Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Nội dung tuyển dụng nhân sự

Nội dung tuyển dụng nhân sự

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Paul Hersey - Kenblanchard,
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - 1995 sách dịch, trang 92 -95 1.1.2.6. Đãi ngộ
Đãi ngộ nhân sự là các khoản đãi ngộ đối với người lao động. Đãi ngộ nhân sự có thể chia làm hai dạng: đãi ngộ vật chất về các khoản thù lao
lao động, các phúc lợi của người lao động tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi,….Và đãi ngộ phi vật chất công việc, môi trường làm việc,… mà
người lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ với tổ chức sử dụng lao động.
trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 108 1.1.2.7. Phát triển
Phát triển nhân sự là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công
việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. Phát triển nhân sự theo nghĩa rộng là tổng thể các hoạt động học
tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Phát triển
nguồn nhân sự chính là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Các hoạt
động đó có thể được cung cấp trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài năm, tuỳ thuộc vào mục tiêu học tập; và nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi
nghề nghiệp cho người lao động theo hướng đi lên, tức là nhằm nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp của họ.
trích giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Paul Hersey - Kenblanchard, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - 1995 sách dịch, trang 101-102

1.1.3. Nội dung tuyển dụng nhân sự


Quá trình tuyển dụng là khâu quan trọng nhằm giúp cho nhà quản trị nhân lực đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất.
Quyết định tuyển dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lc kinh
Chuyên đề tốt nghiệp 11 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý doanh và đối với các tổ chức, bởi vì quá trình tuyển dụng tốt sẽ giúp được
cho tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển chọn tốt cũng sẽ giúp cho tổ chức giảm
được các chi phí do tuyển dụng chọn lại, đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong q trình thực hiện các cơng việc. Để tuyển chọn
đạt được kết quả cao thì cần phảI có các bước tuyển dụng phù hợp, các phương pháp thu thập thơng tin chính xác và đánh giá thơng tin một cách
khoa học. Quá trình tuyển dụng nhân sự được tuyển dụng theo một quy trình:
Bước 1: Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ. Bước này nhằm xác lập mối quan hệ giữa người xin việc và người sử dụng lao động, đồng thời
bước này cũng xác được những cá nhân có những tố chất và khả năng phù hợp với cơng việc hay khơng để từ đó ra những quyết định có tiếp tục mối
quan hệ với ứng viên đó hay khơng. Bước 2: Sàng lọc qua đơn xin việc. Đơn xin việc là cơ sở cho các
phương pháp tuyển chọn khác như phương pháp phỏng vấn, đơn xin việc cung cấp tên, nơi đã làm việc, các hồ sơ nhân sự khác.
Bước 3: Các trẵc nghiệm nhân sự. Để giúp cho các nhà tuyển dụng nắm được các tố chất tâm lý, những khả năng, kỹ năng đặc biệt khác của
các ứng viên khi mà các thơng tin về nhân khác khơng cho ta biết chính xác và đầy đủ. Thông thường người ta chia trắc nghiệm nhân sự ra các loại trắc
nghiệm sau đây: trắc nghiệm thành tích; trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng; trắc nghiệm về tính cách và sở thích; trắc nghiệm về tính trung thực;
trắc nghiệm y học. Bước 4: Phỏng vấn tuyển chọn. Đây là quá trình giao tiếp bằng lời
thông qua các câu hỏi và câu trả lời giữa những người tuyển chọn và người xin việc, đây là một trong những phương pháp thu thập thông tin cho
việc ra quyết định tuyển dụng. Hiện nay người ta thường áp dụng nhiều loại phỏng vấn để thu thập thụng tin: phng vn theo mu; phng vn theo
Chuyên đề tèt nghiÖp 12 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý tình huống; phỏng vấn theo mục tiêu; phỏng vấn khơng có hướng dẫn;
phỏng vấn căng thẳng; phỏng vấn hội đồng. Bước 5: Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực các ứng viên. Để đảm
bảo cho các ứng viên có sức làm việc lâu dài trong tổ chức và tránh những đòi hỏi khơng chính đáng của người được tuyển về đảm bảo sức khoẻ.
Bước 6: Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp. Để đảm bảo sự thống nhất từ hội đồng tuyển dụng cho đến người phụ trách trực tiếp và sử
dụng lao động thì cần phải có sự phỏng vấn trực tiếp của người phụ trách để đánh giá một cách cụ thể hơn các ứng viên, đây là một bước nhằm xác
định vai trò quan trọng của các cấp cơ sở. Bước 7: Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn.
Để xác định độ tin cậy của các thông tin thu được qua các bước tuyển dụng ta phải thực hiện bước thẩm tra lại xem mức độ chính xác của các thơng
tin. Có nhiều cách để thẩm tra các thơng tin như trao đổi với các tổ chức mà người lao động đã làm việc, đã khai trong đơn xin việc, hoặc là nơi đã
cấp văn bằng chứng chỉ. Các thông tin thẩm tra lại là những căn cứ chính xác để các nhà tuyển dụng ra quyết định cuối cùng.
Bước 8: Tham quan công việc. Điều này giúp cho người lao động biết được một cách khá chi tiết về công việc như: mức độ phức tạp của
cơng việc, tình hình thu nhập, sự thoả mãn đối với công việc và một số điều kiện làm việc khác…Qua đó người tham gia dự tuyển sẽ nắm được những
gì họ phải thực hiện trong tương lai để khỏi ngỡ ngàng khi gặp những điều không phù hợp với suy nghĩ của họ.
Bước 9: Ra quyết định tuyển dụng. Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên đây và các thông tin tuyển dụng đã đảm bảo theo đúng yêu cầu
tuyển dụng đề ra thì hội đồng tuyển dụng sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với xin việc. Cơ sở của việc ra quyết định này là dựa vào phương pháp
đánh giá chủ quan theo thủ tục loại trừ dần và theo kết quả đánh giá của phỏng vấn và trc nghim.
Chuyên đề tốt nghiệp 13 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 109 - 118

1.1.4. Nội dung đào tạo nguồn nhân sự


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung tuyển dụng nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×