Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
2 Cho phép học sinh đăng kí tên trên máy chủ.

2 Cho phép học sinh đăng kí tên trên máy chủ.

Tải bản đầy đủ - 24trang

2.3.Hướng dẫn học sinh thông qua phần mềm.Từ hoạt động theo dõi ta còn có thể kiểm soát và can thiệp được tới các

hoạt động của máy tính học viên. Các hoạt động của học sinh nếu chưa theo

đúng quy trình, giáo viên hoàn toàn có thể tiến hành điều khiển tại máy của học

sinh trong khi vẫn thực hiện trên máy tính giáo viên.

Giáo viên có thể thao tác mẫu từ máy tính giáo viên để tất cả các máy học

sinh cùng quan sát qua tính năng Show nút lệnh. Tính năng này cho phép giáo

viên khống chế hoạt động máy tính học sinh, màn hình máy tính học sinh sẽ

hiển thị các hoạt động mà máy tính giáo viên đang thực hiện. Giáo viên có thể

thực hiện thao tác mẫu cho từng học sinh quan sát tại máy cá nhân của mình.

Học sinh sẽ có điều kiện quan sát cụ thể hơn, kỹ lưỡng và chi tiết hơn từng thao

tác hoạt động mà giáo viên cung cấp. Các tùy chọn khác như Show Video hay

Show Application dùng để chạy các trình player để minh họa nội dung mà

người trình diễn thao tác như: Phim minh họa, các đoạn video hướng dẫn để

học sinh theo dõi...

Để sử dụng chức năng này, giáo viên bấm vào nút Show Nút lệnh

Show.2.4. Cho phép máy con trình diễn cho cả lớp xem.Giáo viên có thể cho phép học sinh trình diễn thao tác trên máy của mình,

để cho các học sinh còn lại quan sát và nhận xét bài làm của học sinh đang thực

hiện trên máy của mình. Lúc này, máy con thay cho máy chiếu bằng cách thực

hiện:

Vào Show nút lệnh Exhibit, sau đó yêu cầu học sinh của máy đó thực hiện5các thao tác.2.5.Sao chép dữ liệu lên máy học sinh.Kiểm soát các tập tin trên máy học sinh giáo viên có thể sử dụng tính

năng File Transfer để theo dõi và tác động tới từng tập tin, thư mục mà máy học

sinh có. Tính năng giúp giáo viên có thể thực hiện các thao tác như sao chép, di

chuyển, xóa hoặc thay đổi nội dung các tập tin trong máy học sinh một các

thuận tiện bằng cách:

 Sao chép dữ liệu lên một máy của học sinh.Chọn máy cần sao chép dữ liệu  Nháy vào nút lệnh File Transfer

File TransferXuất hiện cửa sổ cho phép chọn dữ liệu và copy đến các máy

học sinh Chọn thư mục chứa dữ liệu cần chép trên cây thư mục bên trái cửa

sổ, chọn dữ liệu cần sao chép đến máy học sinh trong cửa sổ bên phải, chọn nơicopy đến và máy sẽ được copy đến trong cửa sổ phía dưới  Nháy vào nút

Copy File để copy dữ liệu, hoặc giữ chuột trái kéo thư mục cần copy đến thư

mục của máy học sinh cần dữ liệu.

 Sao chép dữ liệu lên tất cả máy của học sinh trong một lớp học.

6Nháy vào nút lệnh File Transfer File Distribution Xuất hiện cửa sổ

cho phép chọn dữ liệu và copy đến tất cả các máy học sinh Chọn thư mục

chứa dữ liệu cần chép trên cây thư mục bên trái cửa sổ, chọn dữ liệu cần sao

chép đến máy học sinh trong cửa sổ bên phải nháy vào nút Copy File để

chép dữ liệu.2.6Giao bài tập và thu bài của học sinh.Giáo viên có thể giao bài tập cho học sinh và sau đó thu bài về để chấm

điểm. Tính năng này giúp giáo viên tiến hành kiểm tra học sinh dễ dàng và hiệu

quả bằng cách xem bài làm của học sinh, đồng thời có thể tiến hành kiểm tra

bằng câu hỏi vấn đáp, câu trắc nghiệm hoặc thực hành.

 Giao bài tập.Cách thực hiện: Chọn một máy hoặc tất cả các máy cần giao bài tậpChọn nút lệnh Send/Collect Work  Send Word  Xuất hiện hộp thoại,

chọn thư mục cần giao cho học sinh  Send . Có thể chọn nơi để bài tập

trong các ổ dĩa hoặc trên màn hình Desktop của máy học sinh.

 Thu bài tập về máy giáo viên.

7Cách thực hiện: Chọn nút lệnh Send/Collect Work Collect Work

Xuất hiện hộp thoại, chọn bài cần thu về trên Desktop hoặc trong ổ dĩa của học

sinh, chọn nơi lưu tập tin trên máy của giáo viên  Collect Work. Có thể thu

bài về và xóa bài trên máy của học sinh.+ Trong ô Collect files chọn tập tin cần thu về máy chủ, có thể sử dụng kí tự

? và * để đại diện cho tập tin giống như trường hợp tìm kiếm.

+ Trong ô Collect from folder at student gõ đường dẫn đến thư mục chứa tập

tin cần thu về máy giáo viên. Nếu ta check vào ô Delete files on Student's

computer after collecting thì sau khi thu về máy chủ tập tin đó ở máy học

sinh sẽ bị xóa.

+ Nháy

để chọn nơi tập tin copy đến ở máy chủ hoặc có thể gõ đường

dẫn

đến thư mục lưu trữ tập tin thu về.

+ Nháy nút Collect để thu tập tin về máy chủ.

Chương trình sẽ báo lại việc Collect có thành công hay không đối với

từng máy.

2.7. Khóa máy con khi cần thiết.

Giáo viên có thể nhanh chóng vô hiệu hóa mọi kết nối chỉ trong tích tắc

máy tính của học sinh, khi học sinh làm việc riêng trong giờ thực hành tính năng

này giúp ổn định lớp có thể khóa một số hoặc tất cả các máy như sau:

Chọn máy cần khóa, nếu khóa tất cả thì không cần chọn máy nào  Nháy

vào nút lệnh Lock để khóa.

Để mở khóa ta làm tương tự: Chọn máy cần mở, nếu mở tất cả thì không

cần chọn máy nào  Nháy vào nút lệnh UnLock để mở khóa.

Giáo viên có thể tắt tất cả màn hình của học sinh với chức năng Blank

All.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cho phép học sinh đăng kí tên trên máy chủ.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×