Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Nội dung đãi ngộ nhân sự Yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự

Nội dung đãi ngộ nhân sự Yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình Phát huy nguồn nhân lực - yếu tố con người trong sản xuất kinh
doanh, Đặng Vũ Chư - Ngô Văn Quế, Nhà xuất bản giáo dục, trang155-157

1.1.5. Nội dung đãi ngộ nhân sự


Đãi ngộ nhân sự về vật chất: Tiền lương là số tiền trả cho người lao động tuỳ thuộc vào số lượng và
thời gian làm việc thực tế giờ, ngày, hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tuỳ thuộc vào số lượng công việc đã hồn thành và thường được trả cho
cơng nhân sản xuất, các nhân viên bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhân viên văn phòng. Hoặc là số tiền trả cho người lao động một cách cố định và thường
xuyên theo một đơn vị thời gian tuần, tháng, năm thường được trả cho các cán bộ quản lý và các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật.
Tiền thưởng là khoản thù lao ngoài tiền lương để trả cho những người lao động thực hiện tốt công việc.
Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng hỗ trợ cuộc sống của người lao động như bảo hiểm sức khoẻ; bảo hiểm xã hội; tiền
lương hưu; tiền làm thêm giờ, làm ca đêm, làm ngày nghỉ lễ, nghỉ phép; các chương trình giải trí, nghỉ mát; nhà ở; phương tiện đi lại và các phúc lợi
khác gắn liền với các quan hệ làm việc hoặc là thành viên trong tổ chức. Đãi ngộ nhân sự phi vật chất
Về công việc gồm: mức độ hấp dẫn của công việc, mức độ thách thức của công viêc, yêu cầu về trách nhiệm khi thực hiện cơng việc, tính ổn
định của cơng việc, cơ hội để thăng tiến, đề bạt hoặc phát triển… Về môi trường làm việc gồm: điều kiện làm việc thoải mái; chính
sách hợp lý và cơng bằng của tổ chức; lịch làm việc linh hoạt; đồng nghiệp thân ái; giám sát viên ân cần, chu đáo; biểu tượng, địa vị phù hợp…
trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 180-181

1.1.6. Yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãI ngộ nhân sự nhưng ta có thể chia ra làm bốn nhóm sau đây:
Yếu tố thuộc mụi trng bờn ngoi gm:
Chuyên đề tốt nghiệp 17 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý Thị trường lao động: tình hình cung cầu lao động, sự thất nghiệp và
sự thay đổi cơ cấu đội ngũ lao động, các định chế về giáo dục và đào tạo trên thị trường lao động là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng quan trọng nhất.
Sự khác biệt về tiền lương theo vùng địa lý mà tổ chức, doanh nghiệp đang cư trú.
Các mong đợi của xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán tại nơi doanh nghiệp đang cư trú vì đãi ngộ nhân sự phải phù hợp với chi phí sinh hoạt
của vùng địa lý. Các tổ chức cơng đồn: Cơng đồn là một tổ chức có thế lực mạnh
mà cấp quản trị phảI thảo luận với họ về các tiêu chuẩn được sử dụng. Nếu doanh nghiệp được Cơng đồn ủng hộ thì các kế hoạch đề ra rất dễ giành
được thắng lợi. Luật pháp và các quy định của Chính phủ: các điều khoản về tiền
lương, khuyến khích và các phúc lợi xã hội được quy định trong Bộ luật Lao động đòi hỏi các tổ chức phảI tuân thủ khi xác định và đưa ra các mức
tiền lương. Tình trạng của nền kinh tế: trong điều kiện nền kinh tế suy thối thì
việc làm giảm đI dẫn đến nguồn cung về lao động tăng lên; còn trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng thì việc làm được tạo ra nhiều hơn và cầu về
lao động lại tăng lên. Yếu tố thuộc về tổ chức, doanh nghiệp: tổ chức, doanh nghiệp thuộc
ngành sản xuất hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào? Doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn hay khơng? số lượng và chất lượng của cán bộ nhân sự, lợi
nhuận và khả năng chi trả thù lao của doanh nghiệp, quy mô của doanh nghiệp, trình độ trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp, và quan điểm của
doanh nghiệp trong việc trả lương,… Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động:
Sự hồn thành cơng việc Thâm niên cơng tác
Kinh nghiệm làm vic
Chuyên đề tốt nghiệp 18 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hµ Néi Khoa Khoa häc Qu¶n lý Tiềm năng của người lao động.
Yếu tố thuộc về công việc: những yếu tố thuộc về công việc cần được xem xét tuỳ theo đặc trưng, nội dung của mỗi công việc cụ thể. Sau đây là
một số những đặc trưng chung nhất được phân tích và đánh giá cho mỗi công việc gồm:
Kỹ năng: mức độ phức tạp của cơng việc, u cầu kỹ năng lao động trí óc và lao động chân tay; yêu cầu về kiến thức giáo dục, đào tạo cần thiết
cho công việc; khả năng ra quyết định, đánh giá; sự khéo léo tay chân, tính linh hoạt, khả năng quản lý, hội nhập và tính sáng tạo mà cơng việc đòi hỏi.
Trách nhiệm đối với cơng việc: cơng việc đòi hỏi trách nhiệm đối với một số vấn đề: tiền, tài sản, sự cam kết trung thành; ra quyết định; giám
sát công việc của người khác hoặc của người dưới quyền; kết quả tài chính; quan hệ với cộng đồng, với khách hàng và với các đối tượng bên trong và
bên ngoài tổ chức; vật tư, trang thiết bị, tài sản, và máy móc thiết bị; ra quyết định các chính sách của doanh nghiệp; thơng tin có độ tin cao; mức
độ phụ thuộc và độ chính xác, chất lượng của cơng việc. Cố gắng: yêu cầu về thể lực và trí lực; sự căng thẳng của công việc;
quan tâm đến những điều cụ thể, chi tiết; những mối quan tâm khác được yêu cầu khi thực hiện công việc.
Điều kiện làm việc: các điều kiện làm việc của công việc như ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, nồng độ bụi, độc hại ảnh hưởng đến người
lao động. trích giáo trình kinh tế lao động, trường Đại học Kinh tế thành phố
Hồ Chớ Minh, Trn Kim Dung, trang77-81
Chuyên đề tốt nghiệp 19 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung đãi ngộ nhân sự Yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×