Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ - 50trang

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNGIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝIII2. Phương pháp hoá học

a. Trao đỗi ionQuá trình trao đổi ion được tiến hành trong cột cation và anion. Các vật liệu nhựa này có thể thay thế được

mà không làm thay đổi tính chất vật lý của các chất trong dung dịch và củng không làm biến mất hoặc hoà

tan.Các ion dương hay âm cố định trên gốc này đẩy ion cùng dấu trong dung dịch thay đổi số lượng tải toàn bộ

có trong chất lỏng trước khi trao đổi28PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNGIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝIII2. Phương pháp hoá học

a. Trao đỗi ion

Ưu điểm-Đơn giản, dễ thực hiện

Khả năng trao đổi ion lớn, hiệu quả xử lý cao

Có khả năng thu hồi kim loại có giá trị, không tạo ra chất thải thứ cấp.

Nhược điểm: Chi phí xử lý cao29HỆ THỐNG TRAO ĐỖI ION30HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM KIM LOẠI NẶNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỖI

ION

31PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

IIIIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ2. Phương pháp hoá học

b. Kết tủa hóa học: phương pháp này dựa trên phản ứng hoá học giữa chất đưa vào nước thải với kim loại cần

tách. Ở độ pH thích hợp sẽ tạo thành hợp chất kết tủa và được tách ra khỏi bằng phương pháp lắng32PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

IIIIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ2. Phương pháp hóa học

c. Điện hoá

Để tách kim loại bằng cách nhún các điện cực trong nước thải chứa kim loại nặng cho dòng điện một chiều

chạy qua. Ứng dụng sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực kéo dài bình điện phân để tạo ra một dòng

điện định hướng.

Khi điện áp đủ lớn sẽ xảy ra phản ứng:

- Anot: xảy ra quá trình oxy hoá anion hoặc OH- hoặc chất làm anot.

- Catot : khi cho dòng điện chạy qua dung dịch thì cation và H+ sẽ tiến về bề mặt catot. Khi thế phóng điện của

cation lớn hơn H+ thì cation sẽ thu electron của catot chuyển thành ion ít độc hơn hoặc tạo thành kim loại

bám vào điện cực.33PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

IIIIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ2. Phương pháp hóa học

c. Điện hoá

Ưu điểm-Đơn giản,dễ thực hiện

Không sử dụng hoá chất, thân thiện với môi trường.Nhược điểm-Chi phí cao

Chỉ thích hợp với kim loại có nồng độ cao.34PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI SẮT TRONG NƯỚC THẢI

IIIIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ2. Phương pháp cơ họcSONG CHẮN

LƯỚI LỌC35PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI SẮT TRONG NƯỚC THẢI

IIIIV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ2. Phương pháp cơ học

Ưu điểm: Đơn giản, không dùng máy móc

Dễ quản lý

Nhược điểm: Hiệu quả xử lý thấp36IVMÔ HÌNH XỬ LÝ KIM LOẠI SẮT TRONG NƯỚC THẢI1. Tính chất

Trong nước mặt sắt tồn tại dạng hợp chất Fe3+dạng keo hay huyền phù hàm lượng này không lớn và đượckhử trong quá trình làm trong nước.

- Trong nước ngầm sắt tồn tại dạng ion hóa trị II trong thành phần muối hòa tan như bicarbonat, clorua …..37IVMÔ HÌNH XỬ LÝ KIM LOẠI SẮT TRONG NƯỚC THẢI2. Đặc điểmNước nếm có vị chua chua.

Nước giặt quần áo bị ố vàng.

Nước có mùi tanh tanh.38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×