Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
V. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

V. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 24trang

7. Quá trình thực hành của học sinh cũng được giáo viên quản lí trựctiếpthông qua việc quan sát hoạt động của từng học sinh trên các máy.

8. Việc tổ chức kiểm tra được giáo viên thực hiện thông qua các bài kiểm traviết thông thường, bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc các bài kiểm tra thực

hành trên máy theo hình thức làm bài thực hành.

9. Quá trình quản lí các hoạt động của máy tính được giáo viên quản lí trựctiếp, theo dõi trực tiếp và xử lí trực tiếp tới từng máy.

- Những tính năng do chương trình cung cấp có thể giúp giáo viên thực

hiện tất cả mọi hoạt động chính trong quá trình lên lớp. Là phần mềm điều

khiển nhưng so với một số chương trình khác như Hi Class thì ta thấy chương

trình này tính năng cũng tương đương, yêu cầu cấu hình không cao lắm, việc

điều khiển không phức tạp (chỉ thông qua các công cụ được kích hoạt) và miễn

phí và không cần phải bổ sung thêm thiết bị phần cứng phụ. Nó hoàn toàn phù

hợp với công việc giảng dạy của giáo viên không chỉ là môn Tin học, tất cả các

bộ môn khác nếu tiến hành thực hiện giảng dạy trên máy đều có thể sử dụng

một cách đơn giản.

+ Tôi tiến hành khảo sát, thiết kế các bài học môn phần mềm Netsupport

School V11.41.19 và đã tiến hành giảng dạy ở lớp thực nghiệm. Sau đó tiến

hành kiểm tra và thu thập dữ liệu. Dùng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng

sự chênh lệch và kiểm tra mức độ ảnh hưởng bằng bảng tiêu chí Cohen thì cho

thấy rằng việc vận dụng phương pháp phần mềm Netsupport School

V11.41.19 vào dạy học môn Tin Học đã tạo ra giá trị trung bình chuẩn của hai

nhóm với mức độ ảnh hưởng của nó là lớn.

Qua một năm giảng dạy bằng phần mềm này tại phòng máy Trường

PTDTNT Sơn Hòa, việc giảng dạy môn tự chọn Tin học đã có những hiệu quả

đáng kể. Giáo viên có thể xây dựng các bài giảng trực tuyến, có thể phân nhóm

ngay trong các buổi dạy; học sinh được quan sát dễ dàng hơn, sự tương tác giữa

giáo viên và học sinh trở nên thường xuyên hơn.

2. Khuyến nghị :

Trong thời điểm hiện nay, với quan điểm phát triển của ngành Giáo dục:

tăng cường ứng dụng CNTT vào các tiết dạy để nâng cao chất lượng dạy học.

Tiến tới năm học 2017-2018 là năm học công nghệ thông tin áp dụng các phần

mềm mở để dạy học thì phần mềm Netsupport School V11.41.19 với những

tính năng của nó sẽ phát huy được quan điểm trên của Ngành. Và mong muốn

22rằng cấp trên áp dụng sáng kiến này để phổ biến cho các phòng máy có nối

mạng Lan để dạy môn Tin học và có thể dạy các môn khác nữa tốt hơn .235.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, NXB Giáo dục.

2. Đọc Help của chương trình Netsupport. School. Professional. v11.00.007.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Netsupport School V11.41.19

3. Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về

tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành

giáo dục giai đoạn 2008-2012;

4. Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng

phần mềm mã sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong cơ sở giáo dục .

5. Website http://bachkim.vn ;Website http://www.danware.com hoặchttp://www.netop.com24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×