Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
I. KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC

I. KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC

Tải bản đầy đủ - 50trang

TỔNG

QUAN

VỀ NƯỚC

THẢI GỐC

KIM LOẠI NẶNG

I. KHÁI

NIỆM,

NGUỒNI

2. Nguồn gốcCơ sở công nghiệp vàSinh hoạt đô thị

thủ công nghiệpNước mưa chảy tràn456Bảng: Nồng độ ô nhiễm trong nước thải mạ điện7ITỔNG

QUAN

VỀ NƯỚC

THẢI GỐC

KIM LOẠI NẶNG

I. KHÁI

NIỆM,

NGUỒN3. Thành phần, tính chất và ảnh hưởngMột số KLN điển hìnhThủy

ngânChìSắtKLNCadimiAsen8TỔNG

QUAN

VỀ NƯỚC

THẢI GỐC

KIM LOẠI NẶNG

I. KHÁI

NIỆM,

NGUỒNI3. Thành phần, tính chất và ảnh hưởng

a. Thủy ngân-Là kim loại duy nhất tồn tại dưới dạng lỏng ở nhiệt độ thường

Là kim được đặc trưng bởi khả năng dễ bay hơi

Là kim loại dễ dàng kết hợp với phân tử khác (kim loại, phân tử, chất vô cơ, hữu cơ)

Là kim loại đọc được gây ra bởi đặc tính dễ bay hơi9TỔNG

QUAN

VỀ NƯỚC

THẢI GỐC

KIM LOẠI NẶNG

I. KHÁI

NIỆM,

NGUỒNI3. Thành phần, tính chất và ảnh hưởng

a. Thủy ngân

Ảnh hưởng-Thủy ngân dạng hơi rất độc và có độ bay hơi cao nên dễ gây tác động lên não.

Metyl thủy ngân gây nguy hiểm cho hệ thần kinh tác hại lên não.

Clorua thủy ngân có độc tính cao và rất dễ gặp ngoài thực tế10TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNGIII.THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT, ẢNH HƯỞNG3. Thành phần, tính chất và ảnh hưởng

b. Arsen

Arsen tương tự như P , tồn tại dạng oxit kết tinh không màu

không mùi như As2O3, As2O5, là những chất hút ẩm và dễ dàng

hoà tan trong nước tạo dung dịch có tính axit.11TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẶNGIII.THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT, ẢNH HƯỞNG3. Thành phần, tính chất và ảnh hưởng

b. Arsen-Gây ung thư mô da, phế quản, phổi,..

Gây đột biến gen, thiếu máu, các bênh tim mạch

Người nhiễm arsen rất khó phát hiện, tử 5-15 năm mới biểu hiện bệnh.

Độc tính cao có thể chết ngay nếu uống một lượng nhỏ bằng hạt ngô.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×