Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Đãi ngộ nhân sự

Đãi ngộ nhân sự

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý
Bảng 7: Số lượng cán bộ, công nhân viên được đào tạo, nâng bậc qua các năm 2004 - 2006
Đơn vị tính: người Chỉ tiêu
Năm 2004 Năm 2005
Năm 2006 Kế tốn
1 3
2 Cán bộ quản lý
5 5
6 Bậc 47
9 10
5 Bậc 47
5 6
4 Bậc 57
3 4
3 Bậc 67
2 3
3 Bậc 77
1 1
2 Tổng
26 32
25
Qua biểu trên ta thấy năm 2005 là số cán bộ, công nhân viên học, nâng bậc nhiều nhất. trong thời gian qua công ty đã hết sức quan tâm tới
việc nâng cao trình độ chun mơn, kỹ năng tay nghề cho cán bộ, công nhân viên nhằm làm cho tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc của tổ
chức. hàng năm, công ty luôn tổ chức nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề cho cán bộ, cơng nhân viên. về phía cán bộ, cơng nhân viên sau khi được
đào tạo thì họ thu được những kiến thức mới kịp với khoa học kỹ thuật hiện đại. việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cơng nhân viên ngồi
mục đích nâng cao năng suất lao động ra cơng ty còn hướng tới chiến lược kinh doanh trong tương lai, đồng thời chủ động trong việc sử dụng nguồn
nhân lực một cách hợp lý và có hiệu quả.

2.2.4. Đãi ngộ nhân sự


2.2.4.1. Đãi ngộ nhân sự về vật chất Đãi ngộ nhân sự thông qua tiền lương
Hiện nay công ty đang áp dụng hai cách tính lương, chế độ lương thời gian với bộ phận gián tiếp và phục vụ; chế độ lương sản phẩm đối với
bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm. + Lương thời gian cho bộ phận gián tiếp, phục vụ
Chuyên đề tốt nghiệp 48 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý Tiền lương của nhân viên được tính tốn dựa trên cơ sở mức tiền
lương đã được xác định cho công việc và số đơn vị thời gian giờ, ngày thực tế làm việc, với điều kiện họ phải đáp ứng yêu cầu, các tiêu chuẩn
thực hiện công việc tối thiểu đã được xây dựng trước. tiền lương của cán bộ nhân viên được tính như sau:
HS + PC M NH TL =
26
Trong đó: VL : tiền lương phải trả cho nhân viên
HS : hệ số lương PS : hệ số phụ cấp
M : mức lương tối thiểu hiện hành 450.000 đ NH : ngày cơng thực tế
Ví dụ : tiền lương của một nhân viên kế tốn có: Hệ số lương hs : 2,3
Hệ số phụ cấp pc : 0 Số ngày làm việc nh : 27 ngày
2,3 + 0 450.000 27 TL =
= 1.074.808.đ 26
Cách tính lương này đơn giản, dễ tính và dễ kiểm tra. tiền lương của cán bộ công nhân viên phụ thuộc vào ngày công làm việc thực tế, hệ số
lương và hệ số phụ cấp của họ. như vậy, cách trả lương này đã tạo nên sự công bằng tương đối trong việc trả lương, nhưng còn mang tính chủ quan,
cơng ty chưa xây dựng được những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để xếp lương nên trong nội bộ còn có những tư tưởng so sánh tị nạnh và khơng bằng lòng
với mức lương được hưởng. mặt khác với cách trả lương như vậy mới gắn được người lao động chú ý nhiều hơn tới ngày công lao động mà chưa gắn
Chuyên đề tốt nghiệp 49 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý được với hiệu quả công việc cá nhân cũng như gắn với kết quả sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
.
+Lương sản phẩm cho bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm Với mục tiêu khuyến khích tăng năng suất lao động, người lao động
được trả công theo số lượng đơn vị sản phẩm mà họ sản xuất ra. trong hình thức này, tiền cơng của người lao động sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng
đơn vị sản phẩm sản xuất ra và đơn giá cho một đơn vị sản phẩm. LSPI : tiền lương từng loại sản phẩm .
LSPI = đơn giá tiền lương sản phẩm I x số lượng sản phẩm I Tiền lương sản phẩm cả tổ = tổng tiền lương các loại sản phẩm hoàn
thành. Cách chia lương sản phẩm của phân xưởng. phân xưởng chia lương
theo hệ số ngày công, việc xác định hệ số này do quản đốc phân xưởng quyết định căn cứ vào trách nhiệm được giao, khả năng hồn thành cơng
việc và mức độ phức tạp của công việc. tuy nhiên cách xác định như vậy chỉ là tương đối, mang tính đánh giá chủ quan của cá nhân quản đốc. chưa
căn cứ vào năng suất cũng như kết quả hồn thành cơng việc cụ thể từng người.
Ví dụ: Tiền lương sản phẩm của tổ 1 là 9.403.400 đ Tiền lương của công nhân trong tổ 1 được chia theo bảng sau:
Chuyên đề tốt nghiệp 50 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý
Bảng 8 : lương của công nhân tổ 1 sản xuất
TT Họ và tên
Hệ số quy đổi
Ngày công thực tế ngày
Ngày công quy đổi ngày
Tiền lương sản phẩm đ
1 Nguyễn văn tuấn
1.15 26
30 910.000
2 Lê xuân hoà
1.2 29
35 1.061.700
3 Nguyễn văn khanh
1 5
5 151.700
4 Nguyễn viết toán
1.1 17
19 576.300
5 Nguyễn xuân phương
1.1 24
26 788.700
6 Nguyễn văn hiếu
1.1 24
26 788.700
7 Ngơ thiệu tạo
1. 25
25 758.300
8 Hồng kim trường
1 21
21 637.000
9 Đào hữu hảo
1 27
27 819.000
10 Bùi văn thanh 1
24 24
728.000 11 Bùi mạnh hải
0.9 28
25 758.300
12 Nguyễn thanh minh 0.9
26 23
697.700 13 Chu việt trung
0.9 27
24 728.000
Tổng tiền lương sản phẩm của tổ 1 9.403.400
Với cách chia lương như vậy, những người cùng làm một công việc sẽ được hưởng lương như nhau, khơng tính đến lương cấp bậc của mỗi người.
và khi có sản phẩm hỏng thì tất cả mọi người cùng phải chịu. cách chia lương như vậy sẽ khơng phát huy được tính tự giác của mỗi cá nhân, khơng
khuyến khích được người lao động học tập, nâng cao bậc thợ, không chú ý đến năng suất của cá nhân.
Đãi ngộ thông qua tiền thưởng, phần thưởng Tiền thưởng, phần thưởng là một dạng khuyến khích tài chính, vật
chất được chi trả một lần bằng tiền thường vào cuối quý hoặc cuối năm, hoặc một dịp nào đó như một kỳ nghỉ mát, nghỉ phép, một chuyến du lịch,
… để thù lao cho một thành tích tốt của người lao động.
Chuyên đề tốt nghiệp 51 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý Công ty tnhh sản xuất và thương mại Đức Mạnh có 2 hình thức
nhằm khuyến khích nhân viên làm việc và thụ hưởng thành quả từ cơng việc.
1 Thưởng định kì : thưởng nhân ngày quốc tế lao động 1-5 cho nhân viên đi nghỉ mát hoặc một chuyến du lịch, thưởng dịp tết dương lịch
sau một năm làm việc bằng một nửa tháng lương, tết nguyên đán bằng tháng lương thứ 13.
2 Thưởng theo từng dự án hoặc hợp đồng kinh tế: hình thức này áp dụng cho các dự án có doanh số lớn, những đợt cần hàng gấp, hay nhân
viên nào đó đem về cho cơng ty một hợp đồng lớn. mức thưởng căn cứ vào sự đóng góp của từng nhân viên. điển hình năm 2005 anh nguyễn viết hùng
phó phòng kế hoạch và kinh doanh đã đem về cho công ty một hợp đồng lắp dựng nhà khung thép tại khu công nghiệp bắc thăng long cho công ty
sumi của nhật bản với trị giá 2.450 triệu đồng và với hợp đồng này anh đã được công ty thưởng một chiếc xe máy.
2.2.4.2. Đãi ngộ phi vật chất Công việc
Đãi ngộ về công việc sẽ là động lực chính tạo sự đam mê, u mến cơng việc của từng người mà không phải sử dụng tiền bạc. các nhân viên
mới đều phải trải qua thời gian thử việc để tự bộc lộ khả năng, sở trường, sở đoản của mình để cấp trên sắp xếp cơng việc cho phù hợp với khả năng
của họ. Công ty áp dụng chế độ thời gian làm việc 8 giờ 1 ngày sáng từ 7h30
đến 11h 30; chiều từ 13h đến 17h, tạo cho nhân viên cảm thấy thoải mái trong cơng việc và gắn bó với cơng ty.
Mơi trường làm việc Tạo ra một môi trường làm việc thoải mái sẽ giúp cho cán bộ công
nhân viên yên tâm và nhiệt tình với cơng việc. nhận thức được điều này, công ty đã trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ cho các phòng ban, tạo điều
Chuyên đề tốt nghiệp 52 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý kiện tốt nhất có thể giúp cho nhân viên cảm thấy thoải mái, tiện lợi khi làm
việc. Công ty luôn tạo môi trường cho cán bộ công nhân viên có điều kiện
phấn đấu để đạt được thành tích và hàng năm cơng ty có tổ chức đánh giá hoạt động kết quả, thái độ làm việc của mỗi người .từ đó tổ chức khen
thưởng cho những người có thành tích tốt để tạo động lực làm việc cho mọi người và góp ý với những người làm chưa đạt để lần sau họ sẽ cố gắng
làm tốt hơn.
2.2.5. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong cơng tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự trong công ty
2.2.5.1. Những thành tựu Trong những năm qua, công ty đã chú trọng tới việc đào tạo, phát triển,
đãi ngộ nguồn nhân lực và coi đó là một nhân tố khơng thể thiếu được trong chiến lược kinh doanh của công ty. trên cơ sở quan điểm con người là yếu
tố quyết định sự thành bại của công ty, lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, đặc biệt lựa chọn và đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ chủ chốt, những người có đủ tài đức, năng động, sáng tạo ln đồn kết đồng lòng phấn đấu vì lợi ích chung của doanh nghiệp và
trong đó có lợi ích của chính họ.
Cấu trúc tổ chức của Cơng ty được áp dụng theo hình thức trực tuyến chức năng hay còn gọi là cơ cấu tổ chức hỗn hợp. Do đó, có nhiều thuận lợi
trong công tác tổ chức quản lý và tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng
Cơng ty đang sở hữu một đội ngũ lao động trẻ dồi dào, năng động, nhiệt tình.
Cơng ty đã tiến hành các bước tuyển dụng theo một quy trình cụ thể. Công ty đã tận dụng được các nguồn tuyển dụng xung quanh đơn
giản, dễ tìm và ít chi phí.
Chun đề tốt nghiệp 53 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý Công ty đã xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất khá tốt tạo điều
kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cơng nhân, từ đó các đơn vị phối
hợp với nhau một cách nhịp nhàng, đồn
g
bộ cho hiệu quả về năng suất chất lượng cao.
Ban lãnh đạo luôn quan tâm lo lắng tới việc tạo nhiều công việc, cố gắng chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
thăm hỏi và động viên kịp thời trong các dịp lễ tết, ốm đau. tạo mơi trường làm việc trong sạch và bầu khơng khí thân mật trong cơng ty, kích thích họ
làm việc tốt hơn. Hàng năm, tổ chức nghỉ mát, đi du lịch cho cán bộ cơng nhân viên để
tạo cho họ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.phát huy những thành tích đã đạt được, cơng ty ln hồn thành tốt
nghĩa vụ đối với nhà nước nói chung kê khai và đóng thuế đầy đủ và đối với doanh nghiệp nói riêng. ban lãnh đạo công ty đã vận dụng đúng đắn
đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước để lãnh đạo doanh nghiệp.
2.2.5.2. Những tồn tại Mặc dù các thành tích mà công ty đạt được cũng không phải là nhỏ,
tuy nhiên cơng ty vẫn chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. bởi vậy, trong
những năm tới đây việc đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất vẫn là điều bức xúc và gay gắt.
- Công ty đã tiến hành các bước tuyển dụng nhưng các bước tuyển dụng chỉ thực hiện phỏng vấn sơ bộ mà vẫn chưa thực hiện phỏng vấn sâu,
chưa tiến hành kiểm tra trắc nghiệm về kỹ năng chuyên môn, tay nghề của công nhân.
Chuyên đề tốt nghiệp 54 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý - Trình độ lao động tại một số phũng ban, phân xưởng cũn chưa cao,
một số khâu trong tổ chức nhân sự vẫn chưa thực sự phát huy hết tác dụng. nên chưa thể đáp ứng được những yêu cầu, kinh nghiệm trong cơng tác
quản lý nhân sự. do đó, công ty cần phải mạnh dạn đào tạo để thay đổi một bộ máy quản lý nhân sự mới hợp lý và khoa học hơn.
- Công tác quản lý lao động chưa đồng bộ, còn bị bng lỏng, chưa có giải pháp hữu hiệu.
- Công tác tuyển mộ, tuyển dụng chưa được tốt vì cán bộ tuyển dụng có ít kinh nghiệm trong công việc.
- Lực lượng cán bộ kỹ thuật còn yếu về năng lực chun mơn, trình độ ngoại ngữ, vi tính. lực lượng cán bộ có kinh nghiệm thì còn thiếu nhiều,
chưa đáp ứng được u cầu của sản xuất kinh doanh, một số cán bộ có năng lực thì chưa thực sự nhiệt tình.
- Về trình độ tay nghề của công nhân lao động trực tiếp chưa cao. đây có thể là hậu quả của đội ngũ công nhân quá trẻ, chưa được đào tạo
đúng mức, thiếu kinh nghiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ kiến thức của cơng nhân còn hạn chế.
- Chính sách tiền lương của cơng ty chưa có hệ thống thang bảng lương cụ thể, chia lương sản phẩm còn mang tính bình qn chưa gắn với
kết quả lao động thực tế cá nhân. - Chưa khoa học trong việc phân công lao động ở các bộ phận sản
xuất. - Mơi trường làm việc có tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng tới sức khoẻ
người lao động. Là một doanh nghiệp đang trong quá trình hình thành và phát triển
việc đối mặt với những khó khăn bước đầu là khơng thể tránh khỏi. song đây khơng phải là những khó khăn riêng của công ty mà là nỗi lo chung
của đa số những doanh nghiệp hiện nay. và để có được tên tuổi thực sự thì việc cố gắng của các nhà quản lý không chỉ là chuyện ngày một ngày hai,
Chuyên đề tốt nghiệp 55 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý mà đây thực sự là những khó khăn cơng ty cần khắc phục trong những
chiến lược lâu dài. 2.2.5.3. Nguyên nhân
Do công ty tnhh sản xuất tm Đức Mạnh được thành lập chưa lâu năm 1997 nên công tác quản lý nhân sự của cơng ty chưa được hồn
thiện. Ngun nhân chính của những tồn tại trên như đã phân tích thì có
nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản là công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty chưa tốt. hiện nay, hoạt động này vẫn
được công ty tiến hành nhưng hiệu quả thực sự mang lại chưa cao cho nên chất lượng lao động của công ty khơng đồng đều và số lượng cơng nhân có
trình độ thấp chiếm tỷ trọng khá cao. do đó, mà việc bố trí lao động phù hợp với cơng việc rất khó khăn ảnh hưởng đến năng suất lao động và tâm
lý người công nhân. đặc biệt là đối với đội ngũ cơng nhân, cơng ty còn cần phải tổ chức lại cho hợp lý để góp phần khơng ngừng nâng cao đời sống vật
chất cho người lao động.
Chuyên đề tốt nghiệp 56 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN


DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC MẠNH
Do tính chất cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt hơn nhất là khi nước ta chuẩn bị gia nhập vào wto, nhận thức được điều đó
cơng ty đã đề ra kế hoạch và hướng đi cho mình để có thể tồn tại và phát triển trong tương lai . trong đó, cơng tác quản lý nhân sự được công ty quan
tâm và chú trọng mà cụ thể là tuyển dụng thêm nhân lực và nâng cao tay nghề và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm giải
quyết triệt để số công nhân dư thừa và nâng cao năng suất lao động. như vậy, công tác quản lý nhân sự trong công ty luôn phải được nâng cao chất
lượng bằng cách áp dụng các biện pháp phù hợp cùng với trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhằm phục vụ tốt nhất trong quá trình quản lý nhân lực ở
công ty để mang lại hiệu quả cao nhất. sau đây là một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhân sự ở công ty tnhh sản xuất và thương mại
Đức Mạnh :

3.1. Hồn thiện cơng tác tuyển dụng


Để công tác tuyển dụng chặt chẽ, hiệu quả, tìm được ứng viên đáp ứng được u cầu cơng việc về trình độ, nguồn lực, phẩm chất, cơng ty nên
áp dụng những công việc sau: Bước 1: chuẩn bị tuyển dụng : xác định các thành viên tham gia hội
đồng tuyển dụng, xác định tiêu chuẩn tuyển dụng như trình độ chun mơn, kinh nghiệm, q trình làm việc, sức khoẻ, tính tình, nguyện vọng…
Bước 2: thơng báo tuyển dụng: cơng ty nên thơng báo qua báo chí vì đây là nguồn cung cấp rộng rãi. nội dung thông báo phải nêu được yêu
Chuyên đề tốt nghiệp 57 Lê Xuân Tuấn - k36

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đãi ngộ nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×