Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc, thiết bị.

- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc, thiết bị.

Tải bản đầy đủ - 32trang

Ví dụ về bản vẽ cơ khí:Ví dụ về bản vẽ xây dựng:2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò hết sức quan trọng đối với thiết kế

và chế tạo sản phẩm. Trong quá trình thhiết kế, từ khi hình

thành ý tưởng đến việc lập hồ sơ kĩ thuật, người thiết kế

thường xuyên sử dụng "ngôn ngữ" của kĩ thuật đó là các bản

vẽ kĩ thuật để làm việc như:

- Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

- Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế

để thể hiện ý tưởng thiết kế.

- Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp.

- Vẽ các bản vẽ chi tiết và bản vẽ tổng thể của sản phẩm để

chế tạo và kiểm tra sản phẩm. Vẽ các sơ đổ, bản vẽ để hướng

dẫn vận hành và sử dụng sản phẩm.

Các bản vẽ của sản phẩm là tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật,

kết quả cuối cùng của công việc thiết kế.XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY

CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc, thiết bị.

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×