Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1

PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1

Tải bản đầy đủ - 105trang

Bảng 2. Vị trí và ký hiệu các điểm quan trắc môi trường không khí

khu dân cư theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh

TTVị trí quan trắc

Khu dân cư Bích Nhôi, thị1trấn Minh Tân

Khu dân cư Thượng Trà, xã2Tân DânKí hiệuToạ độ

Toạ độ XToạ độ YKI21004,015'106058,107'K II21004,688'106054,870'Bảng 3. Vị trí và kí hiệu các điểm quan trắc môi trường nước

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Vị trí lấy mẫu

Hồ lắng mỏ Áng Dâu

Đáy moong núi Han

Hồ lắng mỏ Nhẫm Dương

Hồ lắng mỏ Bắc Tân Sơn

Hồ lắng mỏ Áng Sơn

Hồ lắng mỏ Hoàng Thạch

Hồ lắng mỏ núi Thần

Đáy moong mỏ Phúc Sơn

Nước giếng đào sâu 8m, nhà ông Trần Văn Tám, Khu

2 thôn Tử Lạc, TT Minh Tân

Nước giếng đào nhà ông Lê Văn Nhường, Khu 2 thôn

Tử Lạc, TT Minh Tân

Nước giếng đào nhà ông Trần Xuân Ngọc, Khu 3 TT

Phú Thứ

Nước giếng đào nhà ông Nguyễn Văn Dũng, khu 7 thị

trấn Phú Thứ

Nước giếng tại công ty TNHH MTV Khánh Dương

555, Khu Bích Nhôi 1, TT Minh Tân

Nước giếng tại nhà bà Nguyễn Thị Gái, thôn Thượng

Triểu, xã Tân Dân

Nước giếng tại nhà ông Đinh Văn Hảo, thôn Dương

Nham, xã Phạm Mệnh.Kí hiệu

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N 10

N 11

N 12

N 13

N 14

N 15Bảng 4. Vị trí và kí hiệu các điểm quan trắc môi trường đấtTT

1

2

3Vị trí lấy mẫu

Mẫu đất ruộng trồng màu, cách khu vực khai thác mỏ đá vôi

Núi Voi 100 m

Mẫu đất ruộng tại cánh đồng phía Đông Nam khu vực mỏ, cách

mỏ đá vôi Núi Thần khoảng 50 m.

Mẫu đất ruộng tại cánh đồng phía Tây Nam khu vực mỏ Áng

Dâu, cách nơi khai thác 50mKí hiệu

Đ1

Đ2

Đ34Mẫu đất đồi cách khu vực khai thác mỏ đá vôi Vãi Sư 100 mĐ45Mẫu đất ruộng cạnh mỏ núi NgangĐ56Mẫu đất ruộng cách mỏ Áng Dâu 50mĐ67Mẫu đất đồi cạnh mỏ núi CôngĐ78Mẫu đất đồi trước mỏ Núi CócĐ8PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI KINH MÔNKhai trường mỏ Hoàng ThạchTiếp cận moong khai thác mỏ Phúc SơnMáy móc, phương tiện vận tải trong các mỏMỏ đá vôi xi măng Áng DongMỏ đá vôi VLXD Áng DâuKhu vực xay đá Công ty XM

Hoàng ThạchNhà máy xi măng ở địa phươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×