Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Nối mạng Nội dung

Nối mạng Nội dung

Tải bản đầy đủ - 64trang

Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Trong những ba năm tới, Công ty sẽ chi cho việc đầu tư công nghệ thông tin 3 tỷ đồng, trải đều qua ba năm. Việc đầu tư này cho thấy công ty có sự quan tâm cải tiến cơng nghệ thơng tin cho mình.
Chiến lược phát triển Cơng ty sau khi cổ phần có đề ra việc cần phải hồn thiện việc ứng dụng tin học vào chương trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiến lược nhân sự cũng đề cập đến vấn đề đào
tạo, nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Việc đề ra những chiến lược này cũng góp phần cho thấy sự quan tâm của Công ty đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kinh
doanh. Trong những năm qua Công ty đã thực hiện và chạy thử website của mình, đến nay, Cơng ty chuẩn bị đưa ra website chính thức hồn chỉnh sau một thời gian chạy thử, chỉnh sửa.

4.2.3. Nhân lực


Hiện nay, công việc quản lý công nghệ thông tin trong Công ty do phòng Phát triển chiến lược tiếp nhận. Cơng việc này được giao cho 01 nhân viên.
Bên cạnh đó, các nhân viên trong Cơng ty đều có khả năng sử dụng vi tính khá tốt. Năm 2005, Cơng ty đã hồn thành cơng tác đào tạo tin học cơ bản cho 90 cán bộ công nhân viên Công ty nhằm nâng cao
khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, với sự hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển công nghệ thông tin NIIT – ANGIMEX. Cũng từ phía Trung tâm, Cơng ty được hỗ trợ tư vấn,
cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin viết phần mềm, thiết kế web, xây dựng giải pháp,.. khi có cần thiết.

4.2.4. Nối mạng


Hiện nay, Công ty đang sử dụng dịch vụ đường truyền ADSL của hai nhà cung cấp VNPT và Viettel. Trong đó, đường truyền của Viettel là chính, Cơng ty đã thiết lập mạng riêng ảo VPN trên đường truyền
này nhằm phục vụ chủ yếu cho mảng Kế tốn của cơng ty. VPN sẽ giúp tăng tính bảo mật trong việc truyền thơng tin kế tốn giữa trụ sở chính và các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng. Còn đường truyền của
VNPT dùng để Công ty giao tiếp thông tin với bên ngồi như truy cập web, e-mail, chat,…
Hình thức giao tiếp chính trong Cơng ty là e-mail, Cơng ty có hai hình thức e-mail là online trực tuyến và offline ngoại tuyến. E-mail online dùng để giao tiếp với khách hàng, đối tác, phía bên ngồi
cơng ty. Còn e-mail offline dùng để giao tiếp trong nội bộ Công ty trụ sở mà không cần sự hỗ trợ của Internet.
Để phục vụ cho việc backup dữ liệu, Công ty đã đăng ký sử dụng host do Công ty giải pháp trực tuyến ESC. Hot được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có một số rủi ro xảy ra trong đường truyền, nguyên nhân thường do nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị phát sinh lỗi và server có sự cố. Trong những trường hợp bị lỗi do nhà cung cấp,
nhân viên cơng ty nhanh chóng chuyển kết nối sang đường truyền khác, nên có thể giải quyết nhanh rủi ro.

4.2.5. Nội dung


Từ năm 2003, Công ty đã có chủ trương thực hiện hệ thống thơng tin nhằm phục vụ cho cơng tác dự đốn thị trường. Hồn thiện hệ thống thơng tin thơng suốt trong tồn bộ Cơng ty giúp nâng cao cơng tác tổ
chức thực hiện hợp đồng, kế hoạch kinh doanh, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh. Đồng thời Công ty cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh và dần
hồn thành website.
Năm 2004, nhận thấy vai trò quan trọng của công nghệ thông tin đối với doanh nghiệp cũng như đây là một thị trường dịch vụ có tiềm năng, Công ty đã thành lập Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin
NIIT – ANGIMEX với sự hợp tác nhượng quyền của Học viên NIIT Ấn Độ. Trung tâm ra đời ngồi việc hoạt động với vai trò là một đơn vị kinh doanh, còn hỗ trợ tư vấn cho Công ty về mảng công nghệ thông
tin.
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 32 Trang 32
32
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hiện nay, mạng thông tin giữa các phòng ban Cơng ty và các Xí nghiệp được thơng suốt góp phần chuyển tải thơng tin được liên tục và kịp thời. Nhân viên trong Công ty và các Xí nghiệp cửa hàng giao
tiếp với nhau chủ yếu thông qua e-mail và chat, tạo nên văn hóa giao tiếp thời cơng nghiệp. Đây cũng là lợi thế giao tiếp, chào hàng với các đối tác, khách hàng nước ngồi thơng qua e-mail.
Cơng ty đang chuẩn bị hồn thiện website của Cơng ty, website này sẽ giữ vai trò hỗ trợ xúc tiến tiếp thị đến những thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa cũng như giao tiếp truyền thông với công chúng,
các nhà đầu tư, nhà cung cấp, báo chí, … 4.2.6.
Website Ta sẽ phân tích website của Cơng ty trên hai mặt là kỹ thuật và nội dung. Về mặt nội dung, ta phân
tích theo nguyên tắc thiết kế website 7C.
1 Kỹ thuật
5. Tên miền domain: Công ty sử dụng tên miền Việt Nam là www.angimex.com.vn
6. Ngôn ngữ thiết kế: Website được thiết kế với ngôn ngữ lập PHP. Đây là ngôn ngữ được sử dụng thiết kế website phổ biến hiện nay.
7. Phần mềm quản lý: Tương ứng ngơn ngữ lập trình trên, Công ty sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu cho website.
8. Chức năng tiện ích cho khách hàng: cung cấp hỗ trợ trực tuyến thông qua phần mềm chat Yahoo Messenger và Skype, Out Express; cơng cụ tìm kiếm trong phạm vi website của Công ty.
9. Thẻ Meta chứa các từ khóa key words: rice, angimex, lúa, gạo, honda, sfone, niit, cntt; thẻ chưa có phần miêu tả website description.
Ta đánh giá tính hiệu quả của những từ khóa này với cơng cụ tìm kiếm Google như sau: Trong số những từ khóa này, chỉ có từ khóa angimex là hiển thị chính xác đến website của Cơng ty và từ khóa niit
dẫn đến website của Trung tâm Đào tạo NIIT – ANGIMEX http:niitangimex.info
, trang này có chứa link dẫn đến website chính của Cơng ty. Còn những từ khóa khác khơng giúp cho website ANGIMEX
hiển thị trong 20 lượt kết quả tìm kiếm ban đầu.
2 Nội dung
Với nguyên tắc thiết kế website 7C, ta sẽ đi sâu tìm hiểu phân tích hiện trạng website của Cơng ty:
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 33 Trang 33
33
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hình 4.1: Giao diện trang chủ của Công ty www.angimex.com.vn
- Context giao diện: Website được thiết kế với phông nền màu xanh dương nhạt, làm nổi bật logo của ANGIMEX và slogan “Luôn cải tiến để phục vụ khách hàng tốt hơn”; đồng thời các mảng thơng tin được
bố trí gọn gàng, hợp lý. Nhưng bởi vì tồn bộ đều đồng nhất một màu, nên không làm nổi bật được những mục quan trọng đối với người dùng.
- Content nội dung: Website cung cấp những thông tin tổng quan về lịch sử hình thành, lĩnh vực kinh doanh, thị trường của Cơng ty và những thông tin dành cho các cổ đông như thơng tin tài chính, thơng tin
cổ phiếu. Đặc biệt, website có những chuyên mục nhỏ cho người dùng hiểu thêm về hoạt động, văn hóa doanh nghiệp của ANGIMEX như ANGIMEX 32 năm, gương mặt ANGIMEX, câu chuyện ANGIMEX
và phóng sự ảnh với những hình ảnh ghi lại các hoạt động kinh doanh, xã hội của Công ty. Nhưng trang tin tức chung về các lĩnh vực kinh doanh chưa được phong phú và cập nhật thường xuyên.
- Community cộng đồng: Hiện tại, website có tạo mục diễn đàn cho phép người dùng giao lưu, trao đổi thông tin với nhau về các chủ đề khác nhau. Nhưng Công ty chưa đưa diễn đàn này vào hoạt động.
- Customization cá biệt hóa: Website chưa cung cấp chức năng này. Nhưng Công ty đang chuẩn bị khâu dịch thuật để website có thể cung cấp cho người dùng với hai loại ngôn ngữ là Anh và Việt Nam.
- Communication trao đổi thơng tin: Để giúp người dùng có thể tương tác với website, Cơng ty có trang bị thêm các chức năng liên hệ bằng e-mail, hỗ trợ trực tuyến với hai nhân viên trực. Chức năng này giúp
người dùng có thể liên hệ với Cơng ty để tìm hiểu thêm về Công ty, sản phẩm, thị trường,… - Connection: Website chưa cung cấp sitemap. Dựa theo cấu trúc của website, ta có một sitemap như sau:
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 34 Trang 34
34
TRANG CHỦ
Hỗ trợ trực tuyến Giới thiệu chung
Chuyên mục
Thông tin cổ đông Lĩnh vực kinh doanh
Forum Tin tức sự kiện
Liên hệ
Câu chuyện ANGIMEX
Tầm nhìn cam kết Thị trường
Tổng quan
Cơ hội nghề nghiệp Gương mặt ANGIMEX
ANGIMEX 32 năm
Phóng sự ảnh
Thơng tin cổ phiếu Thơng tin tài chính
Điều lệ cơng ty
Các văn bản khác Phân bón
Thức ăn chăn ni Gạo
Honda Điện thoại
Đào tạo
Tuyển dụng
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hình 4.2: Sitemap của website www.angimex.com.vn
Dựa theo sitemap này, ta thấy website của ANGIMEX được thiết kế theo cấu trúc tương đối logic, có đầy đủ các mục nội dung cần thiết cho một website cơ bản. Website cung cấp các file báo cáo tài chính,
báo cáo kết quả hoạt, điều lệ cơng ty trong mục Thông tin cổ đông. Dù website chưa trang bị sitemap cho phép người dùng liên kết nhanh giữa các trang, nhưng website
vẫn có một thanh menu với các button liên kết với các trang khác.
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 35 Trang 35
35
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Hình 4.3: Các button trong website www.angimex.com.vn
- Commerce: Website chưa cung cấp chức năng giao dịch trực tuyến. Nhìn chung, Ban lãnh đạo nhận thức được vai trò quan trọng của cơng nghệ thơng tin đối với hoạt
động kinh doanh; từ đó Cơng ty có những đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhân sự và đưa ra những việc cần thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ thông tin tốt vào hoạt động của Công ty.
Về website, giao diện được thiết kế hài hòa với tơng màu chủ đạo xanh dương, làm nổi bật lên logo ANGIMEX nhưng các mục thông tin quan trọng chưa nổi bật. Nội dung tương đối phong phú, nhưng tin
tức chưa được nhiều và mức độ cập nhật thấp. Chưa cung cấp đủ tính năng trao đổi thơng tin giữa người dùng với người dùng, cũng như chức năng giúp người dùng định vị mình đang ở đâu trong website.
4.3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các công ty trong lĩnh vực xuất khẩu gạo
Việt Nam có 14 doanh nghiệp, các Cơng ty liên doanh và 100 vốn nước ngoài và các doanh nghiệp khác ngoài hiệp hội tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu gạo. Trong đó, các doanh nghiệp chiếm thị phần như
sau:
Biểu đồ 4.2: Thị phần xuất khẩu gạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu năm 2005
10
ANGIMEX 6
Vinafood 1 13
TIGIFOOD 4
IMEXCUULONG
8 DARGIMEX
3
Vinafood 2 30
Công ty khác 32
An Giang Tourimex
2 AFIEX
2
Chiếm thị phần lớn nhất là Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 – 30, xếp thứ hai, thứ ba là Tổng Công ty lương thực miền Bắc Vinafood 1 – 13 và Công ty XNK Vĩnh Long
IMEXCUULONG – 8, xếp sau nữa là Công ty cổ phần XNK An Giang ANGIMEX -6. Bên cạnh đó là Cơng ty lương thực Tiền Giang Tigifood – 4, Công ty cổ phần du lịch An Giang An Giang
Tourimex – 2,
Tất cả các doanh nghiệp này hầu hết đều có website riêng và cũng đã có những ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực xuất khẩu gạo.
Tên doanh nghiệp Tên viết tắt
Website
Tổng Công ty Lương thực miền Bắc Vinafood 1
www.vinafood1.com
10
Nguồn: Báo cáo hoạt động hiệp hội năm 2005 và phương hướng hoạt động năm 2006
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 36 Trang 36
36
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2
http:vinafood2.com.vn Công ty cổ phần Du lịch An Giang
An Giang Tourimex www.angiangtourimex.com.vn
Công ty Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long IMEXCUULONG
www.imexcuulong.com Công ty lương thực Tiền Giang
Tigifood www.tigifood.com
Công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long Vinh Long Food
www.vinhlongfood.com.vn Công ty cổ phần XNK An Giang
ANGIMEX www.angimex.com.vn
Công ty XNK Lương thực – Vật tư nơng nghiệp Đồng Tháp
DAGRIMEX Chưa có website
Cơng ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang AFIEX
www.afiex-seafood.com.vn Công ty cổ phần chế biến hàng XK Long An
Long An Food http:lafooco.vn
Công ty thương mại Kiên Giang KIGITRACO
www.kigitraco.com.vn Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp
Cần Thơ TSC
www.tsccantho.com.vn Công ty Mekong
MKC Chưa có website
Cơng ty cổ phần Gentraco GENTRACO
www.gentraco.com.vn
Bảng 4.4: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Trong số 14 thành viên trực thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam có 2 thành viên chưa có website và doanh nghiệp có website nhưng hiện tại đã ngưng hoạt động Vinh Long Food và KIGITRACO. Nhưng
các doanh nghiệp đều đã có tên, thông tin liên lạc trong các trang vàng của Việt Nam; một số doanh nghiệp có mặt trên các sàn giao dịch của quốc gia, quốc tế.
Trong số những doanh nghiệp trên, ta sẽ đi sâu khảo sát đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của một số công ty nổi bật như Vinafood 1, Vinafood 2, Imexcuulong, Tigifood, An Giang
Tourimex. Chủ yếu ta sẽ phân tích các hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp thông qua website.

4.3.1. Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nối mạng Nội dung

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×