Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học

Tải bản đầy đủ - 50trang

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

III1. Phương pháp sinh học

Nguyên lýHấp thụ lên bề mặt tế bào nhờ các nhóm chức trên thành tề bào: COOH, OH,

CO3…sau đó tạo ra phức với các ion kim loạiHấp thụ chủ động và tích tụ ion kim loại trong tế bào22IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP

XỬ LÝ

PHƯƠNG

PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

III1. Phương pháp sinh họcSử dụng CO2 trong quá trình sinh dưỡngMỗi sinh vật có khả năng xử lý một kim loại

nhất địnhVật liệu dễ kiếmƯu điểmNhược điểm

Đơn giản, chi phí vận hành thấp

Đối với một số sinh vật đòi hỏi phải có

không gia rộng

Có hiệu quả cao23IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

III1. Phương pháp sinh học

Công nghệ thảm thực vật24PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

III CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

IV.Công nghệ thảm thực vật

Cấu tạo:25PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNG

IIIIV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝCông nghệ thảm thực vật

Cơ chế:

cơ chếLắngKết tủaHấp thụ hóa họcTrao đổi chất củaHấp thụ của thựcvsvvật26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp sinh học

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×