Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh.

Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh.

Tải bản đầy đủ - 74trang

dùng lại quan niệm kênh phân phối đơn giản là “có nhiều trung gian” đứng giữa họ và người sản xuất sản phẩm.
Các nhà quản trị các doanh nghiệp thì định nghĩa rằng kênh Marketing là “ Một tổ chức các quan hệ bên ngoài doanh nghiệp để quản lý các hoạt
động phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp trên thị trường”.
Qua định nghĩa, ta thấy rằng kênh phân phối kênh Marketing tồn tại ở bên ngồi doanh nghiệp, nó khơng phải là một phần cấu trúc nội bộ của
doanh nghiệp. Nó gồm các tổ chức-những người có tham gia vào q trình đưa hàng hoá và dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
Nói tóm lại: “kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau mà qua đó doanh nghiệp sản xuất thực
hiện bán sản phẩm cho người sử dụng hoặc người tiêu dùng cuối cùng, nó là một hệ thống các mối quan hệ tồn tại giữa các tổ chức liên quan trong quá
trình mua và bán hàng hoá ”. Kênh phân phối kênh Marketing là đối tượng để tổ chức, quản lý như một công cụ Marketing trọng yếu của các doanh
nghiệp trên thị trường đồng thời là đối tượng nghiên cứu để hoạch định các chính sách quản lý kinh tế vĩ mơ.

2. Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh.


Có ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế được giải quyết bằng các quá trình phân phối tổng thể:
Thứ nhất là phải làm phù hợp giữa sản xuất chun mơn hố theo khối lượng lớn với nhu cầu tiêu dùng cụ thể rất đa dạng.
Thứ hai đó là sự khác biệt về khơng gian, sản xuất tại một địa điểm nhưng tiêu dùng rộng khắp và ngược lại, liên quan đến việc vận tải sản phẩm
từ địa điểm sản xuất đến địa điểm tiêu dùng. SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 5
Thứ ba là phải tạo ra sự ăn khớp giữa cung và cầu về thời gian, khi sản xuất là quanh năm còn tiêu dùng vào một thời điểm và ngược lại.
Ba vấn đề cơ bản này cần được giải quyết bằng quá trình trao đổi tổng thể. Kênh phân phối giải quyết những vấn đề cố hữu này, nó đã thực hiện
q trình phân loại, sắp xếp hàng hố, làm gần về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng.
Sự khác nhau cơ bản giữa các kiểu phân phối là ở mức độ trực tiếp của các cấu trúc kênh. Các kênh Marketing trực tiếp biểu hiện ở chỗ khơng
có các trung gian thương mại trong kênh hoặc sản phẩm chảy trực tiếp từ nơi sản xuất đến nới tiêu dùng. Các kênh không trực tiếp bao gồm các cấp độ
trung gian quản lý sản phẩm trong quá trình phân phối để thực hiện trao đổi một cách hiệu quả hơn trong xã hội phát triển.
Sự xuất hiện của các trung gian trong kênh phân phối giải quyết hai vấn đề :
Một là thực hiện chức năng “chun mơn hố và phân công lao động”. Đây là nguyên tắc để tăng hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Ở
đây, các công việc phân phối phức tạp được chia thành các công việc nhỏ hơn, ít phức tạp hơn và phân chia chúng cho các doanh nghiệp chun mơn
hố được thực hiện. Hoạt động mua, bán, chuyển quyền sở hữu, vận tải, lưu kho, đặt hàng, cung cấp thông tin,.. được phân chia hợp lý cho người sản
xuất, đại lý, bán buôn, bán lẻ để đạt hiệu quả phân phối cao hơn. Hai là “hiệu quả của tiếp xúc”. Đó là mức độ cố gắng đàm phán giữa
những người bán và mua để đạt các mục tiêu phân phối. Những người trung gian được chia thành hai loại:
Một là các trung gian bán bn, họ bao gồm các doanh nghiệp có liên quan đến mua hàng hoá để bán cho những người bán lại hoặc sử dụng kinh
doanh như những người bán lẻ, công ty sản xuất công nghiệp, tổ chức ngành SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 6
nghề hoặc cơ quan Nhà nước cũng như các cơ quan Nhà nước khác. nó cũng bao gồm cả những công ty hoạt động như các đại lý hoặc người môi giới
trong việc mua bán hàng hố cho các khách hàng. Người bán bn hàng hố là một cấp độ trong kênh Marketing, bởi vì họ đòng vai trò là các chun gia
thực hiện cơng việc phân phối nên có thể hoạt động ở mức khối lượng bán cao, chi phí trung bình thấp hơn là người sản xuất trực tiếp làm, họ có khả
năng đưa hàng hoá của doanh nghiệp bao phủ thị trường rộng khắp, thực hiện các tiếp xúc bán, giữ hàng tồn kho, thực hiện đặt hàng, thu nhận thông
tin từ thị trường và trợ giúp khách hàng. Thứ hai phải nói tới các trung gian bán lẻ, họ bao gồm các doanh
nghiệp, kinh doanh bán hàng hoá cho cá nhân hoặc hộ gia đình và dịch vụ cho thuê bổ trợ cho việc bán hàng hố. Vai trò của các trung gian bán lẻ là
hết sức to lớn, họ phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, tìm và bán những hàng hoá ở thời gian, địa điểm và theo cách thức mà các khách hàng này
mong muốn, họ tạo ra các hỗn hợp hàng hoá phù hợp ở thời gian mà khách hàng sẵn sàng mua, họ tạo ra nhiều điểm tiếp xúc với khách hàng gần với vị
trí mà họ sinh sống, quảng cáo và trưng bày để bán các sản phẩm của người sản xuất, phát hiện nhu cầu tiêu dùng và truyền thông tin này đến với người
sản xuất, phân chia số lượng hàng hoá thành nhiều lượng nhỏ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, thực hiện dự trữ tồn kho và san sẻ rủi ro với người sản
xuất. Nói tóm lại vai trò của những trung gian trong kênh là vô cùng quan
trọng và họ ngày càng góp phần to lớn hơn trong thành công hay thất bại của doanh nghiệp, họ ngày càng có quyền lực lớn hơn đối với nhà sản xuất, thậm
chí họ có thể khống chế các nhà sản xuất hàng hoá, áp đặt các điều kiện đối với nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ là lực lượng không thể thiếu trong kênh
SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A
7
Marketing hiện đại, góp phần thực hiện việc tiêu thụ hàng hố một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp và thời gian thực hiện nhanh nhất.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
Tiêu thụ sản phẩm có mục tiêu chủ yếu là bán hết các sản phẩm với doanh thu tối đa và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ là tối thiểu.
Với mục tiêu đó, tiêu thụ khơng phải là hoạt động thụ động, chờ bộ phận sản xuất tạo ra sản phẩm rồi mới tìm cách tiêu thụ chúng mà tiêu thụ phải có
nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đúng đắn cầu của thị trường và cầu của bản thân doanh nghiệp đang hoặc sẽ có khả năng sản
xuất để quyết định đầu tư tối ưu; chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu và thu hút khách hàng; tổ chức công tác bán
hàng cũng như các hoạt động yểm trợ nhằm bán được nhiều hàng hoá với chi phí kinh doanh cho hoạt động bán hoặc thấp nhất cũng như đáp ứng tốt
các dịch vụ sau bán hàng.

1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×