Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
a. Chỉ ra các danh từ chỉ đơn vị qui ước trong bài ca dao :

a. Chỉ ra các danh từ chỉ đơn vị qui ước trong bài ca dao :

Tải bản đầy đủ - 17trang

B2. Bài tập đặt câu cá nhân:

Dùng danh từ đặt tên

cho sự vật trong

hình bên. Đặt câu

với danh từ đó,

trong đó có sử dụng

DT chỉ đơn vị.B3. ( Nhóm)0:11

0:19

0:29

0:27

0:21

0:12

0:13

0:14

0:15

0:16

0:07

0:01

0:30

0:00

0:28

0:22

0:23

0:24

0:25

0:20

0:08

0:02

0:03

0:04

0:05

0:26

0:17

0:09

0:10

0:18

0:06Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị tự nhiên ( loại từ):

1. Chuyên đứng trước danh từ chỉ người như:

ông, vị, cô...

2. Chuyên đứng trước danh từ chỉ vật như :

cái, bức, tấm…Chọ

n

nhóTrò chơi

trắc nghiệm1 2 3 4 5 6

781. Câu nào dưới đâu có cấu trúc C là V?

A. Ngày xưa có một em bé rất thông ming tên

là Mã Lương.

B. Mã Lương tỉnh dậy mới biết là mình nằm

mơ.

C. Mã Lương là một em bé thông minh.

D. Tất cả đều đúng2. Câu nào dưới đây có sử dụng DT chỉ

đơn vị tự nhiên?

A. Em thích học vẽ từ nhỏ.

B. Năm tháng trôi qua, Mã Lương không ngừng

học vẽ.

C. Em vẽ chim cá giống hệt, người ta tưởng như

sắp được nghe chim hót, được trông thấy cá bơi

lội.

D. Trong giấc ngủ, chợt em nhìn thấy một cụ già

râu tóc bạc phơ hiện ra trước mặt.3. Câu nào dưới đây có sử dụng DT chỉ đơn

vị quy ước?

A. Lấy được bút thần, vua đem ra vẽ.

B. Nhưng hắn đâu chịu bỏ lòng tham.

C.Vẽ núi vàng không được thì vẽ thỏi vàng.

D. Vẽ xong, vua nhìn lại thì trước mặt là một

con mãng xà dài, miệng há hốc, đỏ lòm.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

1. Nắm chắc đặc điểm, phân loại của danh từ.

2. Làm tiếp bài tập số 5( SGK-85)

3. Chuẩn bị bài Ngôi kể và lời kể trong VB tự sự:

+ Đọc đoạn văn 1,2 ( SGK-88)

+ Trả lời các câu hỏi bên dưới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Chỉ ra các danh từ chỉ đơn vị qui ước trong bài ca dao :

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×