Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập

Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập

Tải bản đầy đủ - 32trang

Hình 8.3. Bản vẽ hộp

dựng đồ dùng học tậpc. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

Vật liệu

sau

đó đặt

dễ sách,

chế tạo

vở,như

đồ giấy

dùngbìa

họccứng,

tập vào

xốp...

hộp xem có hợp lí

và thuận tiện không( chú ý đến hình dạng và màu sắc) (hình

Khi

làmhình

hộp

đựng

8.4)đồ dùng thường dùng loại

vật liệu nào?d. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Dựa vào các yêu cầu thiết kế đề ra. Về kết cấu, kích thước, về

hình dạng, màu sắc và vật liệu có

gì cần

thay

đổiđể

và cải tiến:

Dựa

vào

đâu

- Ngăn đựng sách vở cần tạo dáng

thành

cong đẹp

đánh

giáđường

phương

hơn và thuận tiện hơn khi thao tác đặt

sách vào,

án thiết

kế? lấy sách ra.

- Ngăn đựng dụng cụ cần thu hẹp lại gọn hơn, mặt ngoài tạo

thành mặt cong uyển chuyển, có thêm một ngăn, Hình 8.5Hình

8.4Hình 8.5e. Lập hồ sơ kĩ thuật

Căn cứ vào phương án thiết kế đã hoàn thiện, tiến hành hoàn

chỉnh hồ sơ, viết thuyết minh giới thiệu sản phẩm, lập các bản

vẽ chi tiết để chế tạo và bản vẽ lắp của hộp đựng để lắp rápEm hãy nhận xét về

cách thiết kế chiếc hộp

đựng đồ dùng học tập

nói trên và đề xuất ý

kiến cải tiến?II. Bản vẽ kĩ thuật:

Bản vẽ kĩ thuật là gì?Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) là các thông tin kĩ

thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo các quy

tắc thống nhất

Để có thể sử dụng rộngTại

rãi trong

ca quốc gia thậm trí

sao

phải

Trong sản xuất, có nhiều lĩnh vực kĩ thuật khác

trên cả thế giới.

trình

bày

nhau. Bản vẽ kĩ thuật của

mỗi

lĩnhtheo

vực kĩ thuật có đặc

cáccóquy

thù riêng. Song nói chung,

hai tắc

loại bản vẽ kĩ thuật

thuộc hai lĩnh vực quan thống

trọng, đó

là.

nhất?

- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết

kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc,

thiết bị.

- Bản vẽ xây dựng: Gồm các bản vẽ liên quan đến

thiết kế, Thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng... Các

công trình xây dựngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×