Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1

Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1

Tải bản đầy đủ - 64trang

Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2
http:vinafood2.com.vn Công ty cổ phần Du lịch An Giang
An Giang Tourimex www.angiangtourimex.com.vn
Công ty Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long IMEXCUULONG
www.imexcuulong.com Công ty lương thực Tiền Giang
Tigifood www.tigifood.com
Công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long Vinh Long Food
www.vinhlongfood.com.vn Công ty cổ phần XNK An Giang
ANGIMEX www.angimex.com.vn
Công ty XNK Lương thực – Vật tư nông nghiệp Đồng Tháp
DAGRIMEX Chưa có website
Cơng ty XNK Nơng sản thực phẩm An Giang AFIEX
www.afiex-seafood.com.vn Công ty cổ phần chế biến hàng XK Long An
Long An Food http:lafooco.vn
Công ty thương mại Kiên Giang KIGITRACO
www.kigitraco.com.vn Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nơng nghiệp
Cần Thơ TSC
www.tsccantho.com.vn Cơng ty Mekong
MKC Chưa có website
Cơng ty cổ phần Gentraco GENTRACO
www.gentraco.com.vn
Bảng 4.4: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Trong số 14 thành viên trực thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam có 2 thành viên chưa có website và doanh nghiệp có website nhưng hiện tại đã ngưng hoạt động Vinh Long Food và KIGITRACO. Nhưng
các doanh nghiệp đều đã có tên, thơng tin liên lạc trong các trang vàng của Việt Nam; một số doanh nghiệp có mặt trên các sàn giao dịch của quốc gia, quốc tế.
Trong số những doanh nghiệp trên, ta sẽ đi sâu khảo sát đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của một số công ty nổi bật như Vinafood 1, Vinafood 2, Imexcuulong, Tigifood, An Giang
Tourimex. Chủ yếu ta sẽ phân tích các hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp thông qua website.

4.3.1. Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1


• Kỹ thuật
 Tên miền là www.vinafood1.com
 Website được thiết kế với ngơn ngữ: ASP.NET •
Nội dung
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 37 Trang 37
37
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hình 4.4: Giao diện website www.vinafood1.com
 Context: Website của Vinafood 1 được thiết kế với màu xanh lá chủ đạo, các trang web cũng được sắp xếp có trật tự. Đặc biệt website nổi bật với banner flash có dòng logo “Khơng chỉ là số 1”.
 Content: Website có cung cấp các thơng tin tổng qt về Tổng Cơng ty như lịch sử hình thành, hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ, hoạt động đầu tư. Đặc biệt có chuyên mục Thư viện ảnh, cho
người xem cảm nhận được hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty.  Community: ebsite chưa cung cấp chức năng này.
 Customization: Website cho phép người dùng sử dụng hai loại ngôn ngữ Anh - Việt.  Communication: Vinafood 1 có cung cấp các địa chỉ liên lạc trên website, nhưng chưa tích hợp
được các phần mềm như Outlook Express, Yahoo Messenger, Skype nhằm tăng tính thuận lợi cho người dùng khi muốn liên hệ với Tổng Cơng ty.
 Connection: Hiện tại, website chỉ có thể liên kết trong nội bộ website với sự hỗ trợ các button, chưa có các đường dẫn liên kết với các hiệp hội, tổ chức, công ty khác.
 Commerce: website chưa có hoạt động bán hàng trực tuyến. 4.3.2. Tổng Công ty lương thực miền Nam – Vinafood 2
Với vai trò là một Tổng Cơng ty, website của Vinafood 2 là một Cổng thơng tin Portal nên tích hợp nhiều chức năng phục vụ cho người dùng hơn các website của các cơng ty xuất khẩu gạo khác.
• Kỹ thuật
 Tên miền là www.vinafood2.com.vn
 Hỗ trợ trực tuyến với phần mềm Skype, Outlook Express •
Nội dung
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 38 Trang 38
38
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hình 4.5: Giao diện website www.vinafood2.com.vn
 Context: Trang mở đầu cho phép người dùng đăng nhập sử dụng với tư cách là khách hoặc là thành viên. Portal được bố trí logic trong hai mảng rời nhau, bên trái là những mục liên kết, bên phải rộng
hơn chứa các nội dung chính.  Content: Ngồi những thông tin cơ bản về Tổng Công ty, hoạt động kinh doanh, website còn
cung cấp các văn bản pháp luật, tin tức về lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ thông tin. Đặc biệt với các chuyên mục thông tin về Tiến độ xuất khẩu gạo, Lịch tàu xếp gạo, Tin tức từ các đơn vị thành viên
luôn được cập nhật. Thông tin này cho lợi cho các công ty xuất nhập khẩu.
 Community: Là một Portal, Vinafood 2 cung cấp forum diễn đàn cho phép người dùng trao đổi, giao tiếp với nhau về các chủ đề. Hiện nay forum chỉ mới có 26 thành viên. Trong forum có cung cấp
các chức năng thống kê số lượng bài viết theo từng chủ đề, tìm kiếm bài viết.  Customization: Cho phép người dùng sử dụng hai loại ngôn ngữ là Anh và Việt, người dùng
có thể chỉnh chức năng tại trang mở đầu hoặc với pop-up. Công cụ nằm một góc trên website.  Communication: Portal có cung cấp mục Liên hệ cho phép người dùng sử dụng ngay Outlook
Express để gửi thư liên hệ và chức năng pop-up cho mục góp ý cho phép người dùng gửi thẳng về Tổng Cơng ty. Đồng thời có chức năng hỗ trợ trực tuyến với Skype về hai mục là quản trị và xuất nhập khẩu.
 Connection: Với hỗ trợ mảng danh mục các trang trong portal độc lập bên phía trái, người dùng có thể nhanh chóng liên kết với các mục cần thiết. Đồng thời, Vinafood 2 có một sitemap giúp người
dùng có thể nắm tổng quát nhất các nội dung mà portal cung cấp.  Commerce: Hiện trên portal có mục Giao dịch bao gồm chọn mua, chọn bán, dịch vụ, nhưng
chưa thấy hoạt động.

4.3.3. Công ty Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long – Imexcuulong


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×