ mang những thông tin này tới phòng
kinh doanh giúp cho bộ phận quản lý có kế hoạch sản xuất sản phẩm cho kỳ tới.

3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×