Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
5 Các giai đoạn thành tạo khoáng vật

5 Các giai đoạn thành tạo khoáng vật

Tải bản đầy đủ - 22trang

Đặc điểm địa chất – thạch học – khoáng vật đá granit khối núi Minh ĐạmKẾT LUẬN

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, những đặc điểm về thạch học, khoáng vật đá granit

núi Châu Viên có thể kết luận một số ý sau:

1. Đá granit núi Châu Viên thuộc phức hệ Đèo Cả, gồm có các pha là:

Pha xâm nhập chính chính (pha 2): granit biotit, granit biotit có hornblend

Pha xâm nhập phụ (pha 3) : granit hạt nhỏ

Pha đá mạch : granit aplit, pegmatoit.

2. Đá có màu xám trắng, cấu tạo khổi, hạt vừa lớn.

3. Thành phần khoáng vật

Khoáng vật chính : plagioclas, feldspat kali, thạch anh, biotit và ít hornblend

Khoáng vật phụ : apatit, orthit, zircon

Khoáng vật thứ sinh : sericit, clorit, epidot, kaolin

4. Kiến trúc hạt nửa tự hình, perthit, myrmekit

5. Các đá bị biến đổi sau magma mạnh mẽ nhưng không đều, gồm: albit hóa,

microlin hóa, thạch anh hóa. Trong đó, albit hóa phát triển mạnh và đều khắp hơn

microlin hóa.20Đặc điểm địa chất – thạch học – khoáng vật đá granit khối núi Minh ĐạmTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Văn Hà – “Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá granit (pha 2, phức hệ Dèo

Cả) núi Châu Viên (Bà Rịa – Vũng Tàu) và khoáng sản liên quan”, Luận văn tốt

nghiệp đại học, 2015

2. Trần Phú Hưng, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Kim Hoàng – “Đặc điểm thạch

học - khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo granitoit khối Châu Viên,

Bà Rịa - Vũng Tàu”, Tạp chí phát triển KH&CN, tập 11, số 11 – 2008, tr. 92 102

3. Phạm Quang Vinh, Trần Phú Hưng – “Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa

granitoid vùng núi Hòn Thùng và Châu Viên, Long Hải, Bà Rịa -Vũng Tàu”, Tạp

chí phát triển KH&CN, tập 11, số 12 – 2008, tr. 104 - 11021Đặc điểm địa chất – thạch học – khoáng vật đá granit khối núi Minh ĐạmPHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Những ưu điểm chính

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Những thiếu sót chính

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Câu hỏi

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Đánh giá chung

....................................................................................................................................

Ngàytháng

Kí tên22nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Các giai đoạn thành tạo khoáng vật

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×