Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
5, Phân tích: a, Nguyên nhân và tác hại của bao bì ni lông: b, Giải pháp hạn chế dùng bao bì ni lông:

5, Phân tích: a, Nguyên nhân và tác hại của bao bì ni lông: b, Giải pháp hạn chế dùng bao bì ni lông:

Tải bản đầy đủ - 29trang

Tiết 39: Văn bản

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

(Theo Tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội)• Hãy quan tâm tới Trái

Đất!

• Hãy bảo vệ Trái Đất.

• Hãy cùng nhau hành

động “Một ngày không

sử dụng bao bì ni lông”.5, Phân tích:

a, Nguyên nhân và tác hại của bao bì ni lông:

b, Giải pháp hạn chế dùng bao bì ni lông:

c, Lời kêu gọi:

- Hãy quan tâm tới Trái Đất!

- Hãy bảo vệ Trái Đất.

- Hãy cùng nhau hành động “Một ngày

không sử dụng bao bì ni lông”.Tiết 39: Văn bản

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

(Theo tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5, Phân tích: a, Nguyên nhân và tác hại của bao bì ni lông: b, Giải pháp hạn chế dùng bao bì ni lông:

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×