Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Những đặc trưng của quan hệ Nhân - Quả

Những đặc trưng của quan hệ Nhân - Quả

Tải bản đầy đủ - 29trang

Tính khách quanNgười cổ đại không tìm ra nguyên nhân của các

hiện tượng tự nhiên nhưng người hiện đại đã tìm ra

nguyên nhân của chúng.

Mối liên hệ nhân quả là cái vốn có

của bản thân sự vật, không phụ

thuộc vào ý thức của con người. Dù

con người biết hay không biết, thì

các sự vật vẫn tác động lẫn nhau

và sự tác động đó tất yếu gây nên

Ăn uống đủ chất dinh dưỡng giúp chúng ta phát triển cao

lớn và khỏe mạnh, nhưng ta chưa nhận ra điều đó ngay từ

đầu mà phải trải qua một thời gian lâu dài.biến đổi nhất định.Tính phổ biếnCó cây là do sự biến đổi của hạt mầm, vậy

cây chính là kết quả của sự biến đổi đó Nguyên tắc Quyết định luận: Tất

cả mọi hiện tượng trong tự nhiên

và trong xã hội đều được gây ra

bởi những nguyên nhân nhất định.

Chiến tranh xâm lược là kết quả của chủ nghĩa

đế quốc, vậy chủ nghĩa đế quốc chính là

nguyên nhân sinh ra những cuộc chiến tranh

xâm lượcTính tất yếu0

Nước nóng ở 100 C thì sẽ bốc hơi

Nguyên nhân tác động trong

những điều kiện và hoàn cảnh

càng ít khác nhau bao nhiêu thì

kết quả do chúng gây ra càng

giống nhau bấy nhiêu.Trồng mía thì sẽ ra mía chứ không

thể ra treMối

quan

hệ b

Ngu

iện c

y ên

Nhân

hứng

và K

gi ữ a

ết Q

uả1. Nguyên nhân là một chuỗi liên tục, không có điểm bắt đầu và

kết thúc cuối cùng

Nuôit ằ m

Sợ i

Vả i,lụ a,Q u ầ nlen…

á o,khăn,m ũ …2. Trong những điều kiện nhất định, Nguyên Nhân và Kết Quả có thể

chuyển hóa cho nhau3. Kết Quả do Nguyên Nhân sinh ra nhưng khi xuất hiện Kết Quả

có ảnh hưởng ngược lại tới Nguyên NhânKinh tế kém

Kinh tế kém

phát triển, ít

phát triển, ít

đầu tư cho giáo

đầu tư cho giáo

dục, kìm hãm

dục, kìm hãm

san xuất phát

san xuất phát

triển

triểnTrình độ dân trí

Trình độ dân trí

thấp, khoa học

thấp, khoa học

kĩ thuật kém

kĩ thuật kém

phát triển

phát triển4.Nguyên nhân sinh ra kết quả vì vậy nguyên nhân bao giờ cũng có

trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng có sau nguyên nhân, khi

nguyên nhân đã thực hiện, đã bắt đầu tác dụngNguyên nhân có trước kết quả nhưng khôngCHÚ Ýphải sự có trước nào cũng biểu hiện mối

quan hệ nhân quảVÍ DỤ:

Ngày có trước đêm nhưng ngàyMùa hè có sau mùa xuân nhưngkhông phải là nguyên nhân của đêmmùa hè không phải là kết quả của

mùa xuânSấm luôn luôn “đến sau” chớp, nhưng chớp

không phải là nguyên nhân của sấm, sấm

không phải là kết quả của chớp5. Trong hiện thực, mối quan hệ Nhân – Quả biểu hiện hết sức

phức tạp3 . Ý nghĩa phương pháp luận

3 . Ý nghĩa phương pháp luậnTrong nhận thức và thực tiễn

không thể phủ định quan hệPhải phân biệt chính xácnhân quả.các loại nguyên nhân đểTrong hiện thực không thể tồncó phương pháp giải quyếttại những sự vật, hiện tượng,đúng đắn, phù hợp với mỗiquá trình biến đổi không có

nguyên nhân và ngược lại.trường hợp cụ thể.Trong nhận thức và thực tiễn

cần có cái nhìn toàn diện và

lịch sử cụ thể khi nghiên cứu

hiện tượng chứ không được vội

vàng kết luận về nguyên nhân

của hiện tượng đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những đặc trưng của quan hệ Nhân - Quả

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×